ĐỊA NGỤC A TỲ DU KƯ.

Ngọc chiếu.
Chủ tịch bổn đường đăng đài.
thánh thị: ban giáng ngọc chỉ,tức khắc mệnh phúc thần ngoài 10 dặm,thành hoàng ngoài 5 dặm cung tiếp ngọc chỉ,thần nhân c̣n lại xếp hàng hầu giá,không được thất lễ.
Khâm sai đại thần Từ Thứ tiên ông giáng.
thơ rằng: ban chỉ giáng lâm thánh thiên đường,vén mở bức màn ngục a tỳ,đồng tâm hiệp lực phục sứ mệnh,sách thành lưu danh đai đạo hưng.
thánh thị: đêm nay ta phụng mạng đem ngọc chiếu,thần nhân phủ phục lắng nghe.
Khâm phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Linh cao Thượng Đế chiếu viết:
Trẫm tại kim khuyết không lúc nào quên được chúng sanh.Nh́n phong hóa suy đồi,ḷng người ác độc,nam không giữ tam cang,nữ không giữ tứ ṭng,dẫn đến luân thường bị mai một,nơi nơi đầy tội ác sâu dày.May thay có Đài Trung Thánh Thiên Đường,thừa thiên mệnh phụ loan xiển giáo,chư hiền sinh đều hiểu được ư trời,thật ḷng ra sức phục vụ,nay có Địa Bút Khưu sinh từ bi hoằng nguyện,có ḷng vén mở chân tướng ngục a tỳ.Trẫm biết được thật vui mừng,đặc mệnh phật sống Tế Công dẫn Khưu sinh linh du "đia ngục a tỳ",đích thân phỏng vấn thực t́nh do Nam Cung Liễu Tinh Quân huy bút truyền chân.Sách tựa đề là "địa ngục a tỳ du kư".Sau khi tiếp chỉ,mỗi lần đúng loan kỳ viết sách,mong thần nhân thánh thiên đường tuân chỉ,sau khi hoàn thành sẽ luận công ban thưởng.Không được lơ là,khấu đầu tạ ơn.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7.

Nam Cung Liễu Tinh Quân giáng.
Thơ rằng: phụng mệnh truyền chân phụ loan âm,chức tư chấn đường trách phi khinh,đại mệnh viết sách phi phàm nhiệm,công thành viên măn nộp thiên đ́nh.
thánh thị: ta phụng mạng khi viết sách "địa ngục a tỳ du kư" truyền chân ngàn dặm,lấy những ǵ Tế phật và Địa bút Khưu sinh thấy nghe cùng những lời đối thoại dí dỏm và những cảnh tượng thê thảm toàn bộ ghi lại hết,v́ thế mà trong thời gian viết sách ta sẽ ở với chư sinh cùng nhau khích lệ,không những thế ta c̣n có nhiệm vụ chấn giữ bổn đường,do đó trong thời gian viết sách trong đường không được nói chuyện ồn ào,nếu có kẻ vi phạm,ta sẽ trừng phạt không tha,mong chư sinh không được xem thường,tuy có tội th́ phạt,có công tất phải thưởng,một khi sách hoàn thành,ta sẽ ứng theo sự phục vụ của chư sinh mà tŕnh báo lên trên luận công ban thưởng.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7.

Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng.
Tựa.
Ô thôi,thời đại thượng cổ ḷng người lương thiện chất phác,đến thời trung cổ,ḷng người bắt đầu tham danh trục lợi,đến nay là thời kỳ hạ cổ,người người v́ để thỏa măn dục vọng của bản thân,không tiếc thân mạng,vắt óc tính kế luồn lách kẻ hở của pháp luật,dẫn đến t́nh h́nh xă hội ngày càng căng thẳng,các nghành nghiệp trong xă hội v́ để kiếm lợi nhiều hơn đă sử dụng hết thủ đoạn mà thực thi,đặc biệt là phương diện sắc t́nh mà không tiếc nhiều tiền đầu tư vào,dẫn đến đạo đức suy đồi,ḷng người hoang mang.Nay có Thánh Thiên Đường do Tế Công Hoạt Phật dẫn Khưu sinh phụng chỉ viết sách "địa ngục a tỳ du kư",xuống dưới địa tầng,tham quan kết cục của những tên tội đồ cực ác mà cảnh giác người đời,không được làm các việc ác,nếu không sẽ đọa vào "địa ngục vô gián" th́ lúc đó hối hận cũng muộn rồi.Mong người đời sau khi đọc xong quyển sách này có thể sớm quay đầu hướng thiện để khỏi đọa vào nơi sâu không đáy mà không ngày trở ḿnh được.
Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7.

Phật Sống Tế Công giáng.
Tựa.
thời kỳ mạt pháp,chúng sinh bị trần duyên chôn vùi,dẫn đến sát,đạo,dâm,vọng,tửu phạm măi không ngừng,mỗi khi thấy thế giới ta bà hiện ra những cảnh tượng như vậy th́ ḷng ta cảm thất bất nhẫn,mà nhiều lần thừa nguyện hạ phàm,không biết đă trải qua bao nhiêu kiếp,rộng mở phương tiện dẫn dắt chúng sanh hướng đạo tu tâm,sao người đời không biết nh́n thấu thế t́nh,buông bỏ danh lợi,lại v́ một chút hưởng lạc tạo đại tội mà trăm ngàn kiếp không trở lại được,đọa vào địa ngục vô gián,vĩnh bất siêu sinh.Hôm nay ta lại phụng mạng dẫn dắt tṛ ngoan Khưu sinh,xuống "địa ngục a tỳ",đích thân phỏng vấn tội hồn bi thảm kể khổ,làm tấm gương cho người đời cảnh giác sợ hăi,hy vọng sách này sau khi hoàn thành có thể thức tỉnh người đời mau chóng bỏ ác hướng thiện,không được ngoan cố mê muội nữa,nếu không tội ác một khi tích đầy,sẽ có ngày bị giam cầm măi măi nơi "a tỳ",khổ không thể tả,hối hận cũng muộn rồi,nay trước khi viết sách có vài lời làm tựa.
Tế Công Phật Sống cẩn tựa cho Đài Trung Thánh Thiên Đường.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng I,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7.

Quan Thế Âm Bồ Tát giáng.
Tựa.
Người thường không phải thánh hiền,ai mà không có lỗi lầm,biết sai mà thay đổi là điều thiện lành thay.Điều này khích lệ người đời dũng cảm thay đổi vậy.Nhân v́ hồng trần khổ hải,nơi nào cũng đầy cạm bẫy của tửu,sắc,tài,khí,dẫn đến một số người không cách nào kiềm chế được,vô cớ tạo ác,không biết phải làm sao.Luồng khí hung tàn bi thương tràn ngập không gian giữa trời đất.Nay có thánh thiên đường phụng chỉ viết sách,do Tế Công Hoạt Phật dẫn Địa bút Khưu sinh xuống "địa ngục a tỳ",phỏng vấn những kẻ cực ác,nghe họ thổ lộ tâm tư đau khổ,cho người đời biết 18 tầng địa ngục là có thật,không phải là chuyện nói khi rănh rỗi,càng làm người đă hướng thiện có thể tiếp tục hướng thiện,kẻ phạm ác sớm ngày thay đổi,không được mê mờ nữa.Ta mong sau khi sách này xuất bản có thể được người đời chú ư,càng mong thiện tín hữu duyên mở ḷng tương trợ,ấn tống sách này,rộng độ người mê,cứu độ ḷng người đều quay về nẻo thiện.
Quan Thế Âm bồ tát cẩn tựa cho Đài Trung Thánh Thiên Đường.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7.

Địa Tạng Vương Bồ Tát giáng.
Tựa.
Từ lúc Bàn Cổ khai thiên đến nay,đă gần 6 vạn năm rồi,tuy nhiên,chư thiên tiên phật nhiều lần hạ phàm nhưng cũng không thể cứu văn ḷng người hướng về nẻo thiện.Làm cho chư thiên tiên phật không ngừng than thở,v́ thế mà trong t́nh h́nh như vậy nên đă thiết lập "địa ngục".Trừng phạt những kẻ tạo ác,làm cho sữa lỗi hướng thiện.Trong đó "a tỳ địa ngục" là nơi chuyên môn giam cầm kẻ đại ác.Những ác hồn này sau khi trải qua 9 điện diêm vương xét xử định tội rồi sẽ bị vĩnh viễn giam cầm tại ngục "a tỳ".Măi măi không có ngày ra khỏi,đây chính là kết cục của những kẻ bất trung,bất hiếu,bất nhân,bất nghĩa.Như nay có thánh thiên đường phụng chỉ do Tế phật dẫn Địa bút Khưu sinh xuống "a tỳ",phỏng vấn thực t́nh,lắng nghe tiếng khổ bi thảm của ác hồn,tất cả ghi vào trong sách để chứng tỏ địa ngục a tỳ không phải hư ảo,làm người người bỏ ác hướng thiện.Mong sách này sau khi viết xong,những quân tử nhân nghĩa rộng in lưu truyền,phúc ấm con cháu,hậu phúc vô cùng,càng có thể siêu bạt tổ tiên.Mong người đời quí trọng cơ hội tạo công đức này.hăy cố gắng.
Địa Tạng Vương Bồ tát cẩn tựa cho Đài Trung Thánh Thiên Đường.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7.

Kim Khuyết chủ bí Lạc giáng.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7.
Phàm lệ:
1.sách này phụng chỉ trước tác,văn tuy thiển bạch nhưng chứa đựng chân lư để tu thân ngộ đạo,là bảo điển để cảm hóa người đời.
2.trong sách nếu có chữ viết sai đều là do sơ xuất,không được xem thường.
3.sách này hao tổn rất nhiều tâm sức của thần nhân,lúc đầu hoàn thành,tiết lộ toàn bộ bí mật của ngục a tỳ,làm tiếng chuông cảnh tỉnh người đời,mong thiên hạ chúng sanh quí trọng.
4.phàm là cầu thọ,cầu công danh,mong hết bệnh,tiêu tội nghiệp,tu công quả,hóa tội khiên,v́ tổ tiên siêu bạt,kẻ cầu minh phúc,trước phát tâm sám hối,sau đó đứng trước tượng thần phật,Táo Quân hay hướng lên hư không đốt nhang bẩm cáo in tặng sách này,tự nhiên sẽ linh ứng.
5.sách này ở đâu,10 phương thần thánh sẽ hộ pháp,sau khi đọc xong để nơi sạch sẽ hay tặng cho bạn bè thân hữu,nếu như cố ư bỏ rơi xé hủy th́ tự chiêu tội khiên,tự trả ác báo,mong chúng sinh hăy thận trọng.

HỒI 1: THUẬT KHƯU SINH TÚC THẾ NHÂN DUYÊN VÀ VĂNG ĐỊA NGỤC THAM QUAN.

Tế Công Hoạt phật giáng.Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 ngày 15,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 17.
Thơ rằng: trang đầu A tỳ thuật nhân duyên,nhiều kiếp gieo trồng thiện đức căn,Địa Tạng đại nguyện lại địa bút,mới độ được người mau thức tỉnh.
Tế phật: lăo nạp đêm nay thuật nói nhân duyên viết sách của địa bút Khưu sinh,Khưu sinh nhiều kiếp đến nay lạc thiện hiếu thí,thường xuyên thương xót sinh hoạt khốn khổ của đồng bào,vả lại thí ơn không mong báo đáp,lại c̣n nghiên cứu sâu kinh điển tam giáo,như nay phụng chỉ trước tác "a tỳ địa ngục du kư",là do kiếp trước đă từng phát một đại nguyện phải độ hóa những kẻ ác mê muội trên thế gian quy hướng đại đạo,nên mới có nhân duyên viết sách hôm nay.Được rồi,đêm nay ta sẽ dẫn Khưu sinh xuất du,hiền đồ mau tỉnh tâm linh.
(Tế phật phẩy quạt một cái,miệng niệm chân ngôn,Khưu sinh hồn phách đă theo Tế phật mà đi)
Khưu sinh: lúc năy đệ tử bị ân sư quạt một cái,cả người cảm thấy nhẹ nhàng lâng lâng vậy.xin hỏi ân sư,hôm nay đệ tử lần thứ nhất xuất du,trong ḷng cảm thấy hân hoan vô cùng,nhưng nghĩ đến việc vén lên bộ mặt thật của địa ngục a tỳ th́ không dám khinh suất,hy vọng ân sư dẫn dắt đệ tử thêm ạ.
Tế phật: đệ tử không cần quá căng thẳng.Được rồi,ta cho con một viên định tâm hoàn.
Khưu sinh: uống xong thấy trong ḷng đột nhiên mát mẻ thoải mái,đa tạ ân sư.
Tế phật: đệ tử mau nhắm mắt lại....
Khưu sinh: trên đường đi chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng gió lạnh thổi vào tâm,làm nổi da gà đầy người.
Tế phật: được rồi,có thể mở mắt ra rồi.
Khưu sinh: xin hỏi ân sư ,đây là đâu vậy ?
Tế phật: đây là đường đến phật điện của Địa Tạng Vương bồ tát.
Khưu sinh: truyền thuyết nói rằng địa ngục là nơi dành cho những kẻ không theo chánh đạo,không làm việc tốt nhưng sao những người ở đây lại có thiện khí đầy mặt,không giống người ác tí nào cả.
Tế phật: đó chỉ là lời đồn không thật của thế gian,những người này đang đến nơi thuyết pháp của Địa Tạng Vương nghe pháp,nên mới vui vẻ như vậy.Được rồi,ta gọi một thiện hồn đến cho con hỏi rơ.
Khưu sinh: xin hỏi lăo bá,sao ông lại ở đây,rồi sẽ đi về nơi nào ?
Thiện hồn: tôi là là người sống tại Đài Trung,lúc sống có tuân thủ pháp luật,không tranh không tham,mỗi tháng lại c̣n đến cô nhi viện bố thí tiền gạo,lại đem theo vài món đồ chơi cho những đứa trẻ nhỏ,vào một đêm tối cảm thấy cả người không khỏe mà một mạng quy tây,được phúc thần dẫn đường đến địa phủ,được minh vương hoan nghênh,khen rằng biết giữ ǵn pháp luật cùng quảng bố ḷng nhân ái,thật khó được,lại sai người dẫn tôi tham quan địa phủ,sau đó được xem là thiện hồn,thường nghe tiên phật thuyết pháp,hiện tại cần phải đến giảng đường nghe đạo.
Khưu sinh: ồ,th́ ra là vậy,trách chi vẻ mặt chẳng có một chút đau khổ nào.
Tế phật: được rồi,chúng ta mau đến tham kiến Địa Tạng Vương bồ tát.
Khưu sinh: xin hỏi ân sư,đệ tử có thể hỏi rơ Địa Tạng bồ tát t́nh h́nh "giảng đạo đường" khi đến đó không ?
Tế phật: đương nhiên là được,Khưu sinh mau đến trước tham bái Địa Tạng Vương bồ tát.
Khưu sinh: đệ tử Khưu sinh Cẩm Vinh tham lễ bồ tát thánh an.
Bồ tát: miễn lễ,hoan nghênh phật sống cùng Thánh Thiên Đường chánh loan Khưu sinh quang lâm địa phủ.
Tế phật: giáo chủ khách sáo rồi,lần này lăo nạp phụng chỉ dắt Khưu sinh vén mặt "A tỳ",mong giáo chủ chiếu cố nhiều,cho thuận tiện nhiều.
Bồ tát: đương nhiên rồi.
Khưu sinh: xin hỏi bồ tát,ngài có đại hoằng nguyện địa ngục không trống,thề không thành phật,hôm nay xin bồ tát từ bi chỉ thị chúng sanh một con đường sáng để cho người đời lănh ngộ,có thể tuân theo mà thực hành,tránh đọa lạc địa ngục mà không biết.
Bồ tát: khó được Khưu sinh có được tấm ḷng này,vậy ta sẽ thuật nói đơn giản,nếu người đời muốn tránh xa cửa địa ngục,trước tiên nam phải giữ tam cang ngũ thường,nữ phải giữ tam ṭng tứ đức,sau là chúng thiện phụng hành,chư ác mạc tác,như vậy th́ sẽ xa rời cửa địa ngục,bước lên thiên đường rồi.
Tế phật: họa phúc vô môn,duy nhân tự chiêu,người đời đều v́ không nh́n thấu ân ái tiền tài nên đă tạo thành quá nhiều ác nghiệp,cho đến khi chết,phải xuống địa ngục dạo một lần.Đêm nay là lần đầu linh du,mong giáo chủ mở phương tiện cho.
Bồ tát: nếu đă nói vậy th́ ta sẽ dẫn Tế phật và Khưu sinh đến "giảng đạo đường" tham quan vậy.
(lúc này Tế Phật và Địa Tạng bồ tát cùng Khưu sinh đến "giảng đạo đường")
Khưu sinh: ồ,giảng đường lớn quá,một hàng hai hàng ba hàng bốn hàng,gần như có thể dung chứa đến hai ba trăm người vậy,mắt nh́n thấy trên đài có một vị đại sư phật môn đang thuyết pháp cho chúng thiện hồn nghe,đại sư trên đài thuyết pháp rơ ràng : "hôm nay có duyên v́ các vị mà thuyết pháp,cảm thấy rất vui,chư vị đều là người thiện đức khi c̣n sống,biết hành nhân đạo,đáng tiếc không biết tu tập phật pháp đề thăng linh tánh,do đó phải học lại từ đầu tại đây."
(Khưu sinh nghe như rót mật vào tai,đột nhiên bị Tế phật kêu một tiếng: thầy tṛ chúng ta phải về thôi)
Khưu sinh: xin hỏi bồ tát v́ sao tại địa phủ lại thiết lập loại h́nh giảng đạo này vậy.
Bồ tát: ơn trên có ḷng từ bi,nhân v́ muốn thăng hoa linh giác của thiện hồn,làm cho họ nghe được phật pháp,tu bổn lai tự tánh viên giác,nên mới thiết lập vậy.
Khưu sinh: đa tạ bồ tát khai thị,đệ tử hấp thu được nhiều điều hay.
Tế phật: được rồi,đệ tử hăy bái biệt bồ tát.
Khưu sinh: đệ tử khấu biệt bồ tát.
Tế phật: đệ tử mau lên đài sen,nhắm mắt lại...,đă đến Thánh Thiên Đường,Khưu sinh hồn phách nhập thể.
Tế phật: đêm nay viết sách đă xong,ta lui.
Liễu Tinh: nhiệm vụ viết sách đêm nay đă xong,ta cũng lui.

HỒI 2 : TẾ PHẬT DẪN KHƯU SINH DU THANH TÂM TR̀ TẮM RỬA LINH THỂ.

Nam Cung Liễu Tinh Quân giáng.Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 ngày 22,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 24.
Thánh thị : sau một hồi,tức viết sách,chư sinh giữ ǵn nghiêm túc thanh tịnh.
Tế Công Hoạt Phật giáng.
Thơ rằng: lại du A Tỳ qua thánh thành,thanh tŕ hồ nước nghe tiếng tiên,tắm rửa linh thể được thanh tịnh,cố viết sách trời cho hoàn thành.
Tế phật: những người thích làm chuyện xằng bậy,làm như gạt tiền gạt sắc là biểu hiện của người thông minh,ăn hiếp người lương thiện là hành vi vinh quang,do đó mà vui măi không mệt,xem thấy có thể lừa được th́ lừa,ăn hiếp được th́ ăn hiếp,sau đó không biết thức tỉnh,dương dương tự đắc,cho rằng biện pháp của ḿnh rất hay.Do đó mà dựa vào quyền thế của ḿnh,dựa vào thân thể tráng kiện của ḿnh tiếp tục làm việc xằng bậy,cho rằng trời không sợ,đất không sợ,người không biết,quỷ không hay,như loại người này,trên căn bản không biết thế nào là đau khổ,không biết thế nào là bị hiếp đáp.
Khưu sinh: ân sư,như thế mà nói th́ người lương thiện phải chịu thiệt tḥi rồi.
Tế phật: tṛ ngu,gạt người chỉ gạt được một lúc,không gạt được một đời,ăn hiếp người cũng chỉ ăn hiếp được một lúc,không ăn hiếp được một đời,do đó những kẻ chỉ v́ một lúc khoái cảm th́ cuối cùng sẽ hứng chịu báo ứng đau khổ.
Khưu sinh: hy vọng như thế,nếu như người ác hung hăn th́ người thiện sẽ thiệt tḥi rồi.
Tế phật: "hành thiện tất hưng thịnh,hành thiện không hưng thịnh v́ c̣n tội khiên,tội hết tất thịnh,làm ác tất bại,làm ác không bại v́ c̣n dư phước,phước hết tất bại".Do đó người hành thiện trên bề mặt có vẻ bị thiệt tḥi nhưng sau cùng lại được lợi lớn.C̣n kẻ ác trên bề mặt là có lợi lớn nhưng sau cùng lại bị quả báo.
Khưu sinh: nhưng con người hiện tại chỉ quan tâm trước mắt.
Tế phật: haha,hành thiện vui nhất,lạc thiện hiếu thí,đó là cái vui tâm linh của người hành thiện.Bề mặt là cho ra,nhưng tâm hồn lại có được,đợi đến khi nhục thể không c̣n nữa sẽ được Tiên Phật đề bạt lên thiên đường,hưởng thụ sinh hoạt tự tại tiêu dao.C̣n kẻ tạo ác lại không được như vậy,bọn họ v́ tạo ác nên bề ngoài hiện ra vẻ hung tợn,trong tâm hồn lại trở thành h́nh thái ma quỷ,trong ḷng dằn vặt,có tật giựt ḿnh,đó là loại đau khổ người làm ác phải chịu đầu tiên;v́ thế,những kẻ làm ác sau cùng hết đường,chỉ biết mượn rượu giải sầu,vui chơi đánh bạc,làm ti tiện bản thân,đợi đến khi nhục thể không c̣n,cửa địa ngục sẽ mở lớn đợi những kẻ này chui đầu vào hưởng thụ mùi vị đau khổ của khung sắt.
Khưu sinh: sau khi nghe ân sư nói,tṛ ngu bỗng lănh ngộ được một điều.
Tế phật: lănh ngộ được điểm nào ?
Khưu sinh: người thiện thật có lợi,người ác thật là ngu.
Tế phật: Ừ,không sai,giống con hiện tại là người tốt,không v́ danh không v́ lợi,chỉ v́ chúng sanh siêng năng nổ lực.
Khưu sinh: cám ơn sư phụ đă khen con.
Tế phật: được rồi,hôm nay thời gian không c̣n sớm,chúng ta mau khởi hành thôi.
Khưu sinh: vâng ạ,đệ tử đă ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành....
Tế phật: tṛ ngoan,đă tới rồi,mau xuống đài sen.
Khưu sinh: oa,nơi đây phong cảnh rất đẹp,có núi có sông,cảnh núi tú lệ,chất nước trong veo,trong hồ lại có không ít người,h́nh như là họ đang bơi lội.Trên đầu họ đều có một luồng ánh sáng vàng,ánh sáng trắng,ánh sáng đỏ rất mạnh,xem ra là những người có đạo.Xin hỏi ân sư,v́ sao bọn họ đến đây tắm vậy ?
Tế phật: đây là "ao thanh tâm",nước trong ao là từ hồ tam thanh trên thượng giới chảy xuống,v́ thế chất nước đặc biệt trong suốt mượt mà,vả lại phàm là người tắm ở đây đều là tiên phật đắc đạo,hoặc là phụng chỉ sắp hạ phàm giới làm thần,do đó nước trong hồ này có công dụng phi phàm,có thể làm người quên đi phiền năo,thư giản gân cốt.Trong đó quan trọng nhất là có thể rửa sạch sự ô trược của linh tánh,Khưu sinh,con có phúc rồi,nhân v́ con phụng chỉ viết sách nên thầy cho con xuống đó tắm rửa một phen.
Khưu sinh: đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh,vậy đệ tử không khách sáo nữa.
(lúc này Khưu sinh trong nháy mắt đă nhảy xuống ao,chỉ nghe một tiếng tủm,không thấy bóng người đâu)
Khưu sinh: oa,thật mát mẻ,từ trước đến giờ chưa từng được tắm như vậy,thật có ư nghĩa,nhân dịp này tắm cho đă.
Tế phật: thời gian không c̣n sớm,không được ham chơi,mau lên bờ ngay.
Tướng quân: thuộc hạ tham kiến phật sống,xin hỏi v́ sao kẻ phàm này lại tắm ở đây vậy.
Tế phật: hắn là địa bút Khưu sinh của Thánh Thiên đường Đài Trung,nhân v́ phụng chỉ viết sách,do đó lăo nạp dẫn đến ao này để rửa sạch linh thể.
Tướng quân: ô,th́ ra là thế,vậy th́ tôi không làm phiền nữa.
Khưu sinh: bơi lội đă quá.
Tế phật: đệ tử mau hướng về tướng quân tham lễ.
Khưu sinh: đệ tử tham lễ tướng quân,nếu như có nơi nào mạo phạm thất lễ,mong tướng quân thông cảm cho.
Tướng quân: đâu có,đâu có,như đă phụng chỉ mà đến,tôi sẽ tận lực hỗ trợ.
Tế phật: ừ,đúng rồi,hôm nay đến nơi này,không bằng lợi dụng phỏng vấn những thần tiên trong ao,mới thành đạo không bao lâu,phiền tướng quân chuyển lời cho tiếp nhận phỏng vấn.
Tướng quân: thuộc hạ tuân mệnh.
Trương tiên: đệ tử hướng Tế Công ân sư tham lễ.
Tế phật: không cần đa lễ,hôm nay nhân v́ quan hệ việc viết sách,do đó có duyên tương tụ nơi đây,hy vọng con có thể đem việc khi c̣n sống,tu hành ra sao nói cho người đời hiểu biết,sớm ngày bỏ ác hướng thiện,tu đạo thành chân.
Trương tiên: vâng ạ,tôi là người Chương Hóa,họ Trương tên Chí Đông,trong nhà nhiều đời làm ruộng,v́ thế trong khi c̣n là thanh niên đă theo cha xuống ruộng canh tác,lợi dụng thời gian rănh rỗi xem đọc kinh điển sách thiện,làm cho bản thân ngộ được chân lư cuộc đời,mới hiểu cuộc đời như một giấc mộng,khi tỉnh mộng mới biết tất cả là giả,do đó tất cả danh,lợi,tài,sắc,tôi cũng không đi so b́,đi ch́m đắm,thuận theo tự nhiên,nếu như có dư dả,tôi liền tùy sức trợ in sách thiện,rộng độ hữu duyên,cùng đến các nơi tuyên nói đạo lư,khuyên người học đạo tu thân.Vào một buổi tối năm 78 tuổi,được Lữ tiên tổ khen tặng,cùng nói rơ thời gian qua đời,sau khi nghe xong,liền để lại di ngôn với người nhà,nói cho bọn họ biết:" làm người nhất định phải đôn hậu thật thà,giữ ḿnh trong sạch,trung hiếu vẹn toàn,không được làm những việc trái với lương tâm,làm xấu hổ tổ tiên.Nếu như tài lực cho phép th́ nên giúp đỡ kẻ nghèo khốn,không được tự tư tự lợi".Sau khi đem di ngôn giao phó xong,không lâu sau th́ được kim đồng ngọc nữ tiếp dẫn,bước lên thang trời,thọ Ngọc Đế khen thưởng,cùng sắc phong "địa tiên quả vị",đến nay tự tại tiêu diêu,không vướng mắc ǵ,đều là do lúc c̣n sống rộng làm việc thiện vậy.
Khưu sinh: th́ ra Tiên Ông lúc c̣n sống đă biết học đạo tu tâm,lực hành thiện đạo,thật làm hạ sinh khâm phục.
Trương tiên: hiền sinh,con thật may mắn,hôm nay có thể theo chân Tế Công ân sư vân du khắp nơi viết sách,tương lai công đức không ít.
Khưu sinh: đa tạ tiên ông khích lệ.
Trương tiên: ngày nay tại cơi phàm,ḷng người ác độc,ta mượn cơ hội này phụng khuyên thế nhân không được hoành hành bá đạo,nên phải tu tâm dưỡng tánh,hành công lập đức,tương lai mới có ngày thịnh vượng.
Khưu sinh: lời vàng ngọc của tiên ông,tin rằng sẽ làm những người vô tri thức tỉnh mà học đạo tu thân.
Trương tiên: hy vọng như vậy.
Tế phật: hôm nay thời gian đă muộn,chúng ta chuẩn bị về đường,hiền sinh mau hướng tiên ông và tướng quân từ biệt.
Khưu sinh: nhờ ơn tiên ông khai thị và tướng quân giúp đỡ,hạ sinh xin bái biệt tại đây.
Tiên tướng: cung tiễn Tế Công ân sư và hiền sinh.
Tế phật: Khưu sinh mau chóng lên đài sen.
Khưu sinh: con đă ngồi yên đài sen,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: tṛ ngoan hôm nay linh du,cảm tưởng ra sao ?
Khưu sinh: đêm nay thật sự mở rộng tầm nh́n,mong ân sư dạy bảo nhiều.
Tế phật: nhân v́ con có đạo duyên thâm hậu nên có được vinh dự này,mong con hăy cố gắng hơn nữa,không được lười biếng.
Khưu sinh: lời của ân sư,tṛ ngu sẽ ghi nhớ trong ḷng....
Tế phật: Thánh thiên đường đă đến,tṛ ngoan mau xuống đài sen.
Khưu sinh: đệ tử cung tiễn sư tôn.
Liễu Tinh: đêm nay viết sách đến đây,lui ra.

HỒI 3: TẾ PHẬT DẪN KHƯU SINH XUỐNG TẦNG THẤP NHẤT CỦA ĐỊA NGỤC A TỲ.

Nam Cung Liễu tinh quân giáng.Thiên vận năm Giáp Tư tháng 1 ngày 22,tây lịch năm 1984 tháng 2 ngày 23.
Thơ rằng: hào quang xán lạn thấu thanh thiên,chúng chí tâm thành bước đạo duyên,giữ vững tay lái không buông lung,quang đại nho môn lộ chân tuyên.
Thánh thị: mắt nh́n Thánh Thiên đường đạo khí sung măn,xông thẳng lên trời,đủ biết chư hiền sinh v́ công việc độ sinh không tiếc sức lực thân mạng,có tinh thần đoàn kết thành tâm như vậy,đồng ḷng đồng sức,th́ biết rằng Thánh thiên đường sẽ trở thành đại pháp thuyền,chư sinh trong đường nên nỗ lực gấp đôi,giữ vững tay lái,phát huy tinh thần quang minh chánh đại của nho môn,như vậy mới là sứ mệnh quan trọng của một người tu sĩ.
Lại nói: tức khắc viết sách.

Tế Công Hoạt Phật giáng.
Thơ rằng: gia tài ruộng tốt phí khổ tâm,đổi lại hoàng tuyền lệ ṛng ṛng,một đời không ngộ tu đạo sự,năm nào hối hận hổ thánh thần.
Tế phật: người đời thường xuyên v́ vật chất hưởng thụ,không tiếc hao tận tâm huyết mưu cầu danh lợi,không biết nhân sinh vốn là một giấc mộng,tỉnh mộng th́ tất cả đều là không,cuối cùng danh lợi không đem đi được,chỉ đem theo một thân đầy tội nghiệp,mới biết đường hoàng tuyền thật khó đi,có hối hận cũng đă muộn rồi.Lại c̣n có một số người v́ khoái cảm nhất thời mà tạo nên tội lớn tày trời,phải bị giam cầm nơi địa ngục a tỳ vĩnh viễn,trăm năm không được siêu thăng,thật là bi ai vậy.
Khưu sinh: nghe ân sư nói rơ,làm đệ tử cảm khái muôn phần,sách có viết:"không biết lo xa,tất phải buồn gần",từ ư nghĩa của câu nói này th́ có thể hiểu được,cổ thánh tiên hiền phàm làm việc ǵ cũng nh́n xa trông rộng,quyết không v́ sự hưởng thụ trước mắt mà phạm phải hậu quả tự hủy diệt ḿnh.Nhưng mà con người trong hiện tại lại không như vậy,nào là "hiện thực nhân sinh",lại nói:"hôm nay có rượu hôm nay say",lấy tiền đồ của ḿnh chôn vùi trong thanh sắc tài lợi,hưởng thụ hết ḿnh,một khi hưởng hết phước th́ phải nếm mùi vị khổ đau.
Tế phật: ha ha,tṛ ngoan hôm nay tâm huyết dâng trào,lại thổ lộ tiếng ḷng.
Khưu sinh: mắt nh́n người đời bị thế giới sắc màu mê hoặc,đă bỏ rơi bản tính lương tri,tṛ ngu nh́n mà trong ḷng thật bất nhẫn.
Tế phật: tṛ ngoan nói có lư,hy vọng sách này sau khi hoàn thành,có thể thức tỉnh giấc mộng mê lầm của người đời,giác ngộ nhân sinh là giả,bản tính là thật,mượn giả tu thật,bỏ ác ṭng thiện,tu tâm dưỡng tánh,mới không uổng phí khổ tâm viết sách của thầy tṛ chúng ta.
Khưu sinh: đúng vậy.
Tế phật: hôm nay không c̣n sớm nữa,tṛ ngoan mau lên đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đă ngồi yên,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: tṛ ngoan xuống đài sen.
Khưu sinh: ân sư à,đi chậm một tí đi,nếu không đệ tử theo không kịp thầy,nếu như bị lạc đường th́ thật thảm quá.
Tế phật: vậy th́ con đến bảng thông cáo tại địa phủ dán một tờ t́m người là được rồi.
Khưu sinh: con ở đây lạ cái lạ nước,mới tới địa phủ,người đông như biển,biết chỗ nào t́m bảng thông cáo.
Tế phật: nếu như t́m không ra bảng thông cáo,vậy đợi một chút gặp quan lại minh phủ,con hăy đăng kí hộ khẩu lưu động,pḥng khi lạc đường,t́m không thấy bảng thông cáo.
Khưu sinh: ha ha,đúng là việc lạ trong thiên hạ.
Tế phật: không phải việc lạ trong thiên hạ mà việc lạ trong địa phủ.Được rồi,đă đến rồi.
Khưu sinh: oa,thật là một cung điện trang nghiêm tráng lệ,nhưng đứng hai bên là các vị tướng quân uy nghiêm khí phách,sư phụ, như vậy chúng ta vào trong bằng cách nào.
Tế phật: ha ha,chuyện nhỏ,lấy ngọc chỉ ra th́ bọn họ sẽ cung cung kính kính để chúng ta đi qua.
Khưu sinh: ồ,thật hay,trên người có mang theo bảo vật này.
Tướng quân: xin hỏi cần t́m ai vậy,có văn kiện thông hành không.
Tế phật: ha ha,lăo nạp là Tế Công Hoạt phật,chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao ?
Tướng quân: ồ,th́ ra là phật sống Tế Công,đệ tử thất lễ rồi.
Tế phật: đây là miếng Ngọc chỉ phụng chỉ viết sách,ngươi mau thông báo lên cấp trên.
Tướng quân: đệ tử tuân mệnh.
Tế phật: ha ha,miếng ngọc chỉ này thật hữu dụng.
Khưu sinh: vậy lần sau cho con mượn nha.
Tế phật: cho con mượn,nếu như làm mất th́ sao.
Khưu sinh: mất th́ mất,có sao đâu.
Tế phật: mất rồi th́ mạng của con cũng mất luôn.
Khưu sinh: có nghiêm trọng như vậy không.
Tế phật: vậy con nghĩ nó là đồ chơi à ? con nên biết rằng sau khi hoàn thành quyển "a tỳ địa ngục" này xong,phải đưa về thiên đ́nh nộp cho Ngọc Hoàng Đại Đế đó.
Khưu sinh: th́ ra là vậy,như thế th́ đệ tử không mượn nữa đâu.
Tế phật: hiện tại minh vương đă ra nghênh tiếp rồi,đệ tử ta mau hướng minh vương và chúng tiên quan,tướng quân tham lễ.
Khưu sinh: địa bút Khưu sinh hướng Minh vương và tiên quan,tướng quân tham lễ.
Minh vương: Khưu sinh mau đứng dậy,không cần đa lễ.
Khưu sinh: đa tạ minh vương và tiên quan.
Tiên quan: mời Tế phật và Khưu sinh vào trong nghỉ ngơi.
Khưu sinh: oa,không ngờ địa phủ có cung điện lớn như vậy,đúng là hay thật.
Tế phật: tṛ ngu,đây là điện thứ 9 tại minh phủ.
Khưu sinh: ồ,th́ ra là vậy.
Minh vương: ha ha,hiền sinh đúng là thiên chân vô tà,bản tánh thuần chân.
Khưu sinh: đệ tử,có thất lễ xin minh vương tha tội.
Minh vương: ha ha,làm ǵ có tội,mời vào trong ngồi.
Khưu sinh: cảm tạ minh vương chiêu đăi,xin hỏi minh vương,quí điện chưởng quản chức vụ ǵ vậy ?
Minh vương: ta là B́nh Đẳng Vương,chuyên phụ trách phán quyết cuối cùng,lấy những ghi chép về việc làm lúc sinh tiền của quỷ hồn giao cho điện thứ 10 làm việc luân hồi chuyển sinh.Nhưng đối với những kẻ đại cực ác th́ phán vào địa ngục a tỳ do bổn điện quản hạt mà giam cầm,vĩnh viễn không được thoát khổ.
Tiên quan: mời Tế phật và Khưu sinh dùng trà.
Khưu sinh: đa tạ minh vương,tiên quan chiêu đăi.Ồ,trà thơm quá,uống xong cảm thấy mát lạnh thấu tâm điền,cả người đột nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng,thật là hay quá.
Minh vương: trà này có tác dụng hưng phấn tinh thần và khứ hàn,càng giúp tăng trưởng linh quang,làm cho con thuận lợi du khắp địa ngục a tỳ.
Khưu sinh: th́ ra là vậy,cảm tạ minh vương hậu ái,càng mong minh vương có thể chỉ dẫn thêm,cho bộ "a tỳ địa ngục du kư" có thể sớm xuất bản,cảnh giác người ác đều quay về thiện đạo.
Minh vương: đương nhiên rồi,ta sẽ tận lực giúp đỡ,làm cho bộ du kư này thuận lợi trước tác hoàn thành,một lát sau ta sẽ hạ lệnh cho địa ngục a tỳ,để ngục quan các ngục tận lực hỗ trợ.
Tế phật: hôm nay thời gian đă muộn,cảm tạ minh vương đă chiêu đăi,chúng tôi sẽ trực tiếp xuống địa ngục a tỳ,xin cáo biệt minh vương tại đây.
Minh vương: thánh vụ tại thân,ta cũng không dám giữ lâu.
Khưu sinh: đệ tử hướng minh vương và tiên quan bái từ tại đây.
Tế phật: tṛ ngoan,hiện tại nhắm chặc mắt lại,đợi một lát sẽ cho con nh́n thấy thực tướng của địa ngục a tỳ.
Khưu sinh: tṛ ngu đă chuẩn bị xong rồi.
(lúc này chỉ thấy Tế phật quạt một cái,hai thầy tṛ cứ rơi thẳng xuống dưới)
Khưu sinh: ai da,sao thúi quá,con chịu không nổi rồi.
Tế phật: mau uống vào viên hóa độc hoàn này.
Khưu sinh: vâng,vâng,quả nhiên có công hiệu,hiện tại cảm thấy dễ chịu hơn rồi.Nhưng mà sư phụ ơi,thầy đang ở đâu ? con không nh́n thấy thầy.
(lúc này Tế phật lấy trong hộp ra một viên dạ minh châu,trong sát na,dạ minh châu phát ra ánh sáng chói mắt)
Khưu sinh: oa,dạ minh châu quả nhiên phi phàm,ân sư chuẩn bị lúc nào vậy ?
Tế phật: lúc năy khi chưa viết sách,ta đă đến chỗ Địa Tạng Vương bồ tát mượn rồi.
Khưu sinh: th́ ra là vậy.Hiện tại trước mặt có mấy người,trên đầu đều có mang nón đèn,trên mặt cũng có đeo mặt nạ,giống như ma quỷ vậy.
Tế phật: hiện tại đang đi lại là các vị tướng quân và quỷ sai phục dịch ở đây,nhân v́ ở đây đen tối không ánh sáng,lại vừa hôi thối vô cùng,nên các vị tướng quân và quỷ sai phải đeo nón đèn để nh́n thấy được và mặt nạ để tiêu trừ hơi thối.
Khưu sinh: th́ ra là vậy,làm cho con giựt ḿnh,vậy xin hỏi ân sư tại sao ở đây hôi thối thấu trời vậy.
Tế phật: nhân v́ đây là nơi thấp nhất của "18 tầng địa ngục",do đó tất cả đồ dơ uế của người thọ h́nh đều chảy xuống đây,đương nhiên là thối rồi.
Tướng quân: trước mặt là ai,sao dám xông vào ngục này.
Tế phật: ta là Tế Công hoạt phật,ngươi không nhận ra sao ?
Quỷ sai: ồ,xin lỗi,xin tham bái phật sống thánh an,nhưng v́ lúc năy viên ngọc của ngài sáng quá,làm hoa mắt chúng tôi,nên không nhận ra được.
Tế phật: hôm nay chúng tôi phụng chỉ viết sách,v́ để phỏng vấn ghi lại t́nh huống chân thật,nên dẫn người phàm đến đây,ngươi nên hợp tác thuận theo.
Tướng quân: vâng ạ,nữa tháng trước,chúng tôi đă nhận được thông báo,hiện tại chúng tôi mở cửa ngục ra,để cho người phàm này thấy chân tướng của địa ngục a tỳ.(lúc này quỉ sai mở cửa ngục ra,Tế phật lấy dạ minh châu chiếu vào)
Khưu sinh: Ô,con chịu không nổi nữa rồi,con không dám nh́n nữa,sư phụ ơi,chúng ta về thôi.
Tế phật: mới đến mà lại muốn về,chấn tĩnh tinh thần một chút.
Khưu sinh: vâng ạ.(lúc này Khưu sinh lại miễn cưỡng chấn tĩnh tinh thần,nh́n vào phần sâu bên trong của ngục a tỳ,mắt nh́n trong ngục tiếng kêu la thảm thiết,có người máu thịt bầy nhầy,có người vết thương thối rữa,có người đầy vết thẹo khắp ḿnh,một cảnh tượng ghê sợ không dám nh́n)
Khưu sinh: ai da,có vài người h́nh hài như cái chuông,không thành thân người,v́ sao họ lại ra nông nỗi này vậy ?
Tướng quân: "địa ngục a tỳ" lại c̣n gọi là "18 tầng địa ngục",nghe tên th́ biết ư nghĩa,chia làm 18 tầng,tùy theo tội ác nặng nhẹ mà phán,kẻ có tội nhẹ th́ ở vào tầng trên,kẻ tội nặng th́ bỏ vào tầng dưới.
Khưu sinh: vậy tại sao họ không thành h́nh người thế ?
Tướng quân: ừ,điểm này ngươi hỏi hay lắm,nhân v́ phàm là những tội hồn bị giam cầm tại ngục a tỳ,đều là những kẻ tạo ác kinh người khi c̣n sống,tại thế hại người làm thú vui,nên một khi đọa vào địa ngục rồi đều phải trải qua nghiêm h́nh của các ngục,sau đó mới chuyển đến địa ngục a tỳ này giam cầm.
Khưu sinh: được rồi,ân sư à,con chịu không nổi nữa rồi,ở đây vừa thối vừa nóng,chúng ta về thôi.
Tế phật: đây có nước cam lộ,con uống vào,có thể tiêu trừ hơi nóng.
Khưu sinh: được rồi,con sẽ uống vào.Ừ,đỡ hơn rồi,cám ơn ân sư.
Tế phật: hôm nay thời gian đă trễ,ta xem lần sau đến nữa vậy.
Khưu sinh: ồ,thật là thê thảm quá.
Tế phật: ai kêu bọn chúng lúc c̣n sống làm đủ chuyện ác,bất trung,bất hiếu,bất nhân,bất nghĩa,mới rơi vào t́nh trạng ngày hôm nay.
Khưu sinh: sau khi ra về,con phải khuyên bảo người đời đừng làm những chuyện ác,nếu chỉ một chút khoái cảm mà đọa vào địa ngục a tỳ này th́ chịu khổ thê thảm.
Tế phật: được rồi,mau hướng về tướng quân từ biệt.
Khưu sinh: hôm nay đă làm phiền tướng quân,xin bái biệt.
(lúc này tướng quân và quỉ sai đều đồng thanh cung tiễn Tế phật và Khưu sinh)
Tế phật: đệ tử mau lên đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đă ngồi vững,xin ân sư khởi hành...
Tế phật: đă đến Thánh Thiên Đường,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể.
Liễu Tinh: đêm nay chư sinh làm việc vất vả rồi,mỗi người ghi công 1 lần để khen thưởng.

HỒI 4 : THĂM TẦN CỐI HĂM HẠI TRUNG THẦN VÀ HÍT LE MA VƯƠNG GIẾT NGƯỜI.

Tế công hoạt phật giáng.
Thơ rằng: Thánh Thiên đường,khai đạo cơ.Tiếp đạo mạch,tàng huyền cơ.Chư hiền sinh,nhiều cố gắng.Dắt Khưu sinh,dự a tỳ.Viết sách trời,khởi ngoan mê.Thăm tội hồn,truyền tin tức.Kẻ hữu duyên,chí không đổi.Dựa đại đạo,quả bất hư.

Tế phật: ha ha,lăo nạp hôm nay nh́n thấy chư sinh thánh thiên đường thành tâm phục vụ,v́ thế mà tâm huyết dâng trào nên hát vài câu thơ.
Khưu sinh: khó được nghe ân sư hát vài câu,đệ tử nghe mà cảm thấy đủ tiền vé rồi.
Tế phật: cũng may có con ủng hộ,không uổng công hát như vậy.
Khưu sinh: con nghĩ là chỉ cần ân sư hát th́ mọi người đều thích nghe cả.
Tế phật: nếu như hiền sinh an bày ta đến quán bar hát th́ nhất định sẽ lỗ vốn to.
Khưu sinh: ha ha,tṛ ngu không có số vốn đó.
Tế phật: vốn của con không ít đâu.
Khưu sinh: ân sư à,hai tay con trống rỗng,thầy c̣n trêu con sao.
Tế phật: ta không nói vốn của thế tục.
Khưu sinh: vậy là vốn ǵ ?
Tế phật: là chỉ vốn mà con phục vụ cho loan đường 3 năm nay.
Khưu sinh: ồ,th́ ra ân sư muốn nói đến công đức.
Tế phật: đúng vậy,con không nên xem thường việc xếp hàng phạt đứng,thật ra công đức không nhỏ đâu,đặc biệt là mới lănh thiên mệnh mở đường,công đức càng lớn.
Khưu sinh: thật sao ?
Tế phật: không tin à ? hôm nay mượn cơ hội này,ta dẫn con đến minh phủ hỏi thăm người thân của con.
Khưu sinh: ồ,vậy th́ tốt quá.
Tế phật: thế th́ mau lên đài sen,tranh thủ thời gian.
Khưu sinh: đệ tử đă chuẩn bị xong rồi,xin ân sư khởi hành ạ....
Tế phật: đă đến rồi,Khưu sinh mau xuống đài sen.
Khưu sinh: ân sư à,trước mặt ḍng người đông đúc,rốt cục là đang làm ǵ ?
Tế phật: bọn họ đang tranh nhau nghe tiên phật thuyết pháp.
Khưu sinh: tại sao không đến "giảng đạo đường" vậy ?
Tế phật: nhân v́ giảng đạo đường chỉ dung nạp một lượng người cố định,c̣n ở đây rộng răi hơn nên dung nạp được nhiều người hơn.
Khưu sinh: ân sư nói thật có đạo lư.
Tế phật: trước mặt quan viên minh phủ đă đến rồi,tṛ ngoan mau đến trước thỉnh an.
Khưu sinh: đệ tử tham bái tiên quan.
Tiên quan: Khưu sinh không cần đa lễ,người mở mắt lớn nh́n xem người bên cạnh là ai ?
Khưu sinh: ah,th́ ra là bà nội,bà nội khỏe không.
Bà nội: cháu ta Cẩm Vinh,hôm nay có thể gặp mặt tại đây,đó là nhờ Thánh thiên đường Quan ân chủ giúp đỡ mới được cơ hội này,con phải cảm tạ ân chủ đă an bày.
Khưu sinh: bà nội,bà qua đời đến nay đă gần 60 năm rồi,thời gian dài như vậy,bà đă đi đến đâu vậy ?
Bà nội: ôi thôi,sau khi ta qua đời,được phúc thần dẫn đến địa phủ ghi danh,sau đó,xét ta lúc sống có công và tội bằng nhau,nên được minh vương phán vào "khu b́nh dân".Nhưng 3 năm trước,nhân v́ con gia nhập loan đường học đạo,tạo được không ít công đức,v́ thế mà được biên nhập hàng ngũ thiện hồn,thường xuyên được nghe tiên phật thuyết pháp,gần đây con lại giúp đỡ đạo vụ Thánh thiên đường phân phát sách thiện,độ người vào thánh môn phục vụ,loại âm công này lại giúp ta vào được "sở tụ thiện" tu đạo.(hai bà cháu nói đến đây,đột nhiên ôm nhau mà khóc)
Tế phật: được rồi,Khưu sinh mau hướng tiên quan và lệnh tổ mẫu từ biệt đi.
(lúc này hai bà cháu ôm nhau bịn rịn không muốn xa rời)
Khưu sinh: đệ tử cáo biệt tiên quan,cháu ngu xin cáo biệt tổ mẫu,hy vọng bà bảo trọng tốt.
Tế phật: Khưu Hoàng thị đừng quá bi thương,Khưu sinh hiện tại đang giúp đỡ phát triển đạo vụ Thánh Thiên đường,lập công rất nhiều,chỉ cần bà an tâm tu đạo,sẽ có thể siêu bạt bà đăng lên quả vị cao hơn.
Khưu sinh: không ngờ,bà nội thương con nhất,có thể gặp lại tại đây.
Tế phật: buông xuống t́nh cảm,việc chính phải đi làm thôi,chúng ta đến nơi khác thôi,ngồi vững đài sen.
Khưu sinh: vâng,vâng,xin hỏi ân sư,không ngờ việc phát sách thiện và độ người vào thánh môn lại có công đức lớn như vậy.
Tế phật: đương nhiên rồi,giống những quyển sách thiện tinh hoa của thánh thiên đường,đều là kết tinh lời dạy của tiên phật,lại có "thiên bút" Thái sinh hao phí hết bao nhiêu tâm huyết biên tập mà thành,giá thành lại thấp,hiệu quả độ người đặc biệt to lớn,công đức cũng nhờ thế mà vô lượng vô biên.
Khưu sinh: vậy c̣n việc độ người vào thánh môn học đạo th́ sao ?
Tế phật: độ người vào thánh môn học đạo,công đức cũng không ít,do đó con nên biết quí trọng cơ duyên khó được này,tự mà cố gắng.
Khưu sinh: vâng ạ....
Tế phật: đă đến địa ngục a tỳ rồi,tṛ ngoan mở mắt ra được rồi.
Khưu sinh: lại phải chịu đựng mùi vị cái nơi vừa thối vừa nóng vừa đen.
Tế phật: mau uống vào viên hóa độc hoàn.
Khưu sinh: ân sư làm sao có vậy ?
Tế phật: ha ha,tiên phương diệu dược,ta sớm đă chuẩn bị rồi.
Khưu sinh: sau khi uống xong đỡ nhiều rồi.
Tế phật: trước mặt tiên quan và tướng quân,đă xếp hàng đợi rồi,chúng ta mau qua đó.
Khưu sinh: tham kiến tiên quan và tướng quân,hôm nay lại đến đây làm phiền,mong tiên quan và tướng quân khai thị và mở phương tiện cho.
Tiên quan: không dám,xin theo tôi vào trong nghỉ ngơi.
Tế phật: đêm nay thời gian gấp gút,ta nghĩ nên trực tiếp phỏng vấn,để miễn làm chậm trễ thời gian.
Tiên quan: Tế phật đă nói như vậy th́ chúng ta nên đi thôi.
Khưu sinh: lại phải chịu đựng mùi vị "lông tóc dựng đứng" rồi.
Tiên quan: đă đến rồi,để ta mở cửa ngục.
(lúc này Tế phật lại lấy trong người ra viên bảo châu sáng chiếu rọi vào ngục,trong chốc lát ánh sáng phủ đầy)
Khưu sinh: ai da,bọn họ đă ốm đến nỗi không c̣n h́nh người rồi,có thể nói là chỉ c̣n da bọc xương thôi,y phục th́ rách nát,thật thảm không muốn nh́n.
Tế phật: tả hữu tướng quân,mau dẫn lên một vị tội hồn,để tham gia viết sách,ô ! đúng rồi,hay là dắt đến danh nhân trong lịch sử "Tần Cối" vậy.
Tướng quân: tuân mệnh !
Khưu sinh: không ngờ đại gian đại ác Tần Cối cũng ở ngục này,hôm nay ta phải xem thử Lô sơn chân diện mục,hỏi hắn xem có c̣n hại người được nữa chăng.
Tướng quân: bẩm cáo phật sống,Tần Cối đă giải lên.
Tội hồn: phật sống và vị hiền sinh này,mau cứu tôi với ! tôi ở đây khổ quá,hai vị mau cứu tôi ra khỏi đây,cho dù làm trâu làm ngựa,tôi cũng bằng ḷng.
Tế phật: sớm biết như vậy th́ tại sao lúc đầu phạm phải.
Khưu sinh: xem hắn ai cầu như vậy,con thật sự không nhẫn tâm,ân sư à ! thầy pháp lực vô biên,không ngại cứu hắn ra ngoài đi.
Tế phật: tṛ ngu,không được nói bậy,đây không phải là chức trách của chúng ta,sao có thể tùy tiện làm hỗn loạn pháp quy của minh phủ.
Khưu sinh: vâng,vâng ạ.
Tế phật: ngươi mau nói ra,những ǵ ngươi đă làm tại nhân gian,để tiện viết vào sách quí,cảnh giác người đời,nếu như sách này hóa độ được người th́ sẽ lấy công chuộc tội.
Tội hồn: được rồi,tôi là tể tướng đời Tống Tần Cối,nhân v́ hăm hại trung thần "Nhạc Phi" mà bị phán vào ngục này,đến nay đă có gần mấy trăm năm,mỗi ngày ở đây nếm đủ khí nóng vô t́nh bức bách,cùng gió nóng thổi vào,lúc đói th́ uống nước suối,lạnh không ǵ bằng,cứ một mực chịu hoàn cảnh như vậy dày ṿ thật là hết muốn sống nữa.
Tế phật: ai kêu ngươi mạo danh 12 đạo kim bài,hăm hại "Nhạc Vũ Mục Vương" hết sức trung thành.Không những thế ngươi quan tới cực phẩm,c̣n không cảm thấy đủ,đúng là ḷng lang dạ sói,hiện tại cố mà sám hối đi !
Tướng quân: người này sau khi qua các điện xét xử h́nh phạt xong,được chuyển tới địa ngục a tỳ,cách mỗi 10 năm phải chuyển làm súc sinh để bị "ngàn dao chém giết",để làm no miệng người đời ḥng tiêu nghiệp chướng.
Tế phật: được rồi,lại dẫn lên một tên hỗn thế ma vương Hít Le.
Tướng quân: tuân mệnh !
Khưu sinh: Ô ! đây đúng là không phải nơi ở giành cho người,lúc năy ân sư cho viên hóa độc hoàn,h́nh như đă hết tác dụng rồi,con hiện tại mồ hôi lại chảy đầy lưng,thật chịu không nổi.
Tế phật: tại v́ nơi đây tiếp cận trung tâm địa tầng,do đó khí nóng không ngừng xông ra,hiện tại uống thêm nước cam lộ đi !
Khưu sinh: sau khi uống xong,bây giờ đỡ hơn rồi,đa tạ ân sư.
Tướng quân: khởi bẩm phật sống,Hít Le đă dẫn lên.
Tế phật: xin tiên quan phiên dịch,lấy những ǵ người này đă làm lúc c̣n sống thuật lại và nói rơ t́nh h́nh tại đây.
Tiên quan: vâng ạ ! tội hồn nói : " tôi sinh trưởng tại nước Đức,từ nhỏ bá đạo thành tánh,chỉ cần việc đă quyết định,người khác không thể ngăn chặn,những người dân dưới sự thống trị của tôi,chỉ cần nghe đến NASI(ư dịch là quốc gia xă hội chủ nghĩa),tên của công an bí mật,đều sẽ không lạnh mà run,tại v́ bọn họ đều là những người dùng để thực hành công việc ám sát.Vả lại lúc sống c̣n dùng độc hại chết người Do Thái trên 500 vạn người,làm cho chủng tộc người Do Thái gần như toàn bộ diệt vong,có thể nói là vụ giết chóc không tiền khoáng hậu,không ngờ sau khi chết bị phán vào "địa ngục a tỳ" vĩnh bất siêu sinh.Ôi thôi ! ở đây mỗi ngày chịu đủ đất nóng,bóng tối,hơi thúi dày ṿ,thật là chịu không nổi nữa,có lúc ngất xỉu đi,nhưng lại bị bọn quỷ sứ vô nhân tính tạt nước hoàn hồn,cho tôi hoàn hồn,cho tôi chịu tiếp mùi vị sống không bằng chết,thống khổ vô cùng này,đại sư à ! mau cứu tôi ra khỏi nơi đây ! nếu như tôi có thành tựu,nhất định hồi báo cho ông mà".
Tế phật: không cần đâu,nợ c̣n chưa trả xong,c̣n mong hồi báo,đúng thật là ngươi ngây nói chuyện mơ.
Tiên quan: tội hồn hắn nói: "nhất định báo đáp ngài mà".
Tế phật: tôi nghĩ không có cơ hội này đâu.
Tướng quân: nhưng người đời lại có cái cơ hội này.
Khưu sinh: tại sao vậy ?
Tướng quân: nhân v́ tội hồn này,cứ mấy năm lại chuyển sanh làm súc vật,cho người đời chém giết không ngừng.
Khưu sinh: th́ ra là vậy.
Tế phật: đêm nay thời gian đă trễ,Khưu sinh mau hướng tiên quan và tướng quân từ biệt đi !
Khưu sinh: ở đây xin bái biệt tiên quan và tướng quân vậy.
Tiên tướng: cung tiễn phật sống và Khưu sinh khởi hành.
Tế phật: tṛ ngoan,ngồi vững đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đă ngồi vững,xin ân sư hồi đường...
Tế phật: Thánh Thiên đường đă đến,Khưu sinh hạ đài sen,hồn phách nhập thể.
Liễu Tinh: đêm nay viết sách đă xong,chư sinh vất vả,lúc năy được ân chủ chỉ thị,mỗi người phục vụ ghi 3 công để khen thưởng,phụ loan đến đây lui ra,chư sinh nghĩ ngơi sớm.

HỒI 5: THĂM KẺ BẤT HIẾU NGỖ NGHỊCH PHỤ MẪU SỚM QUA ĐỜI,T̀NH H̀NH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ.

Nam Cung Liễu Tinh Quân giáng.Thiên vận năm Giáp Tư tháng 2 mùng 2,tây lịch năm 1984 tháng 3 ngày 4.
Thơ rằng: giờ phút tốt đẹp đến Thánh Thiên,cưỡi mây theo trăng viết sách thiện,khởi dụng giáo hóa không ư riêng,phổ độ chúng sanh kết hữu duyên.
Thánh thị: đêm nay đúng vào ngày Tế Công thiền sư đản sanh,ta cưỡi mây theo trăng hạ phàm,nh́n chư sinh bái thọ kiền thành,đạo khí như hồng,tưởng nghĩ đạo vụ thánh thiên không lâu sẽ được hoằng dương rộng lớn,như thế mới thật sự không uổng phí khổ tâm của chư thiên tiên phật hạ phàm viết sách,hy vọng Thánh Thiên chư sinh nỗ lực không ngừng,một khi công thành,danh lưu nhân gian,trên trời tiêu diêu,thật chẳng vui sao.
Lại nói: tức khắc cần phải viết sách,chư sinh nghiêm tịnh,Tế phật sắp lâm đàn.
Tế Công Hoạt phật giáng.
Thơ rằng: làm người trăm thiện hiếu đứng đầu,nhân quả tuần hoàn không thiên lệch,ngỗ nghịch song thân tội khó tha,đọa lạc a tỳ khóc hoàng tuyền.
Tế phật: người sống ở đời,nên giữ hiếu đạo,mới không uổng phí ơn dưỡng dục của cha mẹ,nếu như ngỗ nghịch cha mẹ,phạm tội bất hiếu,cuối cùng sẽ bị ơn trên trừng phạt,sau khi chết "địa ngục a tỳ" sẽ có phần.
Khưu sinh: có nghiêm trọng như vậy không.
Tế phật: vậy con nghĩ ta đang nói giỡn à.
Khưu sinh: không phải,tṛ ngu cho là tội bất hiếu không đến nỗi đọa vào địa ngục a tỳ vậy.
Tế phật: vậy phải xem h́nh huống nào,giống như một số người không phụng dưỡng cha mẹ,mà c̣n đánh chửi song thân,giống hành vi như vậy th́ đă phạm phải tội lớn thấu trời,nếu như không đánh vào địa ngục a tỳ,không lẽ lại đưa chúng lên thiên đường hưởng phước sao ?
Khưu sinh: cũng đúng,ân sư nói có lư vậy.
Tế phật: được rồi,hôm nay chúng ta sớm khởi hành.
Khưu sinh: đệ tử đă ngồi vững,xin khởi hành.
Tế phật: gần đây ta thường quan sát ngôn hạnh cử chỉ của con,đă tiến bộ hơn b́nh thường,nhưng đôi khi có biểu hiện lỗ mảng,cần phải thay đổi.
Khưu sinh: nghe ân sư nói vậy,tṛ ngu xấu hổ muôn phần,về sau sẽ cố ôm ḷng khiêm tốn để nuôi dưỡng đức hạnh nội tại,mong ân sư chỉ dạy nhiều cho.
Tế phật: thiện tai,thiện tai,biết lỗi mà sửa,thiện lành hơn cả,như vậy mới không uổng công ta đề bạt giáo dục.Được rồi ! con mau xuống đài sen,tiên quan và tướng quân đă xếp hàng đợi rồi.
Khưu sinh: văn bối tham kiến tiên quan cùng tướng quân.
Tiên tướng: Khưu sinh miễn lễ.
Khưu sinh: hôm nay viết sách lại làm phiền tiên quan và tướng quân rồi.
Tiên quan: chức trách sở tại,sao lại nói là làm phiền được ? vả lại sau khi sách này hoàn thành,có thể cứu vớt không ít chúng sinh mê mờ.
Tế phật: được rồi,vừa đi vừa nói.
Tiên quan: vâng ạ,trước mặt đă đến cửa ngục rồi.
(lúc này tiên quan mệnh tướng quân mở cửa ngục ra,Tế phật lấy dạ minh châu ra chiếu)
Khưu sinh: trong góc cạnh lan can ở phía trước,có một người thanh niên y phục rách nát ,đầu tóc bù xù,toàn thân trên dưới chảy ra máu mủ,h́nh dáng rất đáng sợ.
Tế phật: tṛ ngoan đến trước phỏng vấn xem.
Khưu sinh: được rồi,vậy đệ tử sẽ đến phỏng vấn anh ta.
(lúc này tội hồn xem thấy khưu sinh đột nhiên đến gần,có chút kinh sợ)
Khưu sinh: anh không cần sợ,tôi sẽ không hại anh đâu.
Tội hồn: ngươi là người dương gian,sao lại đến nơi không có ánh sáng này đây?
Khưu sinh: tôi phụng chỉ viết sách vậy,hy vọng anh có thể nói chuyện quá khứ cho chúng tôi nghe được không ?
Tội hồn: không có ǵ đáng nói cả.
Khưu sinh: anh không nên nghĩ như vậy,chỉ cần anh đem chuyện quá khứ nói rơ cho chúng tôi viết vào sách quí,khuyên người bỏ ác ṭng thiện,tin rằng tiên quan sẽ chuyển cáo minh vương,giảm nhẹ tội của anh.
Tội hồn: thật sao,vậy th́ tôi sẽ nói liền,nhưng bây giờ tôi rất đói bụng,đă không c̣n sức nói chuyện rồi.
Tế phật: mau nuốt viên thuốc này vào.
Tội hồn: ừ ! bây giờ đỡ hơn rồi.Nghĩ lại khi c̣n sống,ở tại một miền quê nam bộ,cha mẹ là một trong những phú hào tại đó,nhân v́ tôi là con một,nên từ nhỏ đă được cha mẹ yêu thương cưng chiều,chỉ cần mở miệng là có tiền xài,nhưng sau khi có tiền th́ đi ăn uống vui chơi,thậm chí thuê nhà bên ngoài ở với bạn gái,hoặc hít ma túy,ngày qua tháng lại,bị cơn nghiện dày ṿ,ư chí không c̣n,không muốn cầu tiến nữa.Người cha chỉ lo sự nghiệp,mẹ th́ lo đánh bài,thường hai ngày cũng không về nhà,c̣n tôi v́ hít ma túy nên tổn hại thân thể,thường xuyên bị đau nhức ở vùng phổi,lại thường về nhà lấy tiền mua ma túy hít,trong ḷng nghĩ rằng chỉ cần có được vui vẻ chốc lát th́ mặc kệ cơ thể đau nhức ra sao ! cứ như thế mà trải qua 3 năm,người cha nhân v́ bị bạn bè liên tục giựt hụi,làm cho nợ nần liên miên,sau đó không lâu,công ty phải đối mặt với nguy cơ phá sản,công xưởng kinh doanh cũng bị bức bách đóng cửa.Từ đó cha thường nằm trên giường bệnh,mẹ th́ đau ḷng than thở.Có một lần cơn nghiện lại đến,không tiền mua ma túy,liền ngồi xe về nhà xin mẹ,mẹ nh́n biết là cơn nghiện bộc phát,nên không cho tiền,sợ tôi càng lún càng sâu,lúc đó v́ cơn nghiện hoành hành,đột nhiên đưa tay lục soát người mẹ,mẹ chửi tôi bất hiếu,tôi v́ nhất thời hấp tấp,mất đi lư trí,xô mẹ ngă xuống,lấy tiền trên người mẹ đi mua ma túy,đâu biết về đến nhà mới hay mẹ đă qua đời.Cha vốn có bệnh trên người,gặp t́nh h́nh như vậy mắng chửi không dứt,kết quả là qua mấy ngày,cũng ra đi luôn.Sau đó trong một lần ẩu đả với bạn bè,bị người đánh vào sau gáy,không may cũng yểu mạng ra đi,hồn đến địa phủ,Minh vương không phân xanh đỏ trắng đen,liền lệnh cho tướng quân ngưu mă lôi ra đánh 200 hèo trước đă,sau đó nh́n thấy cha mẹ ở bên cạnh bị minh vương trách mắng: "nuôi con không dạy,lỗi của ai ? các ngươi làm cha làm mẹ không biết giác ngộ bản thân,đáng chịu h́nh phạt nghiêm khắc của địa ngục".Sau đó minh vương lại hét : "ngươi là kẻ đại bất hiếu,nên để cho ngươi chịu đủ các loại h́nh phạt,mà giam cầm tại địa ngục a tỳ,vạn năm không được siêu sinh".
Khưu sinh: th́ ra là vậy,mới bị phán vào địa ngục a tỳ chịu khổ,hy vọng anh có thể sám hối tội lỗi tại đây,càng giúp anh hiểu được khổ tâm của việc dưỡng dục con cái của cha mẹ.
Tế phật: Khưu sinh ! không cần nói nhiều ! lúc sống không tin nhân quả báo ứng,không việc ác nào không làm,có đáng cho con đồng t́nh không ?
Khưu sinh: ân sư à,anh ta đă hối hận lắm rồi,sao không cho anh ta một lần cơ hội vậy ?
Tế phật: tất cả đều đă muộn rồi ! được rồi ! đêm nay phỏng vấn đến đây là đủ,mau hướng tiên quan và tướng quân từ biệt đi.
Khưu sinh: đệ tử bái biệt tiên quan và tướng quân.
Tiên tướng: cung tiễn phật sống và Khưu sinh khởi hành.
Tế phật: đệ tử mau lên đài sen.
Khưu sinh: đă ngồi vững,xin ân sư khởi hành...
Tế phật: Thánh Thiên đường đă đến,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể.

HỒI 6: THĂM THỔ PHỈ VÀO NHÀ ĂN CƯỚP,T̀NH H̀NH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ.

Tế Công phật sống giáng.Thiên vận năm Giáp Tư tháng 2 mùng 8,tây lịch năm 1984 tháng 3 ngày 10.
Thơ rằng: kết bè ăn cướp tội khó dung,đừng tham ngoại tài tổn cốt nhục,khoái lạc chỉ là vui nhất thời,vĩnh giam a tỳ nếm khổ đau.
Tế phật: cuộc đời bất quá mấy chục năm,nhưng người đời lại thường có sự "ưu tư ngàn năm",do đó nên dùng hết tâm sức lo lắng cho sự hưởng lạc lâu dài,v́ thế mà không tiếc thủ đoạn,mất hết nhân tính gian tham,lừa gạt,thường nghĩ tới tiền tài phi nghĩa,thậm chí vào nhà ăn cướp,cho rằng đó là việc làm rất hay,không biết rằng vào nhà ăn cướp là một loại cực trọng đại tội,nhân v́ hành vi này dễ dàng ảnh hưởng đến an ninh của xă hội nên dương luật bất dung mà âm luật càng không tha.
Khưu sinh: nghe ân sư nói như vậy,th́ biết rằng hôm nay đại khái sẽ phỏng vấn một kẻ lúc c̣n sống là thổ phỉ cường đạo,hiện tại đang chịu khổ trong địa ngục a tỳ.
Tế phật: ha ha,tâm có cảm ứng,quả nhiên bị con nói trúng rồi.
Khưu sinh: ha ha,biết tṛ không ai bằng thầy,biết thầy không ai bằng tṛ.
Tế phật: không ngờ,hiện tại con đáp lời cũng ẩn chứa thiền cơ rồi.
Khưu sinh: mới học được,mong ân sư đừng cười chê.
Tế phật: được rồi,đêm nay xuất phát sớm hơn,tránh làm tiên quan và tướng quân đợi lâu.
Khưu sinh: đúng như vậy,quan trọng giữ chữ tín,đệ tử đă ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: từ khi viết sách "địa ngục a tỳ" đến nay,Thánh Thiên chư sinh vất vả nhiều.
Khưu sinh: tuy là vất vả nhưng rất có giá trị.
Tế phật: ta không muốn nói đến điểm này.
Khưu sinh: vậy ân sư muốn chỉ cái ǵ ?
Tế phật: con quan sát các loan sinh Thánh Thiên đường,đến rất nhanh,thật ra có thể chịu được sóng gió lớn th́ chỉ có mấy người,v́ thế muốn biết được thành quả Thánh Thiên đường phải đợi 3 năm sau mới được mọi người khẳng định.
Khưu sinh: vậy là như thế nào ?
Tế phật: ha ha ! thật ra đây cũng chỉ là một trải nghiệm mà thôi,con không cần lo lắng,chư thiên tiên phật sẽ không ngừng gia tŕ Thái sinh,tuy rằng nhục thể mệt mỏi một chút,nhưng thầy tin rằng anh ta nhất định có thể hoàn thành sứ mệnh.
Khưu sinh: làm sao biết được ?
Tế phật: chỉ cần qua năm Giáp Tư,Thánh Thiên đường năm đầu tiên đă viết xong 12 bộ sách cho xuất bản,đây không phải chứng minh sức mạnh gia tŕ của tiên phật sao ?
Khưu sinh: con thật lo lắng,Thái sư huynh có chịu nổi không.
Tế phật: con nên yên tâm đi.
Khưu sinh: nhưng tại sao chư thiên tiên phật không gia tŕ cho con vậy ?
Tế phật: v́ nguyện lực của con không bằng nguyện lực của Thái sinh,đương nhiên không giống.
Khưu sinh: con xem có vài loan đường,môn sinh rất nhiều,đạo trường rất lớn,thật là hâm mộ.
Tế phật: không ngờ Khưu sinh con ngốc như vậy,con nên biết,nhà nhà có đạo trường,v́ thế tu đạo là tu trong một gia đ́nh,như giữa cha con,ông bà,vợ chồng,dâu rễ,cũng có thể phát triển đến công ty,công xưởng,nơi công cộng,nơi nào cũng là đạo,không phải chỉ đến loan đường làm công việc rập khuôn.
Khưu sinh: cái ǵ là "công việc rập khuôn " ?
Tế phật: ví như một số môn sinh đến thánh môn th́ ra vẻ đàng hoàng,cung cung kính kính,quét đất rót trà,mọi thứ đều làm,về đến nhà th́ như một ông chủ,không làm ǵ cả,tại thánh đường khiêm hạ nhỏ nhẹ,về nhà th́ ngang tàn vô lễ,tại thánh đường trang nghiêm lễ độ,về nhà th́ làm mặt lạnh,giống như loại người giả tạo như vậy th́ có thể gọi là tu đạo hay sao ?
Khưu sinh: ân sư nói đúng lắm.
Tế phật: v́ thế nhiệm vụ của Thánh Thiên đường không giống như vậy,nhiệm vụ của Thánh Thiên đường là đột phá sự chật hẹp của việc phổ hóa,tiên phật không ngừng viết nhiều loại sách thiện,ví như "bí mật sinh tử" là cho những người không tin quỷ thần vô h́nh,không tin nhân quả luân hồi xem."thanh tâm đan và "tiêu diêu đàm" cho những người không có thời gian,không kiên nhẫn xem."10 bí quyết khỏe mạnh trường thọ" là cho những người thân thể mang bệnh xem."địa ngục a tỳ du kư" và "cực lạc thế giới du kư" là để một số người muốn thâm nhập hiểu rơ thế giới vô h́nh xem."thái thượng đạo tổ diễn giảng tập" và "đạo đức kinh chú giải" là để những người học đạo đă lâu và tự cao tự măn xem.Những quyển sách kể trên đều là tùy bệnh cho thuốc,có loại sơ cơ,có loại nhập môn,có loại dùng để giáo hóa,có loại vào sâu,đó chính là sứ mạng mà ơn trên muốn Thánh Thiên đường gánh vác.Việc chính cần phải làm chứ không kêu các con tô điểm bề ngoài.
Khưu sinh: nhưng mà người đông th́ ra ngoài kết duyên sẽ dễ nh́n hơn chứ.
Tế phật: sứ mạng không giống nhau,nếu như để các con bốn bề kết duyên,điều động đông người,loan đường sẽ làm giống như vậy,vậy th́ cần ǵ thành lập thánh thiên đường.
Khưu sinh: lời dạy của ân sư,tṛ ngu biết rồi,như thế mà nói th́ sứ mạng của chúng con là từ trong những quyển sách thiện hạ công phu rồi.
Tế phật: rốt cuộc cũng hiểu rồi,lần sau không được mê hoặc.Chỉ cần sách thiện tận thiện tận mỹ,người người ủng hộ,người người khen hay,người người trợ in,người người xem sách thiện,nhà nhà có sách thiện,như vậy không phải là nhà nhà đều là Thánh Thiên đạo tràng sao ?
Khưu sinh: đệ tử hiểu rơ,đệ tử thật xấu hổ,ngay cái vấn đề nhỏ như vậy cũng buồn ở trong ḷng,thật là không nên vậy.
Tế phật: được rồi,đêm nay có thể khai mở điểm mê của con cũng đáng vậy,nhưng bay măi trong không trung làm tiên quan và tướng quân đợi lâu rồi.
Khưu sinh: tham kiến tiên quan,tướng quân thánh an.
Tiên tướng: khách sáo rồi,mời theo chúng tôi vào trong nghỉ ngơi.
Tế phật: thôi khỏi,chúng ta trực tiếp vào ngục phỏng vấn đi.
Tiên quan: nếu đă như vậy,chúng ta đi thôi !
Khưu sinh: khi đi đến nơi này,thật kỳ lạ là hai chân tự nhiên run lên.
Tế phật: uống định tâm hoàn đi !
Khưu sinh: đa tạ ân sư.Oa ! vị tội hồn trước mặt h́nh như mắt không có con ngươi,chỉ thấy hai hốc mắt sâu đen,ở hai khóe mắt chảy ra từng giọt từng giọt nước dơ,thật đáng sợ,con không dám nh́n nữa.
Tế phật: có ǵ đáng sợ đâu,bây giờ không phải là đang thử sự can đảm của con sao ?
Khưu sinh: được thôi ! con sẽ lấy hết can đảm qua đó phỏng vấn ông ta.Vị tiên sinh này,tại sao toàn thân ông run rẫy ,trong miệng lại không ngừng phát ra tiếng "hua,hua" than khóc,giống như sự giăy dụa cuối cùng trước khi chết vậy,nh́n thấy ông bị như vậy lông tóc của tôi cũng dựng đứng,cả người đều nổi da gà,ông có thể nói cho tôi biết làm sao lại bị quả báo như vậy ?
Tội hồn: hu hu,vị thiện sĩ này,mau cứu tôi được không ? tôi chịu hết nỗi rồi.
Tế phật: Khưu sinh mau lấy một viên định tâm hoàn cho hắn uống.
Khưu sinh: được rồi ! vị tiên sinh này,mau uống thuốc vào.
Tội hồn: cám ơn ! ô,hiện tại đỡ hơn rồi.
Tế phật: đợi ta thí pháp lực gia tŕ anh ta.
Tội hồn: đa tạ mọi người,các ông thật là đại thiện nhân vậy.
Khưu sinh: mau nói ra những ǵ đă làm lúc c̣n sống cho chúng tôi.
Tội hồn: nghĩ lại khi c̣n sống tôi là một người không việc ác nào không làm,c̣n kể những chuyện đó làm ǵ nữa ?
Khưu sinh: vị tiên sinh này có điều không biết,hôm nay chúng tôi đến đây để viết sách,chỉ cần ông nói rơ những ǵ đă làm khi c̣n sống để đưa vào trong sách,cảnh giác người đời,khuyến hóa dân tâm,th́ có thể giảm nhẹ đau khổ của ông.
Tội hồn: nếu tốt như vậy,th́ tôi sẽ nói ra ! tôi là người đời Minh,trong nhà là con một,b́nh thường thích ăn biếng làm,từ sáng đến tối,chỉ biết đánh bài ăn tiền,ăn uống vui chơi,sau đó tụ tập với những bạn bè xấu lên núi làm thổ phỉ,chúng tôi một nhóm dựa vào thân thể khỏe mạnh,vào nhà cướp của,không có ǵ mà chẳng làm,giết người phóng hỏa,không ác nào mà tha,nếu như gặp những kẻ phản kháng,chúng tôi vung đao chém chết,nếu như gặp những phụ nữ xinh đẹp,th́ bắt về sơn trại để huynh đệ từng người từng người cưỡng hiếp,nếu như không tùy thuận th́ bóp cổ cho đến chết.
Khưu sinh: oa ! đúng là nghe mà kinh hăi,ông đừng hù tôi té ngữa được không,tàn nhẫn đến như vậy sao ?
Tội hồn: tôi chỉ nói sự thật thôi,một chút cũng không giả.
Khưu sinh: lúc sống có bị báo ứng không ?
Tội hồn: có,nhân v́ chúng tôi không c̣n nhân tính,kẻ nào cũng tàn bạo vô cùng,có một lần trong sơn trại,uống say quá độ,mất đi lí trí,hiểu lầm lẫn nhau mà chém giết qua lại,tôi bị chết dưới loạn đao,không ngờ sau khi chết xuống minh phủ phải chịu đủ loại cực h́nh,đúng là thảm không c̣n nhân đạo,cuối cùng bị giam tại ngục a tỳ này.
Khưu sinh: nhưng tại sao hai con mắt của ông bị lơm vào sâu như vậy ?
Tội hồn: tại v́ tôi không dám ngủ.
Khưu sinh: v́ sao vậy ?
Tội hồn: tại v́ một khi nhắm mắt,trước mắt lại hiện ra h́nh ảnh những người bị tôi giết,bị tôi bóp cổ chết,đúng là âm hồn không tan,có cái sắc mặt trắng bệt,có cái máu thịt bầy nhầy,có cái đầu lưỡi nhỏ dài,năm ngón bén nhọn,thanh sắc ghê tợn mà phóng tới đ̣i mạng,làm cho tôi hồn tiêu phách tán,sống không bằng chết.
Khưu sinh: thật đúng là đáng sợ quá đi.
Tế phật: được rồi,thời gian không c̣n sớm,hôm nay đến đây là đủ,mau hướng tiên quan,tướng quân từ biệt.
Khưu sinh: đệ tử từ biệt tiên quan,tướng quân,đa tạ mọi người giúp đỡ.
Tiên tướng: đâu có,ở đây xin cung tiễn phật sống và Khưu sinh.
Tế phật: mau lên đài sen đi !
Khưu sinh: con đă ngồi vững đài sen,xin ân sư quay về...
Tế phật: Thánh Thiên đường đă đến,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể.

HỒI 7: THĂM NHỮNG KẺ V̀ XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC,LẤY NGƯỜI DÂN LÀM THÍ NGHIỆM ĐỘC DƯỢC,T̀NH H̀NH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ.

Tế Công Hoạt phật giáng.Thiên vận năm Giáp Tư tháng 2 ngày 12,tây lịch năm 1984 tháng 3 ngày 14.
Thơ rằng: nhân sinh phù du sớm ngộ tu,bất giác tóc trắng văn niên ưu,quay đầu nh́n lại chúng sinh tướng,cát vàng một nhúm mệnh đă vong.
Tế phật: hây ! đời người như mộng,cũng như diễn tuồng vậy,nếu như không biết quí trọng "linh tánh vĩnh cữu" của ḿnh,chỉ lo hưởng thụ vật chất bên ngoài th́ sẽ đọa lạc bản thân,thật là một việc đáng tiếc,nhưng chúng sinh th́ mê muội như vậy,biết rồi mà vẫn cố phạm,v́ thế một khi phạm sai mới nhận ra th́ đă muộn rồi.hôm nay loan đường sáng tạo phổ hóa,mục đích là cảnh giác ḷng người,không được mù quáng,không được làm những chuyện xằng bậy mà hủy hoại tiền đồ,càng hại ḿnh hại người.
Khưu sinh: ân sư nói rất đúng vậy,có thể là từ khi mạt thế đến nay,đạo đức suy vi,phong khí bất lương,do đó,người người chỉ quan tâm đến an nguy và lợi ích của bản thân,mà không nghĩ đến hậu quả.
Tế phật: tṛ ngoan,con nói rất đúng,nếu như mọi người chỉ v́ lợi ích của bản thân,không nghĩ đến quyền lợi của người khác th́ xă hội sẽ dần dần trở nên căng thẳng.Tṛ ngoan,con có biết ngày nay bảo đảo Đài Loan tại sao lại an định như vậy không ?
Khưu sinh: tṛ ngu không biết,xin ân sư nói rơ.
Tế phật: đó là v́ sách thiện được phổ hóa và đạo trường không ngừng xây dựng,những người này v́ muốn thay đổi trào lưu xă hội,không tiếc hy sinh tất cả,như "thiên bút" Thái sinh vậy,anh ta bề ngoài tuy b́nh thường,nhưng từ khi lập xuống đại thệ hoằng nguyện,trong tâm hồn không biết đă v́ chúng sinh chảy bao nhiêu nước mắt,hôm nay lại đảm nhiệm loan vụ của hai đường,vắt cạn tâm lực,nhưng lại bị một số người lấy anh làm tṛ cười,nào là không tự lượng sức ḿnh,cười anh bị quỷ ma mê hoặc,cười anh không thể gánh vác,cười anh học vấn thiển bạc,lại xuất thân thấp hèn.Đủ các loại đả kích hủy báng,nhục mạ,lúc lên lúc xuống.Nhưng mà may thay "thiên bút" Thái sinh có thể đóng cửa tự xét,chấp nhận đủ loại thử thách nên hôm nay mới có thánh thiên đường,nếu không th́ đă sớm bị những kẻ ác ư kia quật ngă rồi.
Khưu sinh: điểm này đệ tử biết rồi vậy,đích thật là người làm công việc đạo khổ hơn những người mở tiệm kinh doanh nhiều,người làm ăn có thời gian giao tiếp nghỉ ngơi,c̣n người làm việc đạo cần phải xem nhẹ t́nh cảm nam nữ mới được,do đó ở điểm này con phải học tập thêm.
Tế phật: tuy nhiên cũng không sao,mượn cơ hội người khác mài luyện anh ta,làm anh ta thêm kiên cường,càng có định lực,nước đắng nuốt nhiều rồi,vị đắng cũng nhạt đi,cũng như ăn canh khổ qua hay uống trà đắng vậy,tuy rằng vào miệng rất đắng,nhưng có thể lưu lại vị cam ngọt.
Khưu sinh: ha ha ! đúng vậy,ân sư ví dụ thật hay,con nghĩ Thái sư huynh sớm đă lănh ngộ được điểm này rồi,nếu không anh ta làm sao chịu đựng được tất cả sự hủy báng như vậy ?
Tế phật: ha ha ! chỗ này thật khó nói,có lúc ta thấy Thái sinh không thích thổ lộ đau khổ của ḿnh,nhân v́ anh ta sợ ảnh hưởng đến ḷng tin học đạo của các con,do đó anh ta ra vẻ như không có ǵ,lấy quả khổ nuốt vào bụng,lấy vị ngọt chia cho người khác.
Khưu sinh: vậy không phải là quá oan ức sao ?
Tế phật: người gánh sứ mạng lớn là phải như vậy,về điểm này con không cần lao tâm,có lo cũng vô ích.
Khưu sinh: vâng ạ.
Tế phật: thời gian không c̣n sớm nữa,chúng ta xuất phát thôi.
Khưu sinh: con đă ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành...
Tế phật: đă đến rồi,tṛ ngoan mau xuống đài sen ! trước mặt tiên quan và tướng quân đă đứng đợi rồi.
Khưu sinh: tham kiến tiên quan và tướng quân.
Tiên quan: đi đường vất vả rồi,mau theo chúng tôi vào trong.
Tế phật: thời gian không c̣n nhiều,ta nghĩ nên trực tiếp đến nơi cần đến th́ hơn.
Tiên quan: cũng được,như vậy chúng ta cùng đi vậy.
Khưu sinh: ân sư à ! chỗ này âm khí nặng quá,hai chân con bị tê cóng rồi.
Tế phật: thật vô dụng,mau lấy định tâm hoàn uống vào,chấn tĩnh tinh thần đi.
Khưu sinh: đa tạ ân sư,sau khi uống vào định tâm hoàn,bây giờ khỏe hơn rồi,ai da ! ân sư,thầy xem người kia đứng trước mặt,toàn thân đầy gịi bọ,da thịt bị nứt nẻ,thân thể thúi rửa,nước dơ từ trong người chảy ra,có một số nội tạng ḷi ra ngoài hết rồi,không những thế mà có nhiều con ruồi lớn bay xung quanh,thật đáng sợ quá.
Tế phật: tṛ ngoan không cần sợ,những con ruồi và gịi bọ này đều là "âm tinh sở tụ","âm khí sở hóa",chuyên môn hút ăn máu thịt những kẻ mất hết nhân tính,chúng sẽ không tổn hại con đâu.
Khưu sinh: ân sư à ! người này thân phạm tội ǵ,sao lại bị như vậy ?
Tế phật: đợi ta thí nước pháp,trợ hắn khôi phục lại thần trí,rồi tính sau.
Khưu sinh: quả nhiên nước pháp phi phàm,trong chốc lát ruồi và gịi bọ đều không thấy nữa.Này ! vị tiên sinh,tôi là Đài Trung Thánh Thiên đường địa bút Khưu sinh,hôm nay phụng chỉ trước tác "địa ngục a tỳ du kư",hiện tại thấy ông thọ thảm báo này,rốt cuộc là ông đă tạo ác nghiệp nào khi c̣n sống ?
Tội hồn: đă rất lâu rồi tôi chưa ăn ǵ,anh cho tôi ăn chút ǵ đă,tôi mới nói được.
Tế phật: lấy viên thuốc này uống vào th́ ngươi không c̣n đói nữa.(lúc này phật sống lấy trong người ra một viên tiên đơn cho tội hồn nuốt vào)
Tội hồn: đỡ nhiều rồi,đa tạ các ông.Tôi sẽ đem tất cả mọi chuyện xấu kể cho các ông nghe,các ông thả tôi ra được không ?
Tế phật: chỉ sợ không được đâu !
Tội hồn: vậy tôi không nói.
Tiên quan: gan ngươi lớn thật,ngươi biết ông ta là ai không ?
Tội hồn: là ai cũng vậy thôi.
Tế phật: khi c̣n sống ngươi giết không ít người Trung Quốc,không ngờ sau khi chết vẫn c̣n ngông cuồng như vậy.
Khưu sinh: đúng là tội lỗi tày trời.
Tiên quan: tả hữu tướng quân ! mau áp giải xuống đánh 100 hèo rồi nói sau.
Khưu sinh: kết quả của kẻ cứng miệng,thật là đáng tội....
Tướng quân: 100 hèo đă đánh xong.
Tội hồn: ai da ! ở đây thật là khổ quá,tôi chịu không nổi nữa.
Tế phật: lúc c̣n sống ngươi độc hại người khác,người ta có chịu nổi không ? mau nói ra kẻo bị đập nữa.
Tội hồn: được rồi,bây giờ tôi sẽ nói ra tất cả ! hu hu ! đúng là xui thật,sớm biết các ông không thể cứu tôi th́ lúc năy khỏi phải cầu xin làm ǵ.
Tiên quan: mau nói ra,bọn ta không có thời gian nghe ngươi nói lung tung.
Tội hồn: được rồi,lúc c̣n sống tôi là một vị quân y cao cấp của Nhật Bản,trong đại chiến thế giới thứ 2,v́ muốn mau chóng chiến thắng Trung Quốc nên tôi đề nghị lấy "độc khuẩn chiến" để đạt thành xâm lược lănh thổ Trung Quốc,v́ thế chúng tôi một đám quân y lang sói âm thầm tiến hành nghiên cứu độc khuẩn,trong lúc nghiên cứu,chúng tôi bắt về rất nhiều người Trung Quốc làm đồ thí nghiệm,trước tiên cho ăn đồ ngon bổ,nuôi mỗi người béo mập lên,sau đó tiêm vi khuẩn vào người chúng,quan sát t́nh h́nh thân thể thối rữa,lại nghiên cứu loại thuốc có độc tính mạnh hơn,làm tốc độ thân thể thối rữa mau hơn,nhóm người Trung Quốc bị bắt lại này,chúng tôi gọi là "viên mộc".Những người làm chung với tôi lúc đó,có thể nói là không c̣n một chút tính người,không xem những người trung quốc bị bắt là người nữa,càng không quan tâm tiếng kêu la đau khổ,chỉ một ḷng muốn nghiên cứu thành công,không ngờ,mộng đẹp không thành,Nhật Bản chiến bại đầu hàng,chúng tôi sợ chuyện này một khi truyền ra ngoài,sẽ bị mọi người chửi mắng là vô nhân đạo,nên cho nổ tan nát cả trung tâm nghiên cứu,ngay cả đám người Trung Quốc cũng bị chúng tôi nổ chết hết.Sau khi về nhật bản,tôi bỗng nhiên bị một chứng bệnh lạ,toàn thân sưng đau khó chịu,tôi v́ không chịu được đau khổ dày ṿ nên đă mổ bụng tự sát,vốn nghĩ như thế là được giải thoát khỏi khổ đau,không ngờ vừa mới chết không bao lâu th́ bị một đám vô nhân tính hơn chúng tôi,hắc bạch vô thường,dùng dây xích chói hai tay hai chân lại,một đường kéo đến âm tào địa phủ,bị minh vương chửi mắng chỉ trích thậm tệ,lại c̣n phải đến các địa ngục nhỏ chịu h́nh phạt,gần đây mới bị đưa đến địa ngục a tỳ,mỗi ngày bị gịi bọ,ruồi nhặn hút chích,đau đến nỗi hồn bay phách tán,chết đi sống lại,Ôi ! thật là khổ quá.
Khưu sinh: những con ruồi này đuổi đi không được sao ?
Tội hồn: nếu như đuổi đi được th́ chúng tôi sớm đuổi rồi,tại v́ đuổi không đi nên mới chết không được,sống không xong vậy,vị đại nhân trước mặt mau cứu tôi với ! tôi đúng là chịu không nổi nữa rồi.
Tiên quan: một ḿnh làm một ḿnh chịu,không ai cứu được ngươi cả,ngươi hăy cố gắng sám hối đi.
Tội hồn: hu hu,các ngươi thật vô lương tâm.
Tiên quan: c̣n nói nữa ta sẽ lệnh tướng quân đè xuống đánh thêm 100 hèo nữa.
Khưu sinh: có kết cục như vậy thật đáng thương thay.
Tế phật: lúc năy thầy ban cho hắn nước pháp có thể tiêu trừ đau khổ trong mấy mươi ngày.
Khưu sinh: pháp lực của ân sư thật vô biên,tại sao không ban cho con vậy.
Tế phật: thế th́ con đừng lạy ta làm thầy nữa.
Khưu sinh: v́ sao vậy ?
Tế phật: phàm là đệ tử ta th́ đều phải "trước khổ sau vui",không phải chạy theo khoái lạc ngắn ngủi.
Khưu sinh: ân sư nói rất có đạo lư,đệ tử tham quá rồi,sau này sẽ cố gắng thay đổi.
Tế phật: được rồi,hôm nay thời gian không c̣n sớm nữa,chúng ta về thôi,mau hướng tiên quan và tướng quân từ biệt.
Khưu sinh : đệ tử hướng tiên quan và tướng quân từ biệt vậy.
Tiên tướng: cung tiễn phật sống và Khưu sinh.
Tế phật: ngồi vững đài sen,khởi hành thôi.
Khưu sinh: đă ngồi vững,xin ân sư hồi đường.
Tế phật: đă đến thánh thiên đường,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể.

HỒI 8 : THĂM KẺ BUÔN NGƯỜI,T̀NH H̀NH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ.

Tế Công Hoạt phật giáng.Thiên vận năm Giáp Tư tháng 2 ngày 22,tây lịch năm 1984 tháng 3 ngày 24.
Thơ rằng: ăn uống vui chơi đều hưởng tận,lừa gạt dối trá thật điêu luyện,dụ dỗ thiếu nữ kiếm lợi nhiều,buôn bán thân người đọa địa tầng.
Tế phật: ḷng người thật đáng sợ,loại người ǵ cũng có,nghiễm nhiên có người v́ dục vọng của bản thân mà buôn bán thân người,đem những thiếu nữ vô tri đưa vào nơi bán dâm,làm người ta chịu đựng đau khổ tột cùng,để bản thân hưởng dụng tiền tài bất nghĩa.
Khưu sinh: hôm nay ân sư h́nh như muốn nói đến việc "buôn bán thân người" .
Tế phật: con nói đúng rồi,buôn bán thân người đích thật là hành vi làm người đau ḷng,đêm nay chúng ta đi xem kết cục của bọn buôn người,Khưu sinh mau lên đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đă ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành...
Tế phật: đă đến rồi,Khưu sinh xuống đài sen.
Khưu sinh: ân sư à ! sao thầy lại dẫn con đến nơi đây ? trước mắt nh́n thấy là một thung lũng mênh mông,không có bóng người,có một luồng cảm giác thê lương,cũng như là nghĩa địa vào lúc nữa đêm.
Tế phật: tṛ ngoan,con thật biết tưởng tượng,cái ǵ là nghĩa địa lúc nữa đêm,chẳng lẽ con đă từng đi đến nghĩa địa lúc nữa đêm rồi sao ?
Khưu sinh: đó là chuyện khi c̣n nhỏ,đă từng có một lần theo cha đi đến nghĩa địa,nơi đó thật hoang vu,chỉ có thể nghe tiếng lá xao động,cả người chợt run rẩy.
Tế phật: vậy hôm nay con có sợ không ?
Khưu sinh: có ân sư bên cạnh nên chẳng có ǵ đáng sợ cả.
Tế phật: sợ cũng vô ích,đă đến rồi,chẳng lẽ muốn chạy sao ?
Khưu sinh: nếu đă nói như vậy,con phải lấy hết can đảm rồi.
Tế phật: được rồi,ngục này là chuyên môn v́ một loại tội phạm đặc biệt mà thiết lập,đợi một chút là con sẽ rơ.
Khưu sinh: th́ ra là vậy.(lúc này từ xa vọng lại tiếng kêu thảm thiết thê lương)
Tế phật: tṛ ngoan,con xem có tên tội hồn ḅ qua đây ḱa.
Khưu sinh: vị tội hồn này thân ốm không thành h́nh người,mắt bị lồi ra,tinh thần bạc nhược,đầu tóc bù xù,quần áo rách rưới,c̣n đáng thương hơn ăn xin tại thế gian.Con xem 200 đồng trên người nên bố thí cho hắn luôn.
Tế phật: Khưu sinh con có ḷng trắc ẩn như vậy th́ rất tốt,nhưng cho hắn tiền có ích ǵ,hắn có thể mua được ǵ ?
Khưu sinh: nói cũng đúng,nếu như bưng một tô cơm đến th́ thực tế hơn.
Tế phật: tṛ ngoan không cần đâu,ta cho hắn một chút nước pháp th́ hắn sẽ có tinh thần lại.
Khưu sinh: vị tiên sinh này,chính Tế Công phật sống cứu ông đó,ông mau cúi lạy tạ ơn đi !
Tội hồn: cảm tạ Tế Công phật sống,đại từ đại bi,xin ngài giúp tôi thoát khỏi nơi đây đi ?
Tế phật: sớm biết như vậy,sao lúc đầu c̣n phạm,ác báo của ngươi chưa hết,ta làm sao có thể tùy ư dẫn ngươi đi được.
Tội hồn: chỉ cần ngài dẫn tôi đi,th́ dù làm trâu làm ngựa cho ngài tôi cũng bằng ḷng.
Tế phật: đáng tiếc là trâu ngựa đều không xài đến.
Khưu sinh: thật kỳ lạ thay,những tội hồn đến địa ngục a tỳ đều không muốn làm người nữa,chỉ muốn làm trâu ngựa.
Tế phật: bọn chúng chỉ xứng đáng làm trâu ngựa thôi nên mới nói như vậy.
Khưu sinh: nói vậy cũng đúng.
Tế phật: bây giờ con hăy phỏng vấn đi.
Khưu sinh: vị tiên sinh này,sao ông lại đến nơi đây ?
Tội hồn: tôi bị đưa đến thung lũng này đă rất lâu rồi,nơi đây không có cây cỏ,không một bóng người,mỗi ngày trôi qua trong cô đơn trống rỗng,cuộc sống như vậy thật là quá đáng sợ,các ngài đại từ đại bi mau giúp tôi thoát khỏi nơi đây đi.
Khưu sinh: tôi cũng không có cách nào nhưng nếu ông thành thật thuật lại những chuyện đă làm khi c̣n sống,tin rằng ân sư phật sống sẽ chuyển cáo minh vương châm chước giảm nhẹ cho.
Tội hồn: chỉ cần có thể giúp tôi thoát ly thung lũng này,cái ǵ tôi cũng chấp nhận làm.
Khưu sinh: vậy th́ ông mau nói đi.
Tội hồn : vâng ạ,tôi lúc sống là kẻ thích ăn biếng làm,suốt ngày chơi bời lêu lổng,sinh hoạt bừa băi,thường đến nơi kỹ nữ t́m lạc thú,nên kết giao với một số tên dắt mối gái điếm,đặc biệt là những tên này thường xuyên bỏ ra nhiều tiền làm mồi nhử,kêu tôi về vùng quê hay vùng núi dụ dỗ những thiếu nữ vô tri để làm "cây rung tiền",tôi v́ thấy lợi lớn mê hoặc nên chấp nhận công việc này.V́ thế nên tôi mới xuống vùng quê,vùng núi,lấy cớ giới thiệu việc làm,dụ những cô gái vốn muốn sống tại thành thị lên thành phố,sau đó theo giá mỗi người mấy vạn đồng mà bán hết cho "khu phong hóa",số tiền có được đều dùng để ăn,uống,vui chơi,xài cho hết,trong ḷng tôi nghĩ loại tiền này vừa nhiều vừa dễ kiếm,nên làm măi không ngừng,trổ hết tài nghệ,một rồi hai lần,hai rồi ba lần đi dụ dỗ người.Có một lần,sau khi kiếm được số tiền lớn,cũng lại đi đến nhà hàng ăn uống no say,uống say bí tỉ,kết quả là khi đi đến đường b́nh giao,do v́ say rượu phản ứng chậm đi,một lúc không cẩn thận,phóng nhanh vượt ẩu,đợi đến khi tôi phát hiện có xe chạy đến th́ đă nằm trên một vũng máu rồi.Tôi cũng v́ thế một mạng quy âm,sau khi chết bị hắc bạch vô thường áp giải đến địa phủ tiếp thụ thẩm lư,Minh vương phán tôi vào "địa ngục bùn phân nước tiểu" trước thọ h́nh 30 năm,lại phán vào "tiểu địa ngục vạc dầu nấu sôi" thọ h́nh 10 năm,hiện tại bị đưa đến "địa ngục a tỳ" đă vài năm rồi,mỗi ngày chịu mùi vị sự cô độc,trống rỗng áp bức đến thở không nỗi,tôi cầu các ngài mau dẫn tôi đi cùng được không ?
Tế phật: buôn bán thân người,tội lớn cực ác,đây là kết quả của việc hại người hại ḿnh,nên cố gắng sám hối đi.
Khưu sinh: xin hỏi ân sư,ông ta đă thuật lại những việc khi c̣n sống để viết vào sách quí,có phải nên giảm nhẹ tội h́nh.
Tế phật: việc này ta nên xin tiên quan ghi lại tŕnh báo cho B́nh Đẳng Vương,cho đến giảm nhẹ bao nhiêu h́nh phạt,c̣n tùy vào bọn họ quyết định.
Khưu sinh: như vậy cũng rất công b́nh.
Tế phật: được rồi,tṛ ngoan,mau lên đài sen đi ! chúng ta chuẩn bị hồi đường.
Khưu sinh: con đă ngồi vững,xin ân sư hồi đường...
Tế phật: Thánh Thiên đường đă đến,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể.

HỒI 9: THĂM KẺ OÁN TRỜI TRÁCH NGƯỜI PHÓNG HỎA,T̀NH H̀NH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ.

Tế Công Hoạt Phật giáng.
Thơ rằng: oán trời trách người tội tự chịu,đố kỵ ôm hận khổ tương bức,thế sự xem nhẹ vạn duyên đoạn,hà tất ưu tâm thường tích ức.
Tế phật: tục ngữ có nói: "nhân sinh bất như ư 10 phần có 8,9",v́ thế mà đạo làm người nên tự ḿnh mài dũa,tự ḿnh cố gắng,không phải cứ gặp phải việc bất như ư th́ đều trách người khác,cho rằng tất cả mọi việc đều do người khác hại ḿnh.Ví như có một vài người sự nghiệp không thuận lợi hoặc hôn nhân không thuận lợi đều nghĩ rằng đối phương không tốt,chẳng bao giờ tự xét lại ḿnh,về phương diện tự t́m nguyên nhân lại như gió đông thổi tai ngựa,không cầu sửa đổi,dẫn đến đă sai rồi lại sai mà tạo thành thất bại vậy.
Khưu sinh: ân sư nói rất đúng,nếu như mỗi người đều tự ḿnh kiểm điểm,tự ḿnh kiềm chế,vậy th́ sự việc sẽ dễ dàng nhiều rồi,nhưng mà có người lại không nghĩ vậy,cứ đổ hết trách nhiệm lên ḿnh người khác.
Tế phật: do đó,tánh người thật sự đáng thương,kiếp trước tạo ác nhân,kiếp này chịu ác quả,đây là đạo lư tất yếu vậy,nếu như là người có trí tuệ th́ vui vẻ tiếp nhận những quả báo này,đúng như tri túc thường lạc,cũng như một số người bần cùng và người tàn tật,bọn họ tuy xuất thân thấp hèn hay khuyết tật,nhưng bọn họ hoàn toàn có thể có được "niềm vui" và "thỏa măn".V́ thế có câu tục ngữ nói rằng :"nh́n lên không bằng ai,nh́n xuống chẳng ai bằng".Lại ví như một kẻ cưỡi lừa vậy,thấy trước mặt có kẻ cưỡi ngựa,đúng là không bằng người ta,nhưng quay đầu lại nh́n,đằng sau có một người phu xe đang đổ đầy mồ hôi mà bán mạng đẩy xe,như vậy không phải bản thân rất hạnh phúc sao ? do đó làm người không nên tính toán nhiều quá,nếu như tính toán quá nhiều lại làm cho tâm linh sản sinh thêm một số độc tố không cần thiết.
Khưu sinh: ân sư nói cũng đúng.
Tế phật: do đó nhân sinh phải lấy phục vụ làm mục đích,chỉ cầu hy sinh,không cần phải đ̣i hỏi hồi báo,trong ḷng sẽ được yên tĩnh,nếu như làm th́ ít,muốn được nhiều,th́ đó là tham,sân,si rồi.Được rồi,chúng ta khởi hành thôi.
Khưu sinh: vâng ạ,đệ tử đă ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: hôm nay dẫn con đi xem kết quả của kẻ làm bậy.
Khưu sinh: làm bậy ra sao ?
Tế phật: đợi một lúc con sẽ biết.
Khưu sinh: vâng ạ.
Tế phật: đă đến rồi,hôm nay ta không muốn làm phiền tiên quan và tướng quân,chúng ta trực tiếp vào trong ngục luôn.
Khưu sinh: cũng được,như vậy th́ chân thật hơn.
Tế phật: đi từ từ thôi,không được kinh động người khác.
Khưu sinh: vâng ạ,ai da ! ân sư à,thầy nh́n phía trước có nhóm cầu lửa màu xanh đang nhảy nhót ḱa,một lên một xuống,lúc trái lúc phải,giống như ma trơi vậy,tốc độ nhanh thiệt ! oa ! lại c̣n lăn lộn trên đất.
Tế phật: ừ,chúng ta tiến thêm về phía trước,th́ con có thể xem rơ hơn,thật ra đó không phải quả cầu lửa,mà là lửa cháy trên người vị tội hồn,anh ta đang cố hết sức chống trả,do đó mà nhảy nhót kinh hoàng.
Khưu sinh: ồ ! th́ ra là vậy,con đă nghe tiếng kêu gào đau khổ,sư phụ ! mau cứu anh ta đi !
Tế phật: chúng ta mau qua bên đó.
Khưu sinh: ai da ! vị tội hồn đó chỉ c̣n lại một đống xương thôi,thật đáng sợ.
Tế phật: tṛ ngoan,không cần sợ,đây là kết quả của tội ác vậy.
Khưu sinh: v́ sao đám lửa đó có uy lực như vậy,trong chốc lát đă đốt vị tội hồn đó thành xương rồi,lại v́ sao mà hiện ra ánh sáng màu xanh vậy.
Tế phật: nhân v́ lửa này là lửa âm,cũng là loại lửa do âm khí ngưng tụ lại,do đó nên hiện màu xanh,nhưng mà đừng xem thường lửa âm này,v́ nó có uy lực hơn lửa dương trăm lần đó.
Khưu sinh: như vậy làm sao phỏng vấn tội hồn đây ?
Tế phật: đợi ta thí nước pháp,anh ta sẽ từ từ sống lại.
Tội hồn: oa ! đau chết tôi rồi,đau chết tôi rồi.
Khưu sinh: vị tiên sinh này,xin anh hăy nói ra những ǵ đă làm khi c̣n sống ?
Tội hồn: anh là ai,tôi ở đây chịu khổ đă đáng thương lắm rồi,c̣n nói cái ǵ nữa.
Khưu sinh: vị tiên sinh này,tôi là loan sinh Đài Trung Thánh Thiên đường,hôm nay phụng chỉ linh du "địa ngục a tỳ",nếu như ông có thể nói rơ những ǵ đă làm khi c̣n sống,khuyến hóa người đời,tin rằng ân sư phật sống sẽ chuyển cáo minh vương hoặc có thể giảm nhẹ đau khổ của ông.
Tội hồn: được rồi,chỉ cần có thể làm giảm đau khổ,tôi đương nhiên có thể nói ra.
Khưu sinh: vậy th́ ông nói mau đi !
Tội hồn: tôi từ nhỏ đă sinh trưởng ở một làng quê nghèo hẻo lánh,cha mẹ tuổi đă cao,lại thường sinh bệnh,do đó từ nhỏ,bất luận là việc ăn,mặc,mọi thứ đều kém hơn người,do đó tạo thành một loại mặc cảm tự ti,đợi sau khi tôi trưởng thành,th́ ra ngoài làm việc cho một nhà công xưởng,mắt nh́n đồng nghiệp ăn,mặc,mọi thứ đều tốt,lại nghĩ đến gia cảnh của ḿnh,thật là không bằng người khác,từ đó tôi từ từ h́nh thành tâm lư mất quân b́nh,vừa khó chịu,vừa cô độc,thường xuyên căi lộn với người khác,từ đó có nhiều người bắt đầu xa lánh tôi.Căn bản là không quan tâm đến tôi,ḷng căm tức lại nổi lên,oán trời hận đất,hỡi có chút không như ư th́ liền gây chuyện đánh lộn.Có một lần,cấp trên thấy tôi cực đoan như vậy th́ mới khổ tâm khuyên bảo,nhưng tôi vẫn chứng nào tật đó,căn bản là không chịu nghe theo.Sau cùng cấp trên hết cách phải sa thải tôi,nhưng tôi không những không tự xét mà c̣n căm phẫn hơn,do đó âm thầm lên kế hoạch báo thù,đợi vào lúc đêm tối,tôi nghĩ một là không làm,đă làm th́ làm tới luôn,thế là trốn vào trong công xưởng,lấy một thùng xăng đổ vào những nơi dễ cháy,lại dùng quẹt ga châm lửa,trong sát na toàn bộ công xưởng ch́m trong biển lửa,ngay cả mười mấy người ngủ say trong kư túc xá chạy không kịp,toàn bộ táng thân hầm lửa.
Khưu sinh: Ô ! thật là quá tàn nhẫn,c̣n sau đó ?
Tội hồn: sau đó tôi chốn chui chốn nhủi,tuy là tôi bị liệt vào danh sách truy nă,nhưng tôi lấy tên giả lại công tác tại công trường cát đá,đợi đến lúc trung niên,tôi bị đau tim nhức đầu,tim đau quặn thắt,âm khí xâm nhiễm,trị không được nữa mà chết.
Khưu sinh: vậy th́ hiện tại t́nh h́nh ra sao ?
Tội hồn: sau khi qua đời liền bị hắc bạch vô thường giải đến địa ngục,bị minh vương mắng chửi một trận,lại phải chịu h́nh phạt các ngục,sau cùng phán vào ngục a tỳ này,mỗi ngày chịu lửa âm đốt cháy,đau khổ vô cùng,sau mỗi lần bị đốt thành xương lại bị quỷ tốt ở đây tạt nước hoàn hồn,để tôi sống lại,rồi tiếp tục bị lửa âm thiêu đốt,thật là quá thống khổ.
Khưu sinh: ai kêu ông có tâm địa thiên lệch như vậy,lại châm lửa đốt người mới có kết quả như vậy.
Tế phật: được rồi,thời gian không c̣n sớm,vị tội hồn này có tâm sám hối,hôm nay lại đem sự thật ghi vào sách quí,ta sẽ thông báo lên minh vương giảm nhẹ h́nh phạt.
Tội hồn: đa tạ đại nhân khai ân,đa tạ.
Tế phật: tṛ ngoan ngồi vững đài sen,chuẩn bị hồi đường.
Khưu sinh: đệ tử đă ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: thánh thiên đường đă đến,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể.

HỒI 10: THĂM KẺ LOẠN LUÂN,T̀NH H̀NH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ.

Tế Công Hoạt Phật giáng.Thiên vận năm Giáp Tư tháng 2 ngày 25,tây lịch năm 1984 tháng 3 ngày 27.
Thơ rằng: huyết thân thông gian cốt nhục thương,bại hoại luân thường đọa tam cương,thân thế bất minh bị bỏ rơi,tham đồ dâm sự loạn ngũ thường.
Tế phật: người bẩm thiên địa mà sống,trời đất vận chuyển có quỹ đạo tự nhiên nhất định,do đó con người được liệt vào một trong tam tài,lư nên tuân thủ pháp tắc tự nhiên mà làm việc,nên thánh nhân thiết lập tam cương ngũ thường,tứ duy bát đức,càng là kỷ cương làm người,nếu như con người không tuân theo kỷ cương,tất cả pháp tắc tự nhiên sẽ rối loạn hết,đây là đạo lư tất yếu,Ví dụ như loạn luân là một điều điển h́nh,kết quả của nó là làm rối loạn quan hệ huyết thân,càng làm cho thân thuộc đời sau thân thế không rơ ràng,đây là việc làm đáng bi thương,nhưng mà trên thế giới lại có những chuyện đáng bi thương như vậy,là một con người đàng hoàng thế mà tự đẩy ḿnh vào cửa địa ngục.
Thái sinh: ha ha ! ân sư đúng là biết đùa,có ai lại đẩy ḿnh vào cửa địa ngục bao giờ ?
Tế phật: cái này th́ con không hiểu rồi,tục ngữ có câu: "thiên đường có lối không chịu đến,địa ngục không cửa tự xông vào".Do đó người đến địa ngục đều là tự ḿnh xông vào.
Thái sinh: có chuyện vi diệu như vậy sao ?
Tế phật: sao lại không như vậy ? con không thấy có một số người,làm người đàng hoàng không chịu,cứ muốn làm người xấu,giống như không làm người xấu trong ḷng sẽ khó chịu vậy.
Thái sinh: đích thật như vậy,do đó loại người này chỉ nên ở tại "địa ngục a tỳ" uống cà phê tự nhiên sẽ hối hận.
Tế phật: tṛ ngoan,con cho rằng cà phê ở địa ngục a tỳ dễ uống không ?
Thái sinh: Ồ ! đệ tử không dám lănh giáo,con nghĩ loại cà phê này chỉ nên giành cho người xấu can đảm đi thưởng thức thôi,đệ tử không đủ can đảm.
Tế phật: được rồi,nếu con đă không đủ can đảm,ta sẽ dẫn con đi tham quan được rồi,không nên thưởng thức cà phê hiệu "a tỳ" này.
Thái sinh: ha ha ! cà phê hiệu a tỳ có phải do ân sư chế tạo không ?
Tế phật: cho con kinh doanh chịu không.
Thái sinh: bản thân con cũng không muốn uống,lại bán cho ai nữa ?
Tế phật: đích thật như vậy,cà phê hiệu a tỳ không ai cần,nhưng mà "địa ngục a tỳ du kư" th́ không giống rồi.
Thái sinh: v́ sao ạ ?
Tế phật: tại v́ "địa ngục a tỳ" chứa đầy bí mật khủng khiếp và bi ai,người đời nếu như không muốn uống cà phê hiệu a tỳ th́ phải xem "địa ngục a tỳ du kư",chỉ cần bản thân cố gắng làm người tốt,cố gắng tạo lập công đức,không những cà phê hiệu a tỳ khỏi phải uống mà c̣n được lên thiên đường tiêu diêu hưởng thụ mùi vị "quỳnh tương ngọc dịch" nữa.
Thái sinh: nghe ân sư nói như vậy thật làm con chảy nước miếng.
Tế phật: tṛ ngoan,con không cần chảy nước miếng,ơn trên đă sớm chuẩn bị một thùng cho con uống không hết đấy.
Thái sinh: vậy con sẽ chia đều cho mọi người trong thiên hạ uống.
Tế phật: con khó được có tấm ḷng này,thật tốt lắm,ta nghĩ khi chúng ta viết sách "cực lạc thế giới du kư",sẽ có rất nhiều người có thể lên "thế giới cực lạc" đi thưởng thức nước cam lộ ngon hơn rồi,không cần con lo lắng.
Thái sinh: hy vọng mọi người đều niệm phật văng sinh tây phương,hy vọng nhân gian là thanh tịnh quốc thổ.
Tế phật: hy vọng th́ hy vọng mà sự thật là sự thật,hôm nay ta sẽ dẫn con tham quan "địa ngục a tỳ".
Thái sinh: ai da ! hôm nay không phải viết sách "cực lạc thế giới du kư" hay sao ? tại sao bất ngờ thay đổi xuống "địa ngục a tỳ" vậy.
Tế phật: vốn là chủ tịch ân chủ muốn lấy "địa ngục a tỳ" chia làm hai bản thượng hạ xuất bản,nhưng gần đây kết quả thương nghị là kết làm một quyển xuất bản,sẽ hoàn chỉnh hơn.
Thái sinh: nếu như muốn hai tập thượng hạ kết làm một quyển th́ phải chạy đua thôi.
Tế phật: đương nhiên rồi,do đó hôm nay lợi dụng khoảng trống viết sách "cực lạc thế giới du kư" thành viết "địa ngục a tỳ du kư".
Thái sinh: th́ ra là vậy.
Tế phật: con sợ không ?
Thái sinh: có ân sư bên cạnh,c̣n có ǵ phải sợ nữa.
Tế phật: nếu như không có lăo nạp bên cạnh th́ sao ?
Thái sinh: vậy th́ căng thẳng muôn phần rồi.
Tế phật: được rồi ! nhàn đàm lâu rồi,chúng ta khởi hành thôi.
Thái sinh: con đă ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: hôm nay hai thầy tṛ xuống địa ngục a tỳ đi phỏng vấn kẻ loạn luân.
Thái sinh: không ngờ kẻ loạn luân cũng phải xuống địa ngục a tỳ,nếu như vậy th́ tội quá nặng rồi sao ?
Tế phật: tṛ ngoan,con không biết đó thôi,tại v́ loạn luân không chỉ ảnh hưởng đến đời sau,càng ảnh hưởng phong tục lương thiện của toàn xă hội.
Thái sinh: thật đúng vậy,loạn luân để lại hậu hoạn cho toàn bộ ḍng dơi,làm con cháu đời sau không c̣n mặt mũi nh́n người,đây thật sự là một việc đáng tiếc nuối.
Tế phật: đă đến rồi.
Thái sinh: ở đây gió cát cuồn cuộn,đưa tay không thấy năm ngón,lại c̣n một luồng cảm giác âm u ớn lạnh,trong không trung bay tới một luồng hơi xác thối,thật là khó ngửi quá,ô ! ân sư à ! loại hoàn cảnh này tṛ ngu thật không chịu nổi nữa rồi.
Tế phật: cố chịu một chút đi ! hưởng thụ phong quang của "thế giới cực lạc" rồi th́ phải nếm thử mùi vị của "địa ngục a tỳ" chứ.
Thái sinh: vâng ạ, trước mặt có vang tiếng cười,h́nh như không ổn rồi.
Tế phật: có cái ǵ không ổn ?
Thái sinh: nhân v́ đây là "địa ngục a tỳ","địa ngục a tỳ" lại là nơi hưởng lạc sao,sao lại có tiếng cười,không phải là bất ổn à ?
Tế phật: tṛ ngoan quả nhiên phán đoán đúng rồi,lúc năy tiếng cười vang lại từ cái miệng bất ổn.
Thái sinh: ai da ! loại âm thanh này,con càng nghe càng thấy sợ rồi,cũng như "yêu quái vạn năm" cười cuồng dại.
Tế phật: để lăo nạp đem dạ minh châu chiếu rơ,miễn cho con nghi quỷ nghi thần.
(lúc này Tế phật lấy dạ minh châu trong hộp ra chiếu vào ngục)
Thái sinh: oa ! ân sư à ! tại sao bọn họ người người bồng đầu cấu mặt,có kẻ mọc đầy ghẻ lở,có kẻ máu mủ chảy đầy,lại c̣n lấy miệng mà hút nữa,vị tiên sinh bên trái này lại xé rách miếng da thịt trên tay ḿnh,máu tươi tung tóe,có kẻ tóc tai bù xù,con mắt lồi ra,có kẻ cười không ngừng nghỉ,có kẻ hoa tay múa chân,loại hành vi mất hết lí trí này thật đáng sợ.
Tế phật: tṛ ngoan con không cần sợ hăi,trước mặt tiên quan và tướng quân đến rồi,con mau lên trên tham lễ đi.
Thái sinh: đệ tử tham kiến tiên quan và tướng quân.
Tiên tướng: hiền sinh miễn lễ,lúc năy nhân v́ có chuyện cần làm nên đến chậm một bước,xin phật sống thông cảm.
Tế phật: ha ha ! không cần khách sáo,thật ra hôm nay chúng tôi chưa được đồng ư mà mạo phạm xông vào ngục trước mới phải xin lỗi !
Tiên quan: đâu dám,đâu dám,phật sống phụng mệnh viết sách,chức trách trọng đại,sao gọi là mạo phạm xông ngục được.
Thái sinh: xin hỏi tiên quan,những tội hồn này v́ sao giống mất hết lư trí vậy ?
Tiên quan: mất hết lương tri,đau khổ hối hận,sau khi đến địa ngục,lại phải chịu các loại h́nh phạt,do đó thân tâm tan tác nên mất hết lư trí.
Thái sinh: th́ ra là vậy,đúng là rất đáng sợ,nếu như không phải đệ tử chính mắt nh́n thấy,c̣n không tin là có nơi hắc ám như vậy.
Tế phật: được rồi,hôm nay đến đây là đủ rồi,tṛ ngoan mau hướng tiên quan và tướng quân từ biệt đi.
Thái sinh: ở đây hướng tiên quan và tướng quân từ biệt.
Tiên tướng: cung tiễn phật sống và Thái sinh.
Tế phật: hiền sinh ngồi vững đài sen,chuẩn bị hồi đường.
Thái sinh: đệ tử đă ngồi vững đài sen,xin ân sư hồi đường....
Tế phật: Thánh Thiên đường đă đến,Thái sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể.

HỒI 11: THĂM KẺ BUÔN BÁN MA TÚY,T̀NH H̀NH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ.

Tế Công Hoạt Phật giáng.Thiên vận Năm Giáp Tư tháng 2 ngày 23,tây lịch năm 1984 tháng 3 ngày 25.
Thơ rằng: hồng trung bạch bản đọa nhân tâm,đao sáng kiếm ảnh hổ thần minh,cơn nghiện phát tác tự tạo nghiệt,tàn hại thân người vào u minh.
Tế phật: người đời thật đáng thương,làm người đàng hoàng không chịu,cứ khư khư thích đấu đá hơn thua,hoặc là chích ma túy để cho chất độc phát tác,chỉ để đổi lại khoái lạc ngắn ngủi,giống loại hành vi này,đơn giản là muốn lấy tính mạng ḿnh ra đùa.Nhưng trên đời này lại có những người như vậy,thật không đáng thương sao ?
Khưu sinh: ân sư nói đúng lắm,không biết giữ ḿnh trong sạch,đến sau cùng lại phải nếm mùi vị đau khổ.
Tế phật: tṛ ngoan nói đúng lắm,hôm nay chúng ta đi phỏng vấn những kẻ đă từng thưởng thức đau khổ.
Khưu sinh: có phải lại phải xuống địa ngục a tỳ không.
Tế phật: đương nhiên rồi,chúng ta xuất phát thôi.
khưu sinh: con đă ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành....
Tế phật: đă đến rồi,Khưu sinh xuống đài sen,chúng ta đi bộ thôi.
Khưu sinh: vâng ạ.
Tế phật: đoạn đường nhỏ gồ ghề này,con phải đặc biệt cẩn thận.
Khưu sinh: hôm nay v́ sao không thấy tiên quan và tướng quân.
Tế phật: ha ha ! nhiều lần làm phiền người khác cũng không tốt ! do đó hôm nay thầy tṛ ta làm phỏng vấn âm thầm một lần.
Khưu sinh: nói cũng đúng vậy,âm thầm phỏng vấn mới nh́n thấy chân tướng,nếu như thông báo trước th́ chỉ thấy bề ngoài h́nh thức.
Tế phật: cũng là con thông minh,giống như một vị quan lớn muốn hiểu rơ dân t́nh,chỉ có không thông báo trước cho thuộc hạ mà trực tiếp đến nơi cần xem,mới thành công được.Nếu như thông báo trước cho thuộc hạ ngày nào tháng nào đến thị sát địa phương nào th́ bọn thuộc hạ sẽ bán mạng làm công việc giả tạo,bên ngoài dễ nh́n,nhưng qua ngày sau lại trở lại nguyên trạng.
Khưu sinh: ai da ! trên đất là cái ǵ,hại con trượt chân một cái.
Tế phật: có bị thương không.
Khưu sinh: h́nh như không sao,chỉ là ánh sáng ít quá thôi.
Tế phật: để ta lấy dạ minh châu ra th́ con sẽ thấy rơ hơn.
(lúc này,Tế phật từ trong hộp báo lấy ra dạ minh châu chiếu sáng,quả nhiên trong ngục ánh sáng ngập đầy,rất chói mắt)
Khưu sinh: ân sư ơi ! ở đó có một người ḱa,thầy nh́n hắn nằm trên đất mà toàn thân co rút,run rẩy,miệng trào bọt trắng,trong miệng c̣n kêu hu hu,giống như kẻ bị động kinh vậy,ân sư à,chúng ta mau cứu hắn đi.
Tế phật: tṛ ngoan ! hắn không phải bị động kinh,con xem kỹ một chút th́ sẽ hiểu rơ.
Khưu sinh: xem hắn khô đét đen gầy,cả người mềm yếu không sức,thân thể bại liệt,giống như trạng thái hít ma túy quá liều trúng độc vậy.
Tế phật: Ừ,con đoán đúng rồi.
Khưu sinh: ai da ! ân sư ơi,thầy xem hắn đưa tay về hướng chúng ta ḱa,không biết hắn muốn làm ǵ nữa ?
Tội hồn: cứu tôi với ! tôi khó chịu quá.
Khưu sinh: vị tiên sinh này,ông làm sao vậy.
Tội hồn: tôi khó chịu quá,mau cứu tôi.
Khưu sinh: ân sư,thầy pháp lực cao cường,mau cứu ông ta đi.
Tế phật: tṛ ngoan,con biết tại sao hắn khó chịu không ?
Khưu sinh: đệ tử không biết,xin ân sư giúp đỡ được không ?
Tế phật: nếu như con không biết th́ thầy sẽ nói cho con biết,hắn bị tới cơn nghiện rồi.
Khưu sinh: Ô ! th́ ra là vậy,vậy đệ tử không hiểu,ư của ân sư là nói vị tội hồn này lúc sống hít ma túy.Nhưng sau khi chết đọa vào ngục a tỳ lại c̣n bị cơn nghiện dày ṿ sao ?
Tế phật: Khưu sinh,con không biết thôi,hắn không những hít ma túy mà c̣n lấy ma túy bán cho người khác,đó gọi là nhân quả báo ứng của việc tự hại hại người đó mà.
khưu sinh: vậy xin ân sư thí chút pháp lực,trợ giúp hắn một tay,làm hắn mở miệng nói chuyện được không ?
Tế phật: được rồi.
Khưu sinh: quả nhiên ân sư pháp lực vô biên,hắn đă có thể mở miệng nói chuyện được rồi.
Tội hồn: hơi...! cuối cùng cũng thoát,cám ơn vị đại nhân này,không ngờ quạt bồ của ông quơ mấy cái th́ c̣n đỡ hơn là chích mấy mũi "tốc thưởng khang" (tên một loại ma túy).
Tế phật: cái ǵ là "tốc thưởng khang",đó là "thưởng chết khang" mới đúng,giải thích sai lại hiểu nghĩa sai,mới có kết cục như hiện nay.
Khưu sinh: lời nói ân sư h́nh như chứa đựng huyền cơ.
Tế phật: ha ha ! ma quỷ lấy thuốc độc mệnh danh là "mau chóng thưởng bạn khang lạc".Nhưng mà trong mắt tiên phật,độc dược là "mau chóng đưa bạn xuống lổ".
Khưu sinh: Ô ! th́ ra là vậy,vị tiên sinh này,ông mau lấy những hành vi khi c̣n sống trần thuật ra hết,để chúng tôi ghi vào sách cảnh giác người đời.
Tội hồn: hu hu,việc ác lúc sống c̣n nhắc đến làm ǵ ?
Khưu sinh: chỉ cần ông nói ra,ghi vào sách quí,khuyến hóa người đời,th́ có thể bù đắp rất nhiều tội lỗi.
Tội hồn: ô,th́ ra là vậy,thế th́ tôi nói đại lược những việc ác tôi đă làm khi c̣n sống.Nghĩ lại năm đó khi tôi c̣n trẻ,làm bảo kê trong một ṣng bạc,sau đó tôi kiêm luôn làm bảo kê việc đánh lộn,đấu đá,ẩu đả,chém giết trong hắc đạo trên giang hồ,vào sinh ra tử,nguy hiểm vạn phần.Do đó tôi một mực muốn chuyển sang hành nghiệp nào nhẹ nhàng hơn mà có lợi nhiều,cuối cùng tôi quyết định dùng mưu kế đối với những cô gái phong trần bị bức bách.Trước tiên tôi dùng xảo biện miệng lưỡi dụ dỗ bọn họ,cùng bọn họ trở thành một phe,lại chuẩn bị trước ma túy miễn phí cho bọn họ hút chích,làm bọn họ nghiện thuốc,đợi khi cơn nghiện hoành hành,không cách nào chịu nổi th́ lại lập tức kêu giá cao mới bán cho họ;những cô gái phong trần nghiện ngập càng sâu,th́ lợi nhuận của tôi càng nhiều,dưới sự lập lại nhiều lần như vậy,tôi đă hút cạn tiền xương máu của bọn họ,đợi bọn họ già xấu đi rồi,tôi mới buông bỏ.
Khưu sinh: Ô ! ông thật quá nhẫn tâm.
Tội hồn: bây giờ tôi đă cắn rứt lương tâm rồi,hy vọng đại nhân từ bi cứu tôi với.
Tế phật: hiện tại mới cắn rứt lương tâm th́ đă muộn rồi,nhưng hôm nay ông có thể thành thật nói ra hành vi của ḿnh,ta sẽ thông báo minh vương châm chước t́nh h́nh giảm nhẹ h́nh phạt cho.
Tội hồn: đa tạ đại nhân khai ân ! đa tạ đại nhân khai ân !
Tế phật: được rồi,hôm nay đến đây là đủ,Khưu sinh mau lên đài sen,chuẩn bị hồi đường.
Khưu sinh: đệ tử đă ngồi vững đài sen,xin ân sư hồi đường...
Tế phật: Thánh Thiên đường đă đến,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể.

HỒI 12: THĂM THAM QUAN Ô LẠI LỢI DỤNG QUYỀN CHỨC BỨC HẠI HIẾU NỮ,T̀NH H̀NH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ.

Tế Công phật sống giáng.Thiên vận năm Giáp Tư tháng 3 mùng 8,tây lịch năm 1984 tháng 4 ngày 8.
Thơ rằng: tàn sát dân lành không t́nh người,tham quan ô lại nghe thấy hăi,quảng nhân bác thí càng chăm chỉ,ác tâm làm bậy đọa ngục đ́nh.
Tế phật: đạo làm quan quí ở "công chính liêm minh","rộng thí nhân ái",cùng vào sâu dân gian thăm hỏi dân t́nh,như thế mới biết nỗi khổ của người dân,theo đó mà v́ dân phục vụ.Nhưng mà có một số quan lại không như vậy mà c̣n mượn quyền chức hiếp đáp bá tánh,loại hành vi này không những đánh mất đi sự tôn quí của người làm quan mà c̣n nguy hại xă hội nghiêm trọng.
Khưu sinh: nếu như người làm quan có thể lúc nào cũng thăm hỏi dân t́nh,v́ bá tánh mưu cầu phúc lợi th́ loại quan viên này thật đáng là phụ mẫu quan vậy.Nhưng trên báo chí thường xuyên xem thấy những kẻ làm quan mượn chức quyền tham nhũng ḅn rút túi riêng,thật là hành vi vô liêm sĩ.
Tế phật: nên biết kiếp này có thể làm quan đều do phúc đức kiếp trước tu lại mà có,nếu như không biết tiếc phước mà c̣n tạo nên nhiều tội nghiệp th́ thật uổng phí phước đức kiếp trước đă tu.
Khưu sinh: nghe ân sư nói như vậy,nếu như người làm quan có thể làm tốt nghĩa vụ,lúc nào cũng v́ dân mưu cầu phước lợi,vậy th́ sau khi chết sẽ thành thần,c̣n như hiếp đáp bá tánh th́ sẽ có phần trong địa ngục rồi.
Tế phật: ha ha ! tṛ ngoan nói đúng lắm,hôm nay thời gian viết sách đă đến,Khưu sinh c̣n không mau lên đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đă ngồi vững,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: tṛ ngoan đang nghĩ chuyện ǵ vậy ?
Khưu sinh: Ô ! con nghĩ là việc tu đạo có thể lấy ngoại h́nh b́nh luận cao thấp không.
Tế phật: ha ha ! nếu như có thể lấy ngoại h́nh luận cao thấp th́ ta đây chính là kẻ vô đạo rồi.
Khưu sinh: v́ sao vậy ?
Tế phật: ha ha ! ai không biết ngoại h́nh của ta,cần ǵ phải giải thích nữa.Cũng hay là phật đà có nói trước trong Kim Cang kinh là: "không thể lấy 32 tướng thấy như lai,nếu như lấy 32 tướng thấy như lai th́ chuyển luân thánh vương cũng là như lai sao".Từ đó mà biết,bề ngoài cũng không thể nói lên cảnh giới tu tŕ cao thấp,cũng như chùa lớn chùa nhỏ,nếu cho rằng chùa trang nghiêm mỹ quan là biểu hiện tu tŕ cao siêu,chùa b́nh thường đơn giản là hiện tượng tu tŕ không tốt,th́ không đúng rồi.Do đó,tu đạo là sự thực hành chân chính,không ở tại khoe khoang tâng bốc bản thân,là sự dụng công trong tâm vậy,không phải ở bề ngoài,nếu như theo bề ngoài b́nh luận cao thấp th́ rơi vào kiến giải của kẻ phàm tục,không phải kiến giải của thánh nhân.Nếu như cho rằng sắc mặt hồng hào là biểu hiện có đạo th́ càng rơi vào kiến giải thế tục,không phải kiến giải tu đạo.
Khưu sinh: lời của ân sư đích thực cao minh,từ đó mà biết,tu đạo là tu nội tâm,không phải là tu bề ngoài,là tu "tâm,khẩu,ư" thanh tịnh,không phải tu mặt,thể,h́nh cho đẹp đẽ.
Tế phật: ha ha ! lời này nói đúng rồi.
Khưu sinh: mong ân sư dạy dỗ và khai thị nhiều.
Tế phật: đă đến "địa ngục a tỳ",trước mắt là nơi chuyên môn giam cầm những tên quan bất chính,tham hưởng khoái lạc,làm cho người dân sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.tṛ ngoan mau xuống đài sen,chúng ta đi bộ vào trong.
Khưu sinh: ân sư à,nơi đây khí nóng áp bức,đệ tử đă chảy đầy mồ hôi rồi.
Tế phật: đây là nơi ra của ngọn lửa,do đó nên con có cảm giác như vậy,bây giờ ta ban cho con nước cam lộ.
Khưu sinh: uống vào xong,thân thể không cảm thấy nóng nữa rồi,ân sư à ! trước mặt vọng tới tiếng kêu thảm thiết;oa ! sao một đống người nhét vào cùng một chỗ,đầu tóc cháy rụi giống như đầu trọc,trên người đều đen đen.
Tế phật: tṛ ngoan,sao con ngây người ra vậy.
Khưu sinh: Ô ! đệ tử nh́n thấy cảnh tượng bi thảm,cả người hồn bay phách tán rồi.
Tế phật: hiện tại tiên quan và tướng quân đă đến rồi,tṛ ngoan mau hướng về bọn họ thỉnh an.
Khưu sinh: tham kiến tiên quan và tướng quân thánh an.
Tiên quan: hiền sinh miễn lễ,hôm nay theo tướng quân bẩm báo,biết rằng Tế phật đến ngục này phỏng vấn,nên đặc biệt tới đây tiếp đăi để biểu thị hoan nghênh.
Khưu sinh: cái người trước mặt,khuôn mặt đen như than gỗ,chỉ lộ ra con mắt.Không biết lúc c̣n sống phạm tội ǵ.
Tiên quan: hắn không c̣n nói được nữa rồi.
Tế phật: đợi ta thí pháp.
Khưu sinh: ân sư quả nhiên cao minh,tội hồn đă thức tỉnh rồi,từ một người có thân đen như mực biến thành một người có h́nh thái béo mập.
Tiên quan: tội hồn này,ngươi mau lấy những hành vi khi c̣n sống trần thuật ra hết,để tiện viết sách khuyên đời.
Tội hồn: hu hu ! không ngờ tôi lại có kết quả như ngày hôm nay,nhớ lúc trước khi c̣n sống tại nhân gian,tôi là một vị quan lớn uy phong đầy người,có đến ba thê năm thiếp,hưởng tận vinh hoa phú quí.
Tiên quan: ta không muốn hỏi vấn đề vinh hoa phú quí của ngươi mà muốn ngươi nói ra việc lợi dụng chức quyền thủ đoạn hại người ra sao.
Tội hồn: Ô ! việc làm phi pháp th́ nhiều lắm nhưng việc làm mà lương tâm tôi bất an nhất là,có một lần tôi nh́n thấy một cô gái hiền thục làm tôi vô cùng yêu thích,nhưng cô ta nghiễm nhiên không quan tâm,sau đó tôi mới dùng thủ đoạn,uy hiếp người thân duy nhất của cô ta,bắt ông ta gả con gái cho tôi,làm ái thiếp thứ 6 của tôi.Nhưng ông ta ngoan cố vô cùng liều cái mạng già cũng không thuận theo.Sau cùng tôi bất đắc dĩ liền kêu người làm canh ba nữa đêm bắt cóc ông ta bỏ xuống núi,cho rằng người không biết quỉ không hay,ai ngờ khi đến địa phủ,soi "nghiệt kính đài",nguyên h́nh lộ rơ ra tất cả,không cách nào che đậy,tôi chỉ có thể nhận tội.
Khưu sinh: c̣n sau đó ?
Tội hồn: sau đó minh vương chửi mắng tôi một trận kịch liệt,nói tôi:" người làm quan không biết liêm khiết giữ ḿnh,lại c̣n lợi dụng chức quyền bức hại bá tánh lương thiện",nên phán tôi tội không thể tha,trừ các ngục thọ h́nh ra c̣n phải giam vào địa ngục a tỳ,không được siêu sinh.
Khưu sinh: hiện tại cảm thấy ra sao ?
Tội hồn: ai da ! sớm biết âm luật nghiêm khắc thế th́ tôi đâu có phóng túng như vậy,nhưng bây giờ đă quá muộn rồi.
Tiên quan: giống cái loại ḷng lang dạ sói như vậy,chỉ biết chơi đùa quyền chức,hiếp đáp bá tánh,bức hại lương thiện,không đến địa ngục a tỳ nếm mùi vị đau khổ th́ nó làm sao thức tỉnh.
Khưu sinh: thật là quá đáng thương,lúc sống nếu có thể tuân thủ quốc pháp,v́ dân phục vụ th́ tốt biết mấy ?
Tiên quan: bây giờ nói những điều này với hắn cũng đă quá muộn rồi,giống loại người như vậy th́ tự làm tự chịu thôi.
Tế phật: được rồi,hôm nay viết sách đến đây về thôi.
Khưu sinh: tại đây bái biệt tiên quan và tướng quân.
Tướng quân: cung tiễn phật sống nhất lộ b́nh an.
Tế phật: tṛ ngoan mau lên đài sen,chúng ta về thôi.
Khưu sinh: con đă ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: Thánh Thiên đường đă đến,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể.

HỒI 13: THĂM LĂ HẬU ĐỜI HÁN ĐỘC HẠI THÍCH PHU NHÂN,T̀NH H̀NH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ.

Tế công phật sống giáng.Thiên vận năm Giáp Tư tháng 3 ngày 15,tây lịch năm 1984 tháng 4 ngày 15.
Thơ rằng: đố kỵ ác độc khởi hận tâm,tàn sát đồng trù tội bất khinh,thiên cổ thảm án nay phán rơ,cảnh giác người đời máu tuôn rơi.
Tế phật: ḷng người thật đáng sợ,tâm đố kỵ,tâm tàn độc,tâm oán hận,tâm công kích,tâm ngạo mạn,tâm thị phi,những tâm như trên đều là tâm hại người,tục ngữ viết: "tâm hại người không thể có",nhưng trên đời có kẻ khăng khăng không tin,nghĩ rằng hại người là một việc làm đầy lạc thú,do đó thường âm thầm lật sông đổ sóng,t́m đủ cách phá hoại người,thậm chí mưu sát người khác.
Thái sinh: nghe ân sư nói thế,đích thật đáng sợ thay,đúng là ḷng người thật khó lường,nhưng mà hôm nay ân sư v́ sao đề cập vấn đề này vậy ?
Tế phật: tṛ ngoan con không biết đó thôi,hôm nay ta sẽ dẫn con đi xem kết quả của loại người này.
Thái sinh: như vậy nhất định rất thảm đây.
Tế phật: đợi sau khi con nh́n thấy th́ sẽ hiểu thôi,bây giờ không nói cho con biết trước.
Thái sinh: được rồi,vậy con không hỏi nhiều nữa.
Tế phật: chúng ta xuất phát sớm hơn.
Thái sinh: vâng ạ,con đă ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: tṛ ngoan,từ khi khai đường đến nay,con có cảm tưởng ra sao ?
Thái sinh: tṛ ngu ngu muội,nhưng mà ngày nay có thể gánh vác đạo vụ hai đường,con cũng cảm thấy bất khả tư nghị,nghĩ lại thấy tiên phật không ngừng gia tŕ,làm con trong hoàn cảnh càng ngặt nghèo càng không ngừng bước tới phía trước,do đó tại đây,con nên cám ơn tiên phật từ bi,cùng các thiện tâm nhân sĩ không ngừng khích lệ và ủng hộ,con thật sự rất cảm kích.
Tế phật: nói cảm kích không bằng nói cảm ân,tại v́ nếu một người thường xuyên nuôi dưỡng trong ḷng "tâm cảm ân",th́ người này sẽ không oán trách,không những thế người này trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng "biết đủ thường vui",anh ta sẽ luôn khởi được niềm vui nội tại.Nhưng có một số người lại không giống như vậy,chỉ thích oán trời trách người,nói rằng trời cao không có mắt,thật ra trời cao rất công bằng.
Thái sinh: ân sư à,như vậy là sao ?
Tế phật: con xem địa cầu tự quay,mặt trăng chuyển vận,nóng lạnh thay nhau,mùa màng thay đổi,nó có thể đúng từng giây từng phút không sai,th́ sinh tử luân hồi của con người,nhân quả báo ứng của con người,thọ mạng dài ngắn của con người làm sao sai được ? do đó tất cả vận mệnh hoàn toàn là do ḿnh tạo ra,nhân quả của con người cũng vậy,đều do bản thân tạo ra mà thôi,hành thiện có thiện báo.Nhưng mà con đường tu đạo lại khác,con đường tu đạo là như chèo thuyền ngược nước,do đó phải trải qua thử thách khốn khổ hoạn nạn.
Thái sinh: do đó khó trách một số người oán thán sao hành thiện không có thiện báo,thật ra là những người đó không hiểu ư nghĩa của việc tu đạo.
Tế phật: tṛ ngoan nói phải,có một số người tu đạo,đi đến nữa đường cảm thấy mê hoặc một lúc,có người tiếp tục đi tiếp,có người nữa đường bỏ ngang.
Thái sinh: nếu như bỏ ngang giữa đường th́ thật đáng tiếc thay.
Tế phật: việc này có liên quan đến nhân quả của bản thân,ví như trí tuệ không đủ hoặc nghiệp chướng nhiều quá,đều là trở ngại con đường tu đạo,duy có nghị lực kiên định,đạo tâm không thối chuyển mới có thể từ từ bước về "nguyên linh tiên hương".
Thái sinh: nguyện người tu đạo khắp thiên hạ đều có thể hướng về,không thay đổi chí nguyện.
Tế phật: được rồi,tiên quan và tướng quân đă đợi lâu rồi,chúng ta xuống dưới đó thôi.
Thái sinh: vâng ạ,đệ tử thiên bút Thái sinh tham kiến tiên quan và tướng quân.
Tiên tướng: hiền sinh miễn lễ.ủa ? thật lạ,viết "địa ngục a tỳ" không phải là Khưu sinh sao ? sao bây giờ là Thái sinh vậy ?
Tế phật: ha ha ! quyển sách này vốn định chia ra 2 phần thượng hạ,nhưng để người đời sớm ngày nh́n thấy toàn diện "địa ngục a tỳ",cho quyển sách ăn khớp hoàn thành nên phải tăng ca vậy.
Tiên quan: Ô ! th́ ra là vậy,chúng ta vào trong nghỉ ngơi đă.
Tế phật: thôi miễn vậy,công sự quan trọng hơn,chúng ta trực tiếp vào ngục phỏng vấn thôi.
Tiên quan: nếu đă như vậy th́ xin tuân mệnh.
(lúc này Tế phật và tiên quan một hàng người đi vào trong ngục,Thái sinh đi theo sau,Tế phật lấy dạ minh châu trong người ra chiếu rọi,tội hồn trong ngục nhảy nhót hoan hô như được sống lại lần nữa)
Thái sinh: đúng là thật đáng sợ,cái nơi quỷ quái này,làm sao mà sống được ? ủa ! trước mặt sao lại có động vật h́nh tṛn vậy ?
Tiên quan: đó không phải là động vật.
Thái sinh: không phải động vật th́ là cái ǵ ?
Tiên quan: con hăy tiến đến trước mà xem th́ sẽ hiểu rơ.
Thái sinh: cũng không nh́n ra.
Tế phật: đợi ta thí nước pháp th́ con sẽ biết được.
Thái sinh: ai da ! đó không phải là một con người sao ? là một con người không có hai tay,không có hai chân,lại không có đôi mắt.Thật ghê quá !
Tế phật: tṛ ngoan ! con biết bà ta là ai không ?
Thái sinh: là ai ?
Tế phật: là một đại nhân vật phú quí cực đỉnh,quyền uy cực trọng.
Thái sinh: vậy th́ con không hiểu rồi,hay là để tṛ ngu qua đó phỏng vấn bà ta ?
Tế phật:bà ta vừa điếc,vừa câm,vừa mù,v́ thế,con không cách nào phỏng vấn được đâu,ta nghĩ nên mời tiên quan giải thích nói rơ cho con th́ tốt hơn.(lúc này Tế phật gọi tiên quan đến)
Tiên quan: tham kiến phật sống,không biết gọi tôi có ǵ sai khiến vậy ?
Tế phật: tại v́ tội hồn này không thể nói được,nên phiền tiên quan đại diện nói rơ những hành vi lúc c̣n sống để ghi vào sách cảnh giác người đời.
Tiên quan: được rồi,nói đến người này,chính là "quí nhân" có tên đàng hoàng trong lịch sử Trung Quốc.
Thái sinh: vị "quí nhân " nào vậy ?
Tiên quan: chính là khai quốc hoàng đế đời hán,vợ của hán cao tổ Lưu Bang "Lă hậu".
Thái sinh: đă là hoàng hậu th́ sao lại có kết quả như hiện tại vậy ?
Tiên quan: cái này th́ con không biết rồi.
Thái sinh: vậy mong tiên quan giải thích cặn kẽ.
Tiên quan: nhớ lại khi hán cao tổ Lưu Bang c̣n trẻ,cũng đă từng sa sút một thời,lúc đó "Lă hậu" cũng theo ông ta tung hoành ngang dọc nam bắc giành thiên hạ.
Thái sinh: vậy bà ta lại phạm vào tội ǵ mà luân lạc đến đây ?
Tiên quan: bà ta có kết quả như hiện tại là do lúc về già,tại v́ tuổi già sắc suy,mà chồng bà hán cao tổ Lưu Bang vốn là vua một nước,do đó rộng nạp thê thiếp vào hậu cung,trong đó có "Thích phu nhân" là được sủng ái nhất,nên làm cho Lă hậu đố kỵ,t́m đủ mọi cách hăm hại,nhưng đều được cao tổ Lưu Bang bảo vệ trăm bề mà tránh được bị hại;Lă hậu nh́n thấy trong mắt mà hận trong tâm,trong ḷng căm phẫn,cuối cùng đợi đến sau khi Lưu Bang qua đời,Lă hậu lệnh cho người đem Thích phu nhân bắt đến chặt hết hai chân,hai tay,lại móc hai mắt,đục thủng hai màng nhĩ,cắt lưỡi,làm Thích phu nhân vừa điếc,vừa câm,vừa mù,lại không cách nào động đậy được,sau đó nhốt bà ta vào một cái động trong hoa viên hậu cung,gọi là "người trệ";giống loại hành vi như vậy,có thể xem là hành động giết người tàn độc nhất trong lịch sử vậy.
Thái sinh: ai da ! thật tàn nhẫn ! như thế mà nói,nhân quả báo ứng thật không sai sót rồi.
Tiên quan: đương nhiên rồi,giống loại tâm địa cay độc như vậy,tàn độc như vậy,chẳng lẽ có thể thoát được sự trừng phạt của nhân quả hay sao ?
Thái sinh: do đó hôm nay phải thọ nghiêm h́nh dưới địa ngục,làm bà ta không nghe được,không nói được,không thấy được,không đi được,không động đậy được,không giống h́nh người,đúng không ?
Tiên quan: đúng vậy,đây chính là kết quả tự làm tự chịu.
Thái sinh: chỉ v́ lúc đầu khởi tâm đố kỵ mà dẫn đến kết cục như hiện tại,thật không đáng tí nào.
Tế phật: do đó đừng nghĩ rằng ḷng đố kỵ là việc nhỏ,chỉ cần khi ác nhân ác duyên thành thục rồi,th́ có thể tạo thành thảm án thiên cổ bất diệt,kết cục hôm nay của Lă hậu là một ví dụ.Được rồi ! thời gian không c̣n sớm,ta xem đến đây là đủ rồi,về thôi.
Thái sinh: cảm tạ tiên quan giúp đỡ,ở đây hướng tiên quan và tướng quân từ biệt.
Tiên tướng: cung tiễn Tế phật và Thái sinh.
Tế phật: tṛ ngoan ngồi vững đài sen.
Thái sinh: con đă ngồi vững rồi,xin ân sư quay về...
Tế phật: Thánh Thiên đường đă đến,Thái sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể.

HỒI 14: THĂM KẺ BAN NGÀY CƯỠNG BỨC PHỤ NỮ BỊ SÉT ĐÁNH CHẾT,T̀NH H̀NH TẠI NGỤC A TỲ.

Nam Cung Liễu tinh quân giáng.Thiên vận năm Giáp Tư tháng 3 ngày 18,tây lịch năm 1984 tháng 4 ngày 18.
Thánh thị: trước lễ tết đoan ngọ tháng năm,tất cả khí hậu biến hóa vô thường,do đó dễ dẫn đến cảm lạnh,chư sinh sớm tối nên chú ư mặc thêm y phục,để tránh đạo thể bị gió lạnh xâm nhiễm.
Lại nói: đêm nay lại viết sách,chư sinh chấn tĩnh tinh thần đợi chờ.
Tế Công phật sống giáng.
Thơ rằng: xuân lôi một tiếng chấn sông núi,đánh chết kẻ ác như dao chém,ai nói thiện ác không báo ứng,thân phỏng tội hồn mà lạnh gan.
Tế phật: trời vốn không tiếng,cớ sao người đời tạo nhiều tội nghiệt,nên mới có "thiên lôi" để cảnh giác người đời,không được làm chuyện xằng bậy,nếu không tai họa sẽ giáng đến vậy.
Khưu sinh: xin hỏi ân sư,có vài người b́nh sinh không phải kẻ ác độc nhưng bị sét đánh th́ là do nguyên nhân ǵ vậy ?
Tế phật: phàm là bị thiên lôi đánh chết đều nhất định là kẻ có tội chưa hết trong kiếp này hoặc kiếp trước.
Khưu sinh: phàm là bị sét đánh chết th́ toàn thân đen thui như than gỗ vậy,xin hỏi ân sư v́ sao như vậy ?
Tế phật: tại v́ "âm dương" hai luồng điện giao thoa,trực tiếp xúc kích thân người,trong người chốc lát bị cháy,cũng như gỗ vậy,sau khi đốt cháy th́ biến thành gỗ than đen rồi.
Khưu sinh: ân sư à ! vậy trong sát na đánh sét th́ điện áp của nó là bao nhiêu ?
Tế phật: ước chừng hơn 20000 vôn.
Khưu sinh: oa ! b́nh thường bị điện trong nhà giựt cũng ăn không tiêu rồi,nếu như bị 20000 vôn điện áp giựt chết th́ nhất định rất thảm.
Tế phật: đây không thể nói chung được.Nhưng mà nếu như kẻ hung ác làm bậy giữa ban ngày th́ một khi bị sét đánh chết,xuống địa ngục rồi mới thật sự thê thảm.Hôm nay ta sẽ dẫn con đi xem tội hồn cả người bị đen.
Khưu sinh: đệ tử đă ngồi vững đài sen rồi,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: hôm nay chúng ta đi xem một kẻ sống vào triều thanh năm Gia Khánh,người tỉnh Triết Giang ! lúc sống thường xuyên bắt cóc con gái nhà lành,bại danh tiết người,nghiễm nhiên đă cưỡng hiếp một thiếu nữ chưa đầy 16 tuổi,nhưng hành vi này đúng lúc bị giám sát thiên quân phát hiện khi đang vân du,tức khắc quay về tấu lên Ngọc Đế,Ngọc Đế nghe xong tức giận,phái lôi công điện mẫu đánh chết tên ác đồ này để cảnh giác người đời.
Khưu sinh: loại việc ác như vậy cũng làm được,thật đúng là vô pháp vô thiên rồi.
Tế phật: tṛ ngoan ! đă đến rồi.Mau xuống đài sen,trước mặt tiên quan và tướng quân đă đợi lâu rồi.
Khưu sinh: đệ tử tham kiến tiên quan và tướng quân.
Tiên tướng: Khưu sinh miễn lễ,chúng tôi đă đợi ở đây lâu rồi,mau theo chúng tôi vào trong.
Khưu sinh: đa tạ !
Tiên quan: Thánh Thiên môn sinh đều có hoằng nguyện độ hóa chúng sinh,tinh thần như vậy thật làm người khác khâm phục.
Khưu sinh: tiên quan và tướng quân quá khen rồi,ngày nay ngọn gió tà ác đang hưng thịnh,nếu như sách thiện không phổ hóa mạnh mẽ mà đột phá,th́ xă hội sẽ hiện bày không khí chán nản,v́ thế Thánh Thiên chư sinh đều có chung chí hướng,nay lại được ơn trên phó thác;tuy là lúc đầu khai đường,bổn đường đồng tu,cực khổ muôn phần nhưng con hy vọng từng giọt từng giọt tâm huyết chúng con bỏ ra sẽ được người đời quan tâm,cùng v́ phổ hóa đại nghiệp mà nổ lực,như thế là đủ rồi.
Tiên quan: xem ra,ta cũng phải học tập con rồi.
Khưu sinh: tiên quan khách khí rồi.
Tiên quan: mời vào trong nghỉ ngơi.
Tế phật: đệ tử mau cùng tiên quan vào.
Khưu sinh: oa ! cái nơi này sao lại có văn pḥng làm việc lớn như vậy,trong pḥng thật sạch sẽ,rất giống đơn vị hành chính tại dương gian,xin tiên quan giải nói lược qua được không ?
Tiên quan: mời phật sống và Khưu sinh dùng trà,nơi này là ngục do bản thân tôi phụ trách quản hạt,trong ngục nhốt đầy những kẻ cực ác,mời phật sống và Khưu sinh theo chúng tôi vào ! (lúc này Tế phật từ trong hộp lấy ra dạ minh châu chiếu rọi,chốc lát tất cả đều sáng)
Khưu sinh: ai da ! "vô gián địa ngục",thật là danh bất hư truyền,con nghĩ người đời chỉ cần đến đây một lần,lần sau không dám làm bậy nữa.
Tiên quan: bọn chúng lúc sống không ác nào không làm,tất cả hành vi đều là đen tối xấu xa,không ngờ hôm nay nh́n thấy ánh sáng lại vui sướng như uống được cam lộ vậy.
Khưu sinh: ân sư à ! nếu như đời này kiếp này vô ư tạo tội phạm lỗi hoặc bị bạn bè rủ rê mà phạm phải việc làm thương thiên hại lư th́ phải làm sao ?
Tế phật: nếu như có thể "thay đổi hướng thiện","tạo lập công đức",để bù tội trước hoặc trợ in sách "địa ngục a tỳ du kư" hồi hướng,tiêu trừ nghiệp chướng,chỉ cần thành tâm thành ư trợ in,th́ tương lai sau khi chết sẽ giảm bớt h́nh phạt địa ngục,hoặc kẻ tội nhẹ sẽ miễn luôn h́nh phạt.
Khưu sinh: đây đúng là một cơ hội tốt để tạo lập công đức vậy.
Tướng quân: tôi đă dẫn đến một tội hồn bị sét đánh chết,Khưu sinh anh có thể phỏng vấn hắn khi c̣n sống đă làm ǵ bậy rồi !
Khưu sinh: vâng ạ,vị tiên sinh trước mặt,ông có phải ở tỉnh Triết Giang chuyên môn bắt cóc phụ nữ nhà lành không ?
Tội hồn: ngươi là ai ? sao lại biết những việc khi ta c̣n sống !
Khưu sinh: tôi là Đài Trung Thánh Thiên đường địa bút Khưu sinh,lúc năy phật sống ân sư đă nói cho tôi rồi.
Tội hồn: hu hu ! nghĩ đến những việc khi c̣n sống,hiện tại hối hận đă muộn rồi.
Khưu sinh: chỉ cần ông lấy sự thật thổ lộ ra,để chúng tôi ghi vào sách,tin rằng có thể giảm bớt h́nh phạt.
Tội hồn: được rồi,tôi nói ra hết ! tôi lúc sống là kẻ thích đấu đá hung dữ,lúc sống ác danh ai cũng biết,không ai chẳng sợ,đặc biệt thích thú đối với phụ nữ,do đó thường ở đầu chợ cuối hẽm,cưỡng dâm phụ nữ nhà lành.Xong việc lại hù dọa bọn họ làm bọn họ dám giận mà không dám nói.Mỗi khi xâm phạm phụ nữ,trong ḷng đặc biệt cảm thấy vui sướng vô cùng,căn bản là không quan tâm đến báo ứng hay không báo ứng,có một lần,trong khi tôi đang cưỡng bức một thiếu nữ chưa đầy 16 tuổi th́ chốc lát mây đen kéo đầy,trong vỏn vẹn vài phút,mưa sét giao nhau,v́ chốn không kịp nên bị sét đánh chết,cả người đen như than gỗ,phơi xác ngoài nơi đồng hoang trống vắng.
Khưu sinh: ai da ! đúng là nhân quả báo ứng,tơ hào không sai ! vậy bây giờ cả người ông đen như than th́ cảm giác ra sao ?
Tội hồn: khổ lắm,cả người cứng ngắt,động đậy không được,ông mau cứu tôi với.
Khưu sinh: rất xin lỗi ! tôi không có khả năng đó.
Tế phật: tṛ ngoan,thời gian không c̣n sớm,oan có đầu,nợ có chủ,âm luật nghiêm minh,chúng ta hăy về đường thôi ! mau hướng tiên quan và tướng quân từ biệt.
Khưu sinh: đệ tử ở đây hướng tiên quan và tướng quân từ biệt.
Tiên quan: cung tiễn phật sống và Khưu sinh.
Tế phật: đệ tử mau lên đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đă ngồi vững,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: Thánh Thiên đường đă đến,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể.

HỒI 15: THĂM KẺ TRỘM,VỌNG,TỬU KHÔNG ÁC CHẲNG LÀM,T̀NH H̀NH TẠI ĐỊA NGỤC A TỲ.

Tế Công phật sống giáng.Thiên vận năm Giáp Tư tháng 3 ngày 22,tây lịch năm 1984 tháng 4 ngày 22.
Thơ rằng: thu thập án lệ xuống địa tầng,tội chứng như núi nói rơ ra,thế sự như mây trong nháy mắt,không bằng tu đạo thoát phàm trần.
Tế phật: thời gian qua mau quá,trong nháy mắt từ khi viết sách "địa ngục a tỳ" đến nay đă trải qua 4 tháng mệt mỏi rồi,lăo nạp mắt nh́n Thánh Thiên chư sinh v́ đạo kiền thành,hy sinh cống hiến tinh thần,làm tiên phật tán thán không ngừng,tin rằng với tiến độ này,theo phương châm này không lâu sao,sách thiện Thánh Thiên sẽ truyền bá rộng khắp.
Khưu sinh: mong nhờ chư thiên tiên phật xem trọng bổn đường,tuy rằng chư sinh trong thời gian này chịu đủ gian khổ,nhưng mắt nh́n sách thiện Thánh Thiên phát triển khắp nơi,tṛ ngu cũng cảm thấy đáng giá.Không giống người đời từ sáng đến tối bận rộn không ngừng,trong ḷng không có giây phút nào yên ổn,có tiền rồi lại nghĩ đến xe xịn,nhà lầu,theo đuổi hưởng thụ cao cấp,không biết rằng đó là vật chất ngoài thân,đều là sống không mang đến,chết không mang đi được,cần ǵ phải v́ nhục thể mà hy sinh tinh thần và tâm huyết,đến nỗi thương tổn nguyên khí,sau cùng lại có thể đến địa ngục chịu trận,thật không đáng chút nào.
Tế phật: vậy nếu con có tiền th́ con sẽ dùng làm ǵ.
Khưu sinh: ha ha ! ân sư đột nhiên đề cập vấn đề này,thật là vi diệu quá,con đương nhiên là "lấy của xă hội,dùng cho xă hội" rồi,lạc thiện hiếu thí,giúp đỡ người nghèo hoặc là trợ in sách thiện để hoàn thành nhân sinh "chân,thiện,mỹ".
Tế phật: Ừ ! hay lắm,nếu như người người đều giống tṛ ngoan vậy th́ không cần tiên phật hết lần này đến lần khác hạ phàm viết sách như thế.
Khưu sinh: ân sư nói cũng đúng.
Tế phật: được rồi,hôm nay lại phải đến "địa ngục a tỳ" rồi,mau lên đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đă ngồi vững,xin ân sư khởi hành !
Tế phật: từ khi thánh thiên đường khai đường đến nay,chư sinh đă chịu đựng không biết bao nhiêu cực khổ.
Khưu sinh: xin hỏi ân sư,vậy là v́ sao ?
Tế phật: ha ha ! c̣n làm sao nữa.
Khưu sinh: ân sư trả lời như vậy th́ tṛ ngu không hiểu nổi.
Tế phật: đương nhiên đây là hiện tượng mà mỗi một ṭa loan đường cần phải đối mặt trong thời gian lúc đầu thành lập,do đó tṛ ngoan con nên v́ việc này lo lắng,cần biết rằng phải trải qua thử thách sọng to gió lớn mới là biểu hiện của việc đứng vững vàng;nếu như khi mở đường thuận buồm xuôi gió lại làm cho con người dễ dàng đắc ư tự măn,do đó thánh thiên đường về sau sẽ gặp rất nhiều sóng gió.
Khưu sinh: ân sư nói vậy cũng đúng,hy vọng chư thiên tiên phật gia tŕ cho Thái sư huynh,làm anh ta giữ vững tay lái,thuận lợi hoàn thành sứ mệnh.
Tế phật: đă đến rồi,tṛ ngoan mau xuống đài sen.
Khưu sinh: ân sư à ! đệ tử đột nhiên cảm thấy khó thở quá,không biết là tại sao ?
Tế phật: tại v́ quan hệ đến địa tầng,áp lực lên "nguyên thần" của con lớn quá,cố chịu một lát sẽ hết.
Khưu sinh: ở cái nơi không người này,chỗ nào cũng đen như mực,có cảm giác kinh sợ quá.
Tế phật: thầy sẽ cùng đi với con trên đoạn đường này,cũng để rèn luyện nhẫn lực và định lực của con,theo lăo nạp xem ra con đă có tiến bộ.
Khưu sinh: cũng nhờ ân sư không ngừng dẫn dắt,không ngừng dạy dỗ mới có thành tích như hôm nay.
Tế phật: trước mặt đă có hai vị tướng quân đang đợi chúng ta,mau lên trước tham lễ.
Khưu sinh: ô ! hai vị tướng quân này thân thể vạm vỡ,xem ra có vẻ rất hung hăn.
Tế phật: Khưu sinh không được vô lễ,mau lên trước kiến lễ đi.
Tướng quân: hoan nghênh Tế phật và địa bút Khưu sinh quang lâm.
Khưu sinh: đệ tử tham kiến tướng quân.
Tướng quân: Khưu sinh không cần đa lễ,mau theo chúng tôi vào trong.
(Khưu sinh ngẩng đầu nh́n bốn phía đều thấy tường cao,không những thế mà trong ngục c̣n liên tục vang lại tiếng khóc kêu bi thảm)
Tế phật: đêm nay làm phiền tướng quân rồi,ta vốn có việc thương lương với Địa Tạng Vương bồ tát,nên lăo nạp đi trước một bước.
Khưu sinh: ân sư à ! thầy sao lại bỏ đệ tử một ḿnh mà đi được chứ ? cho đệ tử đứng ở đây thật là đáng sợ quá.
Tế phật: tṛ ngoan không nên lo lắng,thầy sẽ mau chóng quay lại.
Tướng quân: trước mặt Khưu sinh là một nhóm tội phạm,anh mau lên trước hỏi chuyện đi.(những tội phạm này mặt ốm như củi,hai mắt lồi lơm,cả người dơ bẩn đầy bùn đất,trên người luôn ngửi thấy mùi thối,Khưu sinh bịt mũi đi đến trước tội hồn)
Chúng hồn: ngươi là ai ? trên đầu lại có một vầng hồng quang mạnh mẽ.
Khưu sinh: xin mọi người đừng sợ,tôi là Đài Trung Thánh Thiên đường ân chủ môn hạ đệ tử Khưu sinh,mọi người thấy trên đầu tôi có đạo hồng quang,là quang khí người tu tŕ thiện pháp mà thành,hôm nay đến nơi này là để ghi nhận t́nh h́nh lúc c̣n sống cũng như sau khi chết của quí vị,đưa vào sách quí "địa ngục a tỳ" khuyến hóa người đời.
Tội hồn: Ô ! th́ ra là cứu tinh,cầu anh mau mau cứu chúng tôi với.
Khưu sinh: nhân v́ tôi đạo công không đủ,phải cứu các vị một nhóm tội nghiệt đầy ḿnh th́ tôi không có cách nào,nhưng các vị có thể mượn cơ duyên này,tham gia viết sách cũng có thể giảm nhẹ đau khổ hoặc là thoát ly ngục này.
Tội hồn: vậy cũng tốt rồi,chỉ cần có thể rời khỏi nơi đây,tôi sẽ lấy tất cả mọi thứ khi c̣n sống kể ra,lúc sống tôi tham gia làm thổ phỉ,chiếm cứ trên núi,thành nhóm kết đảng xuống núi đốt giết cướp giựt,cướp đoạt tài vật của bá tánh,lại cưỡng dâm vợ con của bọn họ,cuối cùng bị quan binh bao vây tiêu diệt,tôi cũng chết trong tay quan binh.
Khưu sinh: ngươi làm chuyện "thương thiên hại lư" như vậy,lúc đầu sao không nghĩ đến hậu quả ?
Tội hồn: lúc đầu v́ thích vui chơi bị bạn bè dẫn lên núi,nói rằng có ăn,có uống,có chơi,có vui,sau đó tham gia vào hàng ngũ của chúng,mới biết là ổ của bọn thổ phỉ có tiếng tăm,mà lúc đó không bỏ được.
Khưu sinh: đúng là càng lún càng sâu,được rồi ! vậy th́ ngươi nói ra t́nh cảnh sau khi chết đi.
Tội hồn: sau khi chết có thể nói là nữa bước khó đi,tội nghiệt lúc sống nhất nhất hiện trong "Nghiệt kính đài",làm tôi sợ đến chết lặng người,sau đó trải qua không biết bao nhiêu h́nh phạt,như "moi tim","xuyên ruột","mổ bụng",bây giờ đến "địa ngục a tỳ" đă 200 năm rồi,hu hu !
Khưu sinh: "một bước sai thành thiên cổ hận",ngươi là h́nh ảnh tiêu biểu vậy,lại mời vị tiên sinh này lúc sống như thế nào.
Tội hồn: tôi vốn là con nhà giàu,nhân v́ ham vui thành tánh,thường xuyên đi lại nơi nhà hàng quán rượu.Làm ra vẻ đại công tử vậy,chỉ cần muốn ǵ như gái đẹp,đồ cổ,trân bảo đều bất chấp thủ đoạn,không tiếc mua chuộc quan phủ,hại người vào tù hoặc ép người đến chết hoặc gian dâm gái trinh,cứ làm thế như kỹ năng có sẵn,bây giờ lại bị giam vĩnh viễn tại ngục a tỳ,uống nước nóng sôi từ đất,lúc đói th́ ngay cả bùn đất cũng ăn hoặc v́ ăn thịt đồng bọn mà phải đánh với chúng một trận,nên đống xương bên cạnh là của kẻ bị ăn thịt bởi đồng bọn để lại vậy.
Khưu sinh: thật tàn nhẫn ! (Khưu sinh nh́n qua bên kia,quả nhiên có một đống hài cốt)
Khưu sinh: thật nhẫn tâm,khó trách là ngươi có kết quả như hôm nay.
Tướng quân: Khưu sinh,phật sống đă đợi ở cửa ngục rồi,chúng ta đi ra thôi.
Tế phật: hôm nay làm phiền hai vị rồi.
Tướng quân: đâu có !
khưu sinh: ân sư à ! những tội hồn này thật tàn nhẫn,ngay cả thân thể của đồng bọn cũng ăn luôn.
Tế phật: tục ngữ có câu: "bản tính khó đổi".Đêm nay đến đây về thôi,thầy tṛ ta hồi đường !
Khưu sinh: bái biệt tướng quân.
Tướng quân: cung tiễn phật sống và Khưu sinh.
Tế phật: không cần đâu,Khưu sinh mau lên đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đă ngồi vững,xin ân sư hồi đường....
Tế phật: đă đến Thánh Thiên đường,tṛ ta hồn phách nhập thể.

HỒI 16: TẾ PHẬT VÀ KHƯU SINH ĐƯỢC NGŨ QUAN VƯƠNG MỜI THAM QUAN T̀NH H̀NH XÉT XỬ TẠI MINH PHỦ.

Nam Cung Liễu tinh quân giáng.Thiên vận năm Giáp Tư tháng 3 ngày 28,tây lịch năm 1984 tháng 4 ngày 28.
Thơ rằng: Thánh Thiên thừa mệnh độ chúng sinh,tiên phật đều trợ giúp đạo tŕnh,nguyện các hiền sinh cùng nỗ lực,hậu thế vĩnh xương như hồng bàng.
Thánh thị: Thánh Thiên đường khai đường đến nay,đă có thành quả nhỏ,đây do chư thiên tiên phật đại lực phù trợ,cùng độc giả thiện tâm hợp lực giúp đỡ thành tựu,do đó chư sinh nên tiếp tục nỗ lực,cùng v́ phổ hóa đại nghiệp mà phấn đấu.Tức khắc viết sách,chư sinh nghiêm tịnh đứng chờ.
Tế Công phật sống giáng.
Thơ rằng: diệt tận lương tâm chôn tội lỗi,di hại con cháu chịu họa tai,phân li chi thể phi nhân tính,địa ngục h́nh phạt thường bi ai.
Tế phật: lúc năy chư thiên tiên phật trong đường thương thảo đại sự phổ hóa,một phiến điềm lành xông lên vân tiêu.
Khưu sinh: Ô ! lúc năy đệ tử cũng cảm thấy được.Vậy xin hỏi ân sư thảo luận vấn đề ǵ vậy ?
Tế phật: đó là thảo luận bằng cách nào đem sách thiện phân phát ổn thỏa,mới đạt được hiệu quả tốt nhất.
Khưu sinh: lại hỏi ân sư,vậy phải làm những ǵ ?
Tế phật: sau này ân chủ sẽ chỉ thị rơ ràng,đến lúc đó chỉ cần Thánh Thiên chư sinh nỗ lực đi làm,tự nhiên có thể hoàn thành được.
Khưu sinh: vậy th́ tốt quá,có thể đem sách thiện phổ biến ra mọi xó góc trong xă hội th́ thật là trách nhiệm của người học đạo.Đặc biệt là sách mà chư thiên tiên phật viết tại bổn đường đều là tâm huyết kết tinh,ví như bát tiên viết "thanh tâm đan",Nam Cực tiên ông viết "10 bí quyết khỏe mạnh trường thọ" đều là tinh hoa của sách thiện cả,phong trào đọc sách thiện liên miên không dứt,khen không tiếc lời,tiếng lành đồn xa là một sự thật;c̣n có "câu đố sinh tử" cùng "thánh địa truyền chân" cũng là sách tốt để độ hóa dân tâm.Nếu như có thể phổ biến những sách thiện này,xă hội sẽ hiện bày cảnh tượng an vui đầm ấm,không c̣n không khí tàn bạo nữa.Nhưng mà cũng cần xă hội mọi người ra tiền ra sức,cùng nhau phấn đấu mới có thể đạt được lư tưởng.
Tế phật: do đó Thánh Thiên chư sinh nên phải bỏ công sức ra mới có thể cảm động nhân sĩ thiện tâm ủng hộ.
Khưu sinh: đúng vậy.
Tế phật: con có biết Thánh Thiên đường năm đầu tiên mở đường phải viết xong 12 bộ sách không ?
Khưu sinh: tại sao bắt chúng con cực khổ như vậy trong năm đầu tiên.
Tế phật: đây là do chủ tịch ân chủ yêu cầu chư sinh vậy,để các con và chư thiên tiên phật cùng viết tinh hoa sách thiện,tuy rằng rất cực khổ nhưng một khi những tác phẩm này hoàn thành,sách thiện Thánh Thiện sẽ làm các nhân sĩ trong xă hội chố mắt mà xem;sau năm thứ 2,th́ phải làm cách nào phổ biến những quyển sách này khắp mọi nơi,đây cũng là một hạng sứ mệnh của thời đại.
Khưu sinh: oa ! v́ sao lại khổ như vậy ?
Tế phật: đây chính là sứ mệnh cần khắc phục của "thiên bút" Thái sinh khi lập xuống đại hoằng thệ nguyện.
Khưu sinh: ô ! th́ ra là vậy.
Tế phật: con nên biết Thái sinh v́ trọng trách phổ hóa,thường xuyên cả đêm không ngủ,đây cũng v́ muốn cứu vớt nhiều người hơn trong khổ hải,do đó anh ta phải gánh lên công việc chánh loan của Thánh hiền đường,lại phải gánh luôn đạo vụ của Thánh Thiên đường,những việc này con có hiểu được không.
Khưu sinh: vâng ạ,tinh thần của anh ta thật sự làm con khâm phục,con thật nghi ngờ Thái sư huynh học không được bao nhiêu,thân thể lại không khỏe,nhưng anh ta dựa vào nghị lực của ḿnh,chấp nhận sự thử thách của hoàn cảnh khắc nghiệt nhất,con chưa từng nghe anh ta than thở bao giờ.
Tế phật: đương nhiên đây là do tiên phật linh quang gia bị,làm anh ta có được khả năng chịu đựng dày ṿ như vậy,tuy là rất khổ sở,nhưng mà chịu được cái khổ trong khổ th́ mới làm người trên người.Không phải sao ?
Khưu sinh: cũng đúng,nhưng mà con hy vọng phàm là Thánh thiên độc giả trên con đường học đạo đều thuận buồm xuôi gió,đều có thể phước huệ song tu.Nếu như có khổ th́ để chúng con gánh lấy là được rồi.
Tế phật: tṛ ngoan có tấm ḷng từ bi như vậy thật khó được.
Khưu sinh: ân sư quá khen rồi.
Tế phật: đêm nay Ngũ Quan Vương mời chúng ta đến minh phủ xem xét xử,con muốn đi không ?
Khưu sinh: mở mang tầm nh́n,thật hay lắm vậy !
Tế phật: được rồi,chúng ta xuất phát.
Khưu sinh: con đă ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: hôm nay Ngũ Quan Vương xét xử vụ án phát sinh tại vùng đất nào đó có tên "phân thây mệnh án".
khưu sinh: con một khi nghe án phanh thây th́ lông tóc dựng đứng.
Tế phật: tṛ ta đến rồi,mau xuống đài sen,theo thầy vào điện nhưng đừng lên tiếng.
khưu sinh: đệ tử biết rồi.
(như thế,Tế phật dẫn Khưu sinh đi vào nội điện,gặp minh vương đang xét xử một tội hồn,hai bên ngưu mă tướng quân đứng canh giữ)
Minh vương: tội hồn dưới điện,ngươi biết tội không ?
Tội hồn: đại vương tha mạng,tôi không dám nữa đâu.
Minh vương: hôm nay Đài Trung Thánh Thiên đường phụng chỉ viết sách,do Tế phật dẫn Khưu sinh phỏng vấn ngay hiện trường,mau mau đem những ǵ đă làm khi c̣n sống thành thật khai ra để ghi vào sách quí.
Tội hồn: tôi là người phương bắc,từ nhỏ tánh t́nh quái gở,không thích nói nhiều,cha mẹ thường nói với tôi: "con trai tính t́nh phải cởi mở,sao cứ một ḿnh ở trong pḥng măi vậy ?",lúc đó tôi không quan tâm,thuận theo tự nhiên mà sống,cho đến sau khi kết hôn sinh con,loại cá tính này cũng không thay đổi chút nào,lại càng nghiêm trọng hơn,gặp những chuyện bất như ư th́ nổi nóng gây chuyện,thậm chí động thủ đánh người,có một lần trong nhà cần tiền gấp,tôi đến mượn bạn bè,nhân v́ bạn bè vốn xem thường tôi,dùng ánh mắt khinh bỉ cười chê xem tôi mà nói:"mày thật vô dụng,ngay cả vợ con cũng nuôi không nổi,mày là nam tử hán sao chứ ?"sau khi nghe xong,tôi nổi giận lôi đ́nh,lớn tiếng hăm dọa:"mày nhớ cho kỹ,tao sẽ cho mày biết tay".Trong một lúc mất đi lư trí,tôi ra nhà sau lấy cây ŕu,nhân lúc người bạn không chú ư,từ đằng sau chặt xuống,sau đó sợ người khác biết nên lấy ŕu chặt thây ra khoảng 20 phần,sau đó bỏ vào túi keo bao bố cột lại,trong đêm tối vứt ra nơi trống vắng,vốn nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay,trải qua một tháng sau,bị người phát hiện báo cảnh sát điều tra,như thế qua 3,4 tháng,trong thời gian đó,ban đêm nằm ngủ,trong ḷng thường cảm thấy có một loại sức mạnh vô h́nh áp bức.Từ sau khi giết người bạn đó,trong ḷng thường nghĩ,người này với tôi vốn không có thâm thù đại hận,tôi tàn nhẫn như vậy,giết hại anh ta,phanh thây như thế th́ thật nhẫn tâm,cuối cùng dưới sự truy cứu nghiêm ngặt của công an,tôi cũng sa lưới pháp luật,chịu ba phát súng rồi gục ngă.
Minh vương: tội thật đáng đời,nhưng đây chỉ là pháp luật dương gian mà thôi,c̣n âm luật th́ giải quyết ra sao ?
Tội hồn: sau khi chết bị hắc bạch tướng quân lấy gông cùm trói lại đem về địa phủ,khi đi qua "thôn đánh chó" bị chó dại cắn cả người thương tích,khi đi qua "cầu nại hà" lại bị âm sai đẩy xuống dưới cầu,bị những con rắn độc xâm phạm,từ ngực,bụng,tay,chân,toàn thân chu ra chui vào,thật là khó chịu;đến nay chịu đủ h́nh phạt các điện,khổ không nói được,xin đại vương tha cho !
Minh vương: bổn vương cũng có ḷng từ bi,nhưng ngươi mất hết lương tri,nghiễm nhiên dùng thủ đoạn tàn độc như vậy,giết bạn ḿnh rồi phanh thây,làm hồn phách thất tán,tội ngươi không thể tha,phán ngươi vào tiểu địa ngục ong độc 30 năm,sau khi măn h́nh sẽ định đoạt sau.
Tội hồn: đại vương tha mạng,chỉ cần cho tôi làm người lần nữa,tôi nhất định sẽ học cách đối nhân xử thế cho đúng,tha cho tôi đi ! tha cho tôi đi !
Minh vương: muộn rồi,ngươi chấp nhận đi,hôm nay xét xử đến đây lui ra,đem tội phạm giải xuống,thoái đường.
Văn phán: mời Tế phật ngồi.
Tế phật: hôm nay dắt tṛ nhỏ phỏng vấn án xử,đă làm phiền nhiều,xin thông cảm.
Văn phán:đâu có ! đâu có ! lúc năy do công vụ tại thân,có nơi nào thất lễ,mong Tế phật tha tội !
Tế phật: nói hay,nói hay,thời gian đă không c̣n sớm,nên về đường thôi,tṛ ta Khưu sinh mau bái biệt văn phán quan.
Khưu sinh: đệ tử từ biệt tiên quan.
Văn phán: mệnh tướng quân xếp hàng tiễn đưa.
Tế phật: tṛ ta mau lên đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đă ngồi vững,xin ân sư hồi đường...
Tế phật: Thánh Thiên đường đă đến,Khưu sinh hồn phách nhập thể.
Liễu tinh: đêm nay viết sách đă xong.

HỒI 17: T̀NH H̀NH THĂM THÁNH MÔN LOAN SINH TỔ MẪU ĐƯỢC TIÊN PHẬT ĐỀ BẠT.

Tế Công phật sống giáng.Thiên vận năm Giáp Tư tháng 4 mùng 2,tây lịch năm 1984 tháng 5 ngày 2.
Thơ rằng: in tặng sách thiện siêu tổ tiên,cần tu huệ tánh đức vô biên,có tâm hoằng đạo lập chí nguyện,mau nhập thánh môn kết đạo duyên.
Tế phật: phàm là trợ in sách thiện,bản thân và tổ tiên đồng thời được lợi,phục vụ trong thánh môn,thay trời tuyên hóa cũng vậy,cũng có thể siêu bạt tổ tiên cùng tiêu trừ nghiệp chướng.Nhưng mà người đời lại khư khư không biết quí trọng cơ hội tạo công đức này,đợi đến khi nạn lớn ập tới mới cầu xin tiên phật t́m cách giải thoát,nhưng đă quá muộn rồi.Đây chính là biểu hiện "b́nh thường không đốt nhang,tới lúc ôm chân phật" vậy.
Khưu sinh: người đời thật đáng thương,cũng giống như một người bị bệnh nhẹ không trị liệu,đợi đến khi bệnh nặng mới trị liệu th́ đă quá muộn rồi ?
Tế phật: ha ha ! tṛ ngoan nói đúng vậy,người đời đáng thương như thế đó.Nhưng ta hy vọng sau khi quyển sách "địa ngục a tỳ" này xuất bản có thể làm thức tỉnh lương tri của người đời,trợ in nhiều hơn,để đạt được mục đích lợi người lợi ḿnh.Chỉ cần thành tâm thành ư trợ in sách này,trên có thể cảm động ơn trên,dưới có thể làm quỉ thần kính trọng.
Khưu sinh: tin rằng sự hô hào của ân sư sẽ thức tỉnh ḷng nhiệt thành hành thiện của người đời,mọi người đều mang một tinh thần hy sinh cống hiến,nuôi dưỡng mỹ đức vị tha.
Tế phật: ha ha ! mỹ đức tức là lương tri lương năng đă sẵn có,lương tri lương năng tức là bổn tính của mỗi người,nó có thể phân biệt thiện ác,nhưng bị hoàn cảnh hậu thiên ảnh hưởng,do đó có người phân biệt được thị phi thiện ác,có người th́ mơ hồ không rơ,nhân tố quan trọng nhất là mức độ ô nhiễm của phong khí bất lương,cùng thiện đức kiếp trước dày hay mỏng.V́ thế,người đời nếu như có thể đọc kinh luận cách ngôn của thánh hiền thời xưa để lại,viễn ly tà ác,tự nhiên có thể trợ giúp khả năng phân biệt rơ thiện ác.
Khưu sinh: xin hỏi ân sư,có vài người suốt ngày mơ mơ hồ hồ,không thể phân rơ thị phi,đây là do duyên cớ ǵ vậy ?
Tế phật: đây là do nhất thời bị hoàn cảnh vật chất mê hoặc nên che mờ lương tri lương năng,v́ thế trong giữa thiện và ác khó có thể thủ xả,nên mới như vậy.Nếu như lúc đó có người bên cạnh v́ anh ta khai ngộ đạo lư,giảng giải chân lư nhân sinh,hoặc là lấy vài quyển sách thiện cho anh ta đọc,chỉ cần "lương tri lương năng" tái hiện,anh ta sẽ t́m thấy một con đường sáng sủa.
Khưu sinh: nói như vậy,người tu đạo nên phát huy nhiều hơn tinh thần hy sinh như thế rồi.
Tế phật: đúng thế,giống như đèn cầy vậy,phải không ngừng đốt cháy bản thân chiếu sáng cho người khác,đó mới là tinh thần và mục đích mà người tu đạo hướng tới.Được rồi,đêm nay sẽ viết sách,mau lên đài sen đi.
Khưu sinh: đệ tử đă ngồi vững,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: đây chính là "âm dương một dây trời".
Khưu sinh: xin hỏi ân sư,v́ sao có tên gọi kỳ lạ như vậy ?
Tế phật: là nơi âm dương giao ḥa vậy,cũng là ranh giới của thiên đường và địa ngục.
Khưu sinh: ân sư ! trước mặt không phải là Quan Thế Âm bồ tát sao ? h́nh như dẫn theo một bà già,không biết đi về nơi đâu ?
Tế phật: mau hướng bồ tát tham bái.
Khưu sinh: đệ tử bái kiến bồ tát.
Bồ tát: Khưu sinh không cần đa lễ,hôm nay có duyên tại đây tương hội,là do Tế phật có hẹn với ta trước,sẽ đem t́nh h́nh bà lăo này siêu thăng ghi vào sách quí,để người đời biết được cái hay của việc tạo lập công đức.
Khưu sinh: bồ tát đúng là dụng tâm lao khổ,vậy đệ tử sẽ phỏng vấn vị lăo thái thái này rồi.Xin hỏi bà,bà v́ sao được bồ tát siêu bạt vậy ?
Bà già: tại v́ con cháu tôi đều thành tâm hướng đạo,nhập thánh môn tu tâm dưỡng tánh,cùng cống hiến hy sinh phục vụ,vả lại thường xuyên trợ in sách thiện,làm cho tôi từ khu b́nh dân được liệt vào thiện hồn,từ đó tôi thường xuyên nghe hiểu phật pháp,tâm linh b́nh yên vô hạn,hôm nay nhờ bồ tát điểm hóa,dẫn độ tôi đến "Tây Phương" tiếp tục tu luyện.Mong con tôi (Lâm x x) có thể kiên tŕ không thối lui,tương lai có công với thánh môn,mẹ con nhất định gặp nhau.
Khưu sinh: lăo thái thái,bà nên yên tâm đi,văn bối sẽ chuyển cáo lệnh lang,không cần buồn đau quá,yên tâm theo bồ tát đến tây phương đi.
tế phật: lăo nạp đặc biệt v́ bà trợ thêm linh quang.(mắt nh́n Tế phật lấy quạt bồ phẩy lên trán Lâm lăo thái thái,Lâm lăo thái thái trong ḷng vô hạn cảm kích,cùng lúc trên mặt hiện ra nụ cười hiểu ư)
Tế phật: được rồi,không làm phiền bồ tát nữa.
Khưu sinh: đệ tử tại đây cung tiễn bồ tát và Lâm lăo thái thái.
Bà già: cảm tạ Tế Công ân sư đă gia tŕ,ở đây thọ con một lạy.
Tế phật: Lâm thị không cần lo lắng,mau theo bồ tát đi,tṛ ta nhân v́ thầy có việc phải làm,nên sẽ đưa con về đường sớm,mau lên đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đă ngồi vững,xin ân sư khởi hành...
Tế phật: Thánh Thiên đường đă đến,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể.

HỒI 18: TẾ PHẬT VÀ KHƯU SINH TIẾP NHẬN DỰ TIỆC KHÁNH CÔNG CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG VÀ BAN PHÁT ĐIỀU LỆ THƯỞNG PHẠT.

Nam Cung Liễu tinh quân giáng.Thiên vận năm Giáp Tư tháng 4 mùng 8,tây lịch năm 1984 tháng 4 ngày 8.
Thơ rằng: mây lành che khắp thánh thiên đường,sách quí viết xong vui thật nhiều,trải qua năm tháng rồi cũng hết,phục vụ thành tựu đức lưu danh.
Thánh thị: đêm nay là hồi cuối cùng của "địa ngục a tỳ du kư",ta nh́n sách này có thể hoàn thành thuận lợi,đều do công lao thánh thiên chư sinh cố gắng không ngừng,ta ngoài việc chúc mừng chư sinh ra,c̣n y theo t́nh h́nh đóng góp của chư sinh,lập biểu tŕnh lên ơn trên để định công quả.
Lại nói: lần cuối cùng nhau viết sách,chư sinh cố đề cao tinh thần,không được buông lung chút nào.
Tế Công phật sống giáng.
Thơ rằng: nhiều lần hạ phàm độ kẻ mê,dắt tṛ linh du chí không sờn,sách quí đă viết phi b́nh thường,Địa Tạng đăi tiệc công quả ban.
Tế phật: ha ha ! ta nhiều lần hạ phàm viết sách,như nay v́ phù trợ đạo vụ Thánh Thiên đường lại viết "địa ngục a tỳ du kư",lăo nạp cảm thấy nhẹ nhàng hơn,đặc biệt là danh hiệu "Tế Công" lại vang dội một lần nữa;tṛ ngoan,hôm nay Địa Tạng Vương bồ tát đă chuẩn bị xong tiệc khánh công rồi,chúng ta đến dự thôi.
Khưu sinh: nghe ân sư nói như vậy,th́ biết hôm nay "địa ngục a tỳ" sẽ kết thúc rồi,thế th́ không phải sớm quá sao ?
Tế phật: ha ha ! tṛ ngoan không biết đó thôi,tại v́ ơn trên chỉ thị quyển du kư này đến hồi 18 th́ kết thúc,lăo nạp cũng cảm thấy có ư nghĩa lắm.
Khưu sinh: Ô ! th́ ra là vậy,làm đệ tử sợ hết hồn,cứ tưởng tṛ ngu làm không tốt hoặc Thánh Thiên môn sinh không đủ thành tâm.
Tế phật: tṛ ngoan sao lại nghĩ như vậy ?
Khưu sinh: có thể do bổn đường mới được thành lập không lâu,nên con hơi mẫn cảm.
Tế phật: cầu toàn ham mau cũng không sai,nhưng không được quá căng thẳng.
Khưu sinh: vâng ạ,tṛ ngu do định lực không đủ nên mới như vậy,xin ân sư tha thứ.
Tế phật: cũng không sao đâu,nhưng ta vẫn hy vọng con có thể đọc hiểu kinh điển,sau này sẽ có thành tựu hơn,nếu chỉ nhờ ta hướng dẫn cũng không phải là biện pháp tốt.
Khưu sinh:đệ tử sẽ cố gắng,đệ tử nhất định tuân theo ư của thầy mà làm.
Tế phật: vậy th́ tốt rồi,mau chỉnh tề xuất phát thôi !
Khưu sinh: con đă ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành...
Tế phật: đă đến "điện địa tạng",chúng ta xuống đài sen đi bộ vào.
Khưu sinh: tuân mệnh,oa ! phía trước cửa đại điện thật náo nhiệt.
Tế phật: tại v́ Địa Tạng Vương bồ tát khoản đăi thượng giới tiên phật và thập điện minh vương,tham gia thịnh hội,do đó đặc biệt náo nhiệt.
Khưu sinh: th́ ra là vậy.
Tế phật: tṛ ngoan mau lên trước tham lễ chư tiên phật và minh vương thánh an.
Khưu sinh: đệ tử tham kiến chư vị tiên phật,minh vương thánh an.
Tiên minh: Khưu sinh miễn lễ,mau lên ṭa ngồi.
Địa Tạng bồ tát: Tế phật vất vả rồi,lần này trước tác "địa ngục à tỳ",trải qua 5 tháng sương gió,cũng đă hoàn thành,để biểu đạt cám ơn,đặc biệt định hôm nay,ngày phật đản của phật Thích Ca Mâu Ni,cử hành đêm hội chúc mừng.
Khưu sinh: Ô ! đúng rồi,hôm nay vừa đúng là ngày đản sanh của phật tổ,nếu như không phải Địa Tạng Vương bồ tát nhắc nhở,đệ tử cũng quên mất.
Tế phật: tṛ ngoan,hôm nay con có thể ăn no bụng rồi.
Khưu sinh: tṛ ngu bụng nhỏ lắm,chỉ sợ ăn không được bao nhiêu.
(lúc đó tiên quan hô lớn ngọc chỉ đến,do đó tiên phật ,minh vương tại nơi xếp hàng cung tiếp ngọc chiếu)
Phù Hựu: đêm nay ta bẩm thụ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chi mệnh,đặc biệt đến đây ban phát ngọc chiếu,thần nhân phủ phục.
Chỉ viết: trẫm tại kim khuyết,không lúc nào quên được chúng sanh,nay có Đài Trung Thánh Thiên đường phụng chỉ do phật sống Tế Công dẫn dắt Khưu sinh linh du "địa ngục a tỳ",trải qua 5 tháng,trước tác 18 hồi,vén màn bí mật "a tỳ" cho người đời biết,Tế phật và Khưu sinh cực khổ nếm đủ,nay mệnh Lă khanh đem Quỳnh Tương Ngọc Dịch để trợ linh thể Khưu sinh sáng sủa,đặc mệnh u minh giáo chủ đại diện ban điều lệ thưởng cho thiện tín đại đức trợ in "địa ngục a tỳ du kư",để lợi âm dương phổ hóa.Tuân thủ không được lơ là,khấu đầu tạ ơn.
Thiên vận năm Giáp Tư tháng 4 mùng 8,tây lịch năm 1984 tháng 4 ngày 8.
Tế phật: Khưu sinh mau tiếp chỉ.
Khưu sinh: khấu tạ thiên ân rộng ban,làm đệ tử thọ sủng mà kinh sợ.
Địa Tạng bồ tát: mời vào trong lên ṭa,mệnh đầu bếp lên món.
(đúng lúc đó Quan Thế Âm bồ tát đă đến trước điện,tiên quan bận rộn tiếp đăi,sau đó dẫn vào bên phải địa tạng vương bồ tát mà ngồi)
Quan Âm bồ tát: hôm nay là ngày đản sanh của phật đà,lại là ngày đăi tiệc khánh công "địa ngục a tỳ" hoàn thành,Khưu sinh con vất vả rồi,ta đặc biệt gia linh cho con.
Khưu sinh: ô ! thật thoải mái quá,thân thể có cảm giác mát mẻ quá,cám ơn bồ tát gia tŕ.
Địa Tạng bồ tát: mời chư tiên phật dùng món.
Tế phật: nhân v́ thời gian eo hẹp,xin mời bồ tát tuyên bố điều lệ thưởng phạt.
Địa Tạng bồ tát: nếu đă như vậy,th́ ta nói rơ ra điều lệ sau:
1. phàm là thiện tín trợ in "địa ngục a tỳ du kư",bản thân và con cháu có nghiệp chướng sâu dày,được tính công đức hồi hướng,khỏi đọa địa ngục thọ h́nh phạt.
2.Nếu có tổ tiên,lúc sống đă từng tạo tội nghiệt,con cháu nếu in tặng số lượng lớn hồi hướng tổ tiên,tổ tiên sẽ từng bước siêu thăng.
3.Nếu bản thân đă từng tạo ác nghiệt,sau đó thành tâm sám hối,cùng trợ in sách này,hồi hướng công đức,người này sau khi chết sẽ được căn cứ vào công đức mà cho vào sở tụ thiện.
4.Nếu gia đ́nh thường bị âm hồn quấy phá,thành tâm trợ in sách này,công đức hồi hướng,ơn trên tùy theo công đức mà trục đuổi âm hồn,làm gia đ́nh ổn định.
Những điều kể trên,là ta đại diện ban bố,nếu như chưa hoàn thiện sẽ sửa đổi sau.
Tế phật: đương nhiên rồi.
Khưu sinh: bồ tát đúng là dụng tâm lao khổ.
Tế phật: hôm nay mong nhờ giáo chủ thiết tiệc khoản đăi,thầy tṛ ta cảm ân không hết,nhân v́ thời gian không c̣n sớm,do đó tại đây muốn rút lui.mong giáo chủ thông cảm.
Địa Tạng Vương bồ tát: vậy ta cũng không muốn giữ lâu,tức khắc mệnh tiên quan cung tiễn phật sống và Khưu sinh.
Tế phật: mong giáo chủ và chư vị tiên phật dừng bước,tṛ ngoan mau hướng về trước bái biệt giáo chủ và chúng tiên phật.
Khưu sinh: đệ tử đêm nay được bồ tát và chư tiên phật hậu ái,v́ quan hệ thời gian,xin tạm biệt tại đây.
Tế phật: tṛ ngoan ngồi vững đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đă ngồi vững,xin ân sư quay về.
Tế phật: tṛ ta đêm nay ăn được không ?
Khưu sinh: ha ha ! khẩu vị này đúng là lần đầu tiên trong đời nếm được,cũng có thể chỉ lần này thôi.
Tế phật: con c̣n trẻ tuổi,ngày sau c̣n dài,nay sách đă hoàn thành,thầy phải về trời nộp chỉ đây.
Khưu sinh: đệ tử cung tiễn ân sư về trời.
Liễu tinh: đêm nay hồi cuối cùng hoàn thành sách "địa ngục a tỳ du kư",chư sinh như trút được gánh nặng,ta cũng cảm thấy vui mừng,nhớ lại đoạn thời gian viết sách ở cùng chư sinh ,hôm nay phải về trời phúc chỉ,khó tránh bịn rịn không muốn rời xa,đương nguyện chư sinh tiếp tục nỗ lực,tương lai có duyên sẽ gặp nhau trên trời,ta về đây.
Bổn đường chủ tịch Quan đăng đài.
thơ rằng: cực khổ năm tháng cũng thành công,chặt đứt chông gai thành tâm bước,luận công ban thưởng cho ngày sau,ban bố công đức quả siêu thăng.
Thánh thị: đêm nay "địa ngục a tỳ du kư" đă đại công cáo thành,ta cũng cảm thất an ủi,sách này tuy chỉ vơn vẹn 18 hồi,nhưng là thời gian chư sinh viết sách,một nắng hai sương,lam lũ cực khổ,loại tinh thần này đích thực làm người cảm kích.
Lại nói: đêm nay đến đường phục vụ đều ghi 3 đại công để khích lệ,ngày sau ban phát công quả sẽ có chỉ thị .Đêm nay đến đây ngừng bút.

Ngọc chiếu.
Bổn đường chủ tịch Quan đăng đài.Thiên vận năm Giáp Tư tháng 4 ngày 15,tây lịch năm 1984 tháng 5 ngày 15.
Thánh thị: Ngọc chỉ sẽ đến bổn đường,tức khắc mệnh Thành Hoàng ngoài 5 dặm,phúc thần ngoài 10 dặm,thần nhân c̣n lại,phủ phục tiếp chỉ.
Kim Khuyết Thượng Tướng Gia Cát Vơ Hầu giáng.
Thơ rằng: ban công cho quả giáng Thánh đường,mây lành khí tốt tụ một phương,viết thành a tỳ dương thiện đạo,nối thừa phía trước đức lưu phương.
Thánh thị: đêm nay ta phụng mệnh đem chỉ tuyên đọc,thần nhân phủ phục,không được thất lễ.
Khâm phụng.
Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Linh cao Thượng Đế chiếu rằng:
Trẫm tại kim khuyết,không bao giờ quên chúng sinh,mỗi khi nh́n người đời không tuân tam cương ngũ thường,tứ duy bát đức,càng tạo vô biên tội nghiệp làm cho đạo đức suy vi,ác khí tràn đầy.may có đài trung Thánh Thiên đường phụng mệnh trẫm mở đường xiển giáo,phổ hóa 10 phương,nay lại trong 5 tháng viết thành "địa ngục a tỳ du kư",trẫm nghe thấy hân hoan vô cùng.Ngày trước từ sự tŕnh tấu của Liễu Khanh chấn đường tiên sư,biết thánh thiên chư sinh thành tâm phục vụ,trước sau không biếng trễ,v́ thế có thể khắc khổ hoàn thành sứ mệnh.Hôm nay v́ khen thưởng thần nhân thánh thiên,phàm trong thời gian viết sách :
Bộ phận thần chức,Thánh Thiên chủ tịch Quan khanh thêm 3 bậc,thần tiên c̣n lại mỗi người thưởng 3 đạo công.
Bộ phận nhân chức,toàn bộ người phục vụ mỗi người ban 1 đạo công (nếu do việc công không đến đường phục vụ không tính ở đây),thời gian phục vụ hơn hai phần ba ban nữa đạo công,c̣n lại có tham gia viết sách một lần,mỗi người 10 đại công.Đây là lúc đầu Thánh Thiên mở đường,nhân lực,tài lực khiếm khuyết,nên đặc biệt thưởng cho,trẫm càng mong đợi thánh thiên thần nhân,phục vụ việc phổ hóa,cải cách đột phá công năng sách thiện khuyên đời.Nguyện thánh thiên thần nhân siêng năng phục vụ,cố gắng hơn nữa,phổ độ chúng sinh,sẽ có một ngày công thành quả măn,thành tiên thành phật không khó.không được lơ là,khấu đầu tạ ơn.
Thiên vận năm Giáp Tư tháng 4 ngày 15,tây lịch năm 1984 tháng 5 ngày 15.

Chủ tịch bổn đường Quan đăng đài.
Thiên vận năm Giáp Tư tháng 4 ngày 15,tây lịch năm 1984 tháng 5 ngày 15.
Thơ rằng: khai đường bảy tháng nay thành tựu,quy công chư tử ôm ḷng thành,nay nhờ thiên ân thêm khen thưởng,nguyện cố nỗ lực dự tiền tŕnh.
Thánh thị: đêm nay mong nhờ thiên ân hậu ái,ban cho nhiều đạo công,thưởng cho chư sinh,để an ủi chư sinh trong 5 tháng này,đă hao phí tinh thần và tâm huyết,từ khi ta tiếp nhận chức vị thánh thiên chủ tịch đến nay,không lúc không cẩn thận,thân mang trách nhiệm nặng nề,lúc nào cũng cố gắng tồn tâm thành kính,cùng chư sinh phấn đấu nỗ lực,nếu như về sau đạo vụ hoằng triển,th́ cũng là thành quả của chư sinh thành tâm mà có,mong chư sinh có thể giữ vững tinh thần như cũ mà viết sách,tiếp tục cống hiến phục vụ,th́ ngày đạo vụ bổn đường huy hoàng sẽ đến thôi.
Lại nói: phụ loan tạm nghỉ,sau khi kết thúc,chư sinh hướng ra ngoài hành lễ ba qú chín lạy,khấu tạ thiên ân.

Nam Hải Cổ phật giáng.
Văn bạt.
Từ thời thượng cổ,ḷng người thuần bộc,giữa người và người chỉ có t́nh bạn,không có tranh đoạt,cho đến thời kỳ trung cổ,ḷng người bắt đầu thủ đoạn,mà nay thời hạ cổ,ḷng người càng gian ác hiểm trá,nơi nơi đầy ắp khí tàn bạo.Ơn trên thấy vậy nên vào thời trung cổ đă thiết lập địa ngục,nghiêm trị kẻ ác,khen thưởng người thiện,đây là do bất đắc dĩ phải làm vậy.Nay có Đài Trung Thánh Thiên đường phụng chỉ viết "địa ngục a tỳ du kư",vén mở sự thật bi thảm chưa từng nghe cho người đời biết,ghi vào trong sách,bày hiện trước mắt,làm người đời đọc xong,kẻ ác mau chóng sửa lỗi hướng thiện mới không phụ công lao khổ cực viết sách của thần nhân thánh thiên vậy.Lại phàm là người xem đọc sách này,đừng coi như tiểu thuyết hư cấu đọc chơi,tại v́ những ǵ ghi chép trong sách đều là sự thật hoàn toàn,vết máu hiện đầy,nếu như khinh chê cười cợt hoặc tùy ư bỏ đi,là tự t́m đường địa ngục mà đi.V́ thế sách này giá trị phi phàm,mong người tốt quân tử,thiện tín đại đức,có thể mở túi trợ in,rộng tặng 10 phương,th́ có công đức vô lượng,hậu phúc liên miên,con cháu hưng thịnh.
Nam Hải Cổ Phật bạt cho Đài trung Thánh Thiên đường.
Thiên vận năm Giáp Tư tháng 4 ngày 15,tây lịch năm 1984 tháng 5 ngày 15.

Phụ lục: gọi hồn Hít Le về.
(Tiết mục hiện tượng thần bí toàn kư lục,biên soạn từ xa,nhà xuất bản văn nghệ đại chúng phát hành)
Tại Paris một vùng ngoại ô,trong một căn nhà có đèn âm u,một nhóm những người yêu thích nghiên cứu khoa học về tâm linh,tụ tập trong nhà một chuyên gia gọi hồn nổi tiếng người pháp,thử gọi người thủ lĩnh trong đại chiến thế giới thứ 2 Hít le đến nói chuyện.Thầy gọi hồn hai tay cầm dây được kết lại bằng một loại cỏ đặc biệt,nghe nói loại cỏ này rất mẫn cảm đối với linh hồn,lấy nó làm cầu nối với linh giới rất dễ làm linh hồn nhập vào nhục thể người phụ đồng.
Thầy gọi hồn từ từ nhắm mắt lại,hít một hơi thật sâu,ngồi yên trước bàn,tất cả đều giữ im lặng,chỉ nghe tiếng đồng hồ trên tay mọi người tíc tíc tắc tắc,trong đêm tối đặc biệt nghe được lớn tiếng,thời gian cứ như thế từng giây từng giây trôi qua,đột nhiên thân thể thầy gọi hồn từ từ run lên,vả lại càng lúc càng kịch liệt,điều đó có nghĩa là hồn của Hít Le đă vào trong người thầy gọi hồn.
Tâm linh học giả đề ra câu hỏi thứ nhất : "ông có thể nói cho tôi biết,ông là ai ?"
Lúc này thân thể thầy gọi hồn đă ngừng run,khuôn mặt b́nh tĩnh của bà giống như ngủ say,bà mệt mỏi thở một hơi dài,từ từ mở miệng ra nói: "các ngươi có biết ta chính là đỉnh đỉnh đại danh tổng thống Hít le không".Một loại khẩu âm tiếng Đức lai chút Áo cao giọng hơn b́nh thường,thật giống Hít le nói chuyện vậy,chỉ có điều là khi bà ta nói chuyện h́nh như là đang trải qua sự giằn co kịch liệt với đau khổ vậy.
Học giả tâm linh chất vấn để hiểu thêm về thế giới sau khi chết của Hít le ra sao ? do đó sau khi bọn họ xác nhận đây là Hít le bằng cách hỏi về chuyện thế chiến thứ hai rồi mới vào đề tài chính.
"tổng thống tiên sinh,xin hỏi ông hiện tại đang ở nơi nào trong vũ trụ vậy ? trước khi tôi gọi mời ông,ông đang làm ǵ vậy ?"
Tiếng nói mang vẻ mệt mỏi nặng nề,phát ra từ miệng người gọi hồn,đáp rằng: "tôi cũng không rơ nơi đây là đâu ? tôi nghĩ là địa ngục chăng.Tôi ngẩng đầu xem mây đen phủ đầy,âm u như muốn đè tôi ngạt thở vậy,bốn bề đều trống rỗng,tịch tĩnh...đại địa cũng như một mảng cảnh tượng hoang tàn,chỉ có tôi một ḿnh không ngừng chạy đi,chạy đi..."
"Chẳng lẽ sau khi ông chết đến nay,chỉ cứ chạy thôi sao ?" người chất vấn hiếu kỳ hỏi thử,tại v́ Hít le đă chết hơn 30 năm,trong thời gian dài như vậy,ông ta sao chưa được yên ổn sao ?
"đúng vậy,chân của tôi không ngừng chạy,chạy...ở đây ngay cả cây khô cũng không có,cỏ dại cũng không có,chỉ có mây đen phủ đầy bầu trời,h́nh như có đầu người bay tới bay lui,nhưng bây giờ xem thử lại biến thành cục đá cứng ngắt,như tên bay tấn công vào người tôi,chỉ có điều tôi đă mất hết tri giác rồi...bước chân tôi nặng nề,như bị xiềng xích trói lại,cúi đầu nh́n xuống chỉ thấy hai chân trần bị lún trong bùn sâu,mỗi một bước đều lún rất sâu trong đó,muốn lấy chân ra chạy phải tốn sức lực ngàn cân... hai chân tôi sớm đă thúi rửa thương tật,tinh thần tôi mệt mỏi quá đỗi,thế mà tôi vẫn cố chạy dù tâm hồn đă tan nát...." một tiếng thở dài như đă trải qua rất nhiều đau khổ làm nghẹt căn pḥng đen tối,giống như "quỷ khóc thần sầu" vậy !
Người chất vấn lại đề ra câu hỏi mới:"ông có biết ông tiếp tục đi đến nơi nào không ?"
"trong tầm nh́n mà tôi có thể thấy được trước mặt,cái ǵ cũng không có; chỉ có tôi và phía sau tôi đă đi qua,một mảnh đất bùn lớn.Gió mạnh thổi không tan mây đen kịch,lại thổi tan từng bắp cơ của tôi,tôi không có một chút khổ nào,lại thấy rơ ràng nhục thể của ḿnh bị dày ṿ.Ở cái bàn này,một nơi cô tịch,không có một chút ánh sáng nào,nhưng tôi lại thấy vô tận bùn lầy,tôi té ngửa vào bùn dơ,không có ai đỡ giúp,chỉ cố đứng dậy chạy tiếp,chạy tiếp...tôi đă mệt quá rồi..." âm thanh dần dần mất đi,thầy gọi hồn cũng từ từ khôi phục tinh thần,thành công đem hồn của Hít le đi đến nhân gian.

Các bài viết cùng chuyên mục:

  • 09/05/2014 12:37 PM
  • 11/04/2014 4:13 PM
  • 24/03/2014 9:14 AM
  • 15/03/2014 7:28 AM
  • 12/07/2013 5:06 AM
  • 01/07/2013 7:10 PM
  • 06/06/2013 10:41 AM
  • 12/05/2013 8:11 PM
  • 26/01/2013 4:52 PM
  • 30/05/2012 4:06 PM